yrittäjyysyliopisto.

Turun yliopistossa on laadittu yrittäjyyden ja yrittäjyyskoulutuksen strategia, jonka tavoitteena on tukea yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä tukevia toimintatapoja koko yhteisössä. Yrittäjyysyliopistona Turun yliopisto lisää yrittäjyystietoisuutta ja yrittäjyyteen liittyvää opetusta.

Tämän sivuston tarkoituksena on toimia yliopistomme opiskelijoiden ja henkilökunnan tukena yrittäjyyteen ja yrittäjämäisyyteen liittyvissä asioissa. Sivusto muodostaa Turun yliopiston yrittäjyyspolun, joka tarjoaa tietoa, verkostoja sekä innoitusta yrittäjyyteen.

Polun alkuvaiheessa sinun on mahdollisuus tutustua yrittäjyyteen ja yrittäjämäisyyteen osallistumalla yrittäjyysopetukseen tai avoimiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Opintojen kautta voit esimerkiksi hankkia valmiuksiasi tunnistaa ja tarttua yrittäjämäisiin mahdollisuuksiin sekä kehittää innovaatiotaitojasi. Pääset ennen kaikkea kokeilemaan, mitä yrittäjämäinen toiminta on ja miten idean voi muuttaa konkreettiseksi toiminnaksi. Myöhemmässä vaiheessa polkua tarjolla on kursseja, valmennuksia sekä palveluja yritystoiminnan aloittamiseen, vakiinnuttamiseen ja kasvattamiseen. Tätä tukea tarjoavat Turun yliopiston lisäksi yrittäjyysyhteisöt ja muut kehittämiskumppanimme alueemme yrittäjyysekosysteemissä.

Ajankohtaista.
Tutustu ja löydä yrittäjyys.

Yrittäjyys on ammatinharjoittamista laajempi käsite – yrittäjyys on yritteliäästi toimimista missä tahansa organisaatiossa. Voit siis hyödyntää yrittäjyystaitojasi oman yritystoiminnan pyörittämisen lisäksi myös palkkatyössä tai esimerkiksi vapaa-ajan toiminnassasi luodessasi jotain uutta.

Yrittäjyyteen ja yrittäjämäisyyteen liitettyjä osaamisalueita ovat muun muassa mahdollisuuksien havaitseminen ja niihin tarttuminen, innovointi, muutos, osallistuminen, vuorovaikutus, sitoutuminen, ennakkoluulottomuus, kriittisyys, kyseenalaistaminen, ongelmanratkaisu, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, tiedonhallinta, projektitaidot, tiimityöskentely, itseohjautuvuus sekä omien taitojen tunnistaminen ja esiintuominen. Monet näistä taidoista kuuluvat myös yleisiin työelämätaitoihin, ja ne auttavat sinua valitsemallasi työuralla oman osaamisesi monipuolisessa hyödyntämisessä.

Pääset tutustumaan yrittäjyyteen ja yrittäjämäisyyteen suorittamalla yrittäjyysopintoja. Voit täydentää niitä osallistumalla myös Yrittäjyysyliopiston ja muiden alueen yrittäjyystoimijoiden järjestämiin avoimiin tilaisuuksiin, tapahtumiin ja valmennuksiin.

Tule rohkeasti mukaan – kynnys on matala!

Verkostoidu.

Yrittäjyyspolulle ei tarvitse eikä kannata lähteä yksin. Verkostot ovat voimavara ja keino löytää vastauksia kysymyksiisi. Et ole yksin! Turun yliopiston kehittämispalveluiden henkilökunnan lisäksi meillä on lukuisa joukko asiasta kiinnostuneita henkilöitä. Lisäksi Turun yrittäjyysekosysteemista löytyy lukuisa joukko erilaisia toimijoita ja tahoja, joiden avulla pääsee eteenpäin.

Ideoi ja rakenna.

Varsinaisen liiketoiminnan kehittämisessä ei tarvitse jäädä yksin. Yliopisto ja muut kumppanimme tarjoavat runsaasti tukea oman idean synnyttämisessä ja edelleen kehittämisessä.

Perusta yritys, skaalaa ja kasva.

Yrittäjyysyliopisto kannustaa yliopistolähtöisten yritysten perustamiseen ja kehittämiseen. Apua yrityksen perustamiseen, sen skaalaamiseen ja kasvattamiseen saa yliopiston sisällä sekä Turun kaupungin yrityspalveluista.

 

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe (pakollinen)

Viesti

Ota yhteyttä.

Mikko Pohjola / Kirsi Peura

yritysasiamies / yrittäjyysasiamies
mikko.pohjola@utu.fi / kirsi.peura@utu.fi
041 437 2044 / 050 502 7075

www.utu.fi

turun-yliopisto