Ajatuksia yrittäjyysyliopistosta: Horisonttien sulautumisia yrittäjyysasioissa?

Yleinen Kommentit pois päältä artikkelissa Ajatuksia yrittäjyysyliopistosta: Horisonttien sulautumisia yrittäjyysasioissa?

Turun yliopiston viestinnässä oli hiljattain uutinen yrittäjyysstrategian toimeenpanon aloittamisesta yliopistossa. Lyhyt uutinen on ensimmäisiä sarjassa, jonka tavoitteena on tiedottaa strategian etenemisestä ja ennen kaikkea avata sitä, mitä yrittäjyysyliopisto tarkoittaa. Uutisessa tuotiin selkeästi esille myös minut ja kollegani Mikko uusina toimijoina.

Toimijoiden identifioiminen osoittautui hyväksi ratkaisuksi, koska se on ohjannut uutisen lukijoita osoittamaan palautetta “oikeille ihmisille”. Me olemme siis ne toimijat, jotka vastaavat viesteihinne ja vievät asioita eteenpäin. Emme ole liian etäällä yrittäjyysasioista, emmekä toisaalta täysin ilman valtuutustakaan. Välimaasto on oiva havainnointipaikka. Tästä pääsee tunnustelemaan yliopistolaisten pulssia yrittäjyysyliopisto-asiasta. Monen tyyppistä havaintoa – tosin vielä hajanaista – on jo tullut.

Kerronpa kaksi esimerkkiä. Ne ovat karrikoituja, mutta niissä ehkä kiteytyy joitakin yrittäjyysyliopisto-asian hahmotustasojen eroja yliopiston sisällä.

Pääosin kannustavan viestin lisäksi olemme saaneet myös kritiikkiä, joka keskittyy epäilyihin hallinnosta oikeana paikkana yrittäjyysasian edistämiselle. (Me yrittäjyysasiamiehet olemme töissä “hallinnossa”, vaikkakin aikaa menee enemmän toimiston ulkopuolella eri toimijoiden kanssa työskennellessä). Kritiikki on ymmärrettävää. Meidän näkökulmasta Yrittäjyysyliopisto kuitenkin ennen kaikkea tarkoittaa sitä, että toimijuus on koko yliopistoyhteisössä.

Toisaalta, täysin päinvastainen reaktio tai pikemminkin proaktiivinen keskustelunaloitus on tullut henkilöiltä, jotka tunnistavat yrittäjyysyliopiston ilmiönä ainakin teoreettisella tasolla. Sellaista kun Suomessa ei ole vielä paljon nähty, vain papereista luettu. Asiaa pohtineiden joukko on pienehkö, mutta identifioitavissa ja toivon mukaan kasvava.

Ero näiden kahden välillä liittyy kiinnostavasti toimijuuden kokemukseen: ensin mainittu kipuilee rakenteita ja kun taas toinen iloitsee tunnistaessaan itsensä toimijana, osana vielä hiljakseen, mutta toivon mukaan voimistuen puhaltavia muutoksen tuulia. Näissä näkemyksissä on vielä paljon kiinnikurottavaa. En väitä, että yrittäjyysyliopisto olisi helppo nakki. Se on osin kuitenkin asennekysymys, johon me itse voimme vaikuttaa. Tämän edistämiseksi voimme käydä asiasta avointa keskustelua.

Tämän jutun otsikko viittaa filosofi Hans-Georg Gadamerin ajatukseen siitä, että yksilöinä ajatuksemme – horisonttimme asiaan – ovat uniikkeja ja oman taustamme ja kokemuksemme kyllästämiä. Kun lähestymme yhteisen keskustelun kautta yhteistä aihetta, voimme kuitenkin yrittää laittaa horisonttejamme sulautumaan niin, että muodostamme yhteistä näkemystä asiasta. Ehkä yksi keino tähän voisi olla yrittäjyyskilta-toiminta, jota aletaan nyt muodostaa yliopistolla. Killan on tarkoitus olla yrittäjyyden parissa toimivien yliopistolaisten vapaamuotoinen verkosto. Tervetulleita kiltaan ovat myös kaikki he, joilla kiinnostus asiaan on vasta orastava. Toimijoiden sekoittuminenhan voi edesauttaa uusien yhteisten näkemysten syntymistä.

Killan syntymistä vauhditetaan Yrittäjyyspäivän 2.5.2016 yhteydessä henkilökunnalle järjestettävällä lounaalla – lue lisää ja ilmoittaudu tästä (http://www.yrittajyysyliopisto.fi/yrittajyyskillan-lanseeraus/)!

Mukaan yrittäjyyspäivään ovat tervetulleita myös opiskelijat – kakkua on tarjolla siis kaikille! Katso ohjelma ja ilmoittaudu päivään tästä (http://www.yrittajyysyliopisto.fi/turun-yliopiston-yrittajyyspaiva/ )!

 

Yrittäjyysterveisin,

Kirsi Peura, yrittäjyysasiamies

PS: Kiitos kaikille yhteydenotoistanne – sekä yliopiston sisältä että ulkoakin! Mielellämme tulemme keskustelemaan ja puhumaan ohjelmiinne yrittäjyysyliopistoon liittyvistä aiheista.

Share

» Yleinen » Ajatuksia yrittäjyysyliopistosta: Horisonttien sulautumisia yrittäjyysasioissa?
On 22.4.2016
By

Comments are closed.

« »