Ajatuksia yrittäjyysyliopistosta: Pekka Stenholm kirjoittaa yliopiston roolista yrittäjyysekosysteemissä

Ajankohtaista Kommentit pois päältä artikkelissa Ajatuksia yrittäjyysyliopistosta: Pekka Stenholm kirjoittaa yliopiston roolista yrittäjyysekosysteemissä

MAHTAVIA MAHDOLLISUUKSIA

Yrittäjämäiselle toiminnalle ja osaamiselle on otolliset ajat. Riippuu tietenkin siitä, ketä kuuntelee. Voi tykönänsä kadehtia alkuvaiheen kimmellyksen keskellä piehtaroivien startuppaajien vallatonta intoa. Tai voi parhaansa mukaan ymmärtää jo pidempään kouliintuneen raatajan tuskailua tai hahmottaa erilaisten organisaatioiden uudistumista alati muuttuvassa maailmassa. Tutkijalle tämä on haastava, mutta mahdollistava alusta.

Yrittäjyys on ilmiönä kiehtova. Se ei käsitä vain itsensä työllistämistä tai yrityksen perustamista, vaan yrittäjyys kattaa myös ulottuvuuksia, jotka viime kädessä vaikuttavat useiden organisaatioiden menestymiseen. Yrittäjyyttä tutkittaessa eri teemojen kirjo ulottuu yksilötasolta organisaatioiden toiminnan analysointiin ja yrittäjyyden yhteiskunnalliseen tarkasteluun. Monessa merkityksessä yrittäjämäinen toiminta on tapa tehdä työtä, tapahtuupa se sitten omassa yrityksessä tai palkkatyössä. Siksi yrittäjyysprosessin eri muotojen ymmärtäminen avaa ovia oman osaamisen soveltamiseen. Yrityksissä vastaava ymmärrys edistää uusien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Uusien ratkaisujen luomisen ja niiden synnyttämien mahdollisuuksien jalostaminen rahaksi on monen toivelistalla, eivätkä paikalleen jämähtäneet tai suuruutensa keskellä vain oman kuvansa näkevät organisaatiot menesty ilman yrittäjämäistä toimintaa. Jos kyvyt tai halut uuden luomiseen tyrehtyvät, menestystarinat siirtyvät menneisyyteen. Tästä on valitettavan tuoreita esimerkkejä ja niitä tulee lisää. Onneksi Turun kauppakorkeakoulussa on mahdollisuuksia rakentaa osaamistaan työelämän haasteisiin.

Turun yliopistossa on käynnistetty kehittämistyö, joka tähtää yrittäjyyden ja yrittäjyyskoulutuksen vahvistamiseen kaikissa tiedekunnissa. Avainasemassa on yrittäjyyskoulutus, jonka avulla halutaan lisätä yrittäjyystietoisuutta ja avata yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia kaikissa tiedekunnissa. Nykyisissä olosuhteissa on organisaation ja yksilöiden kyettävä uudistumaan ja kehittymään toistuvasti, ja juuri tässä yrittäjämäinen asenne on eduksi. Onneksi uuden luominen on meillä verissä, tiedekorkeakoulu kun olemme. Tutkimusprosessi itsessään vastaa uuden luomista: hahmotetaan tutkimusongelma, tarjotaan siihen ratkaisu ja erityinen kontribuutio muillekin ohjeeksi, testataan ideaa ja lopuksi pitchataan ratkaisua eri foorumeilla budjetti natisten. Opetukselle uudet suunnat ja tarve kehittyä ovat vastaavanlainen mahdollisuus. Tuore Suomen Ekonomien keräämä palaute vuonna 2013 valmistuneiden kauppatieteiden kandidaateilta ja maistereilta kertoo työelämään siirtyneiden kokevan, että yrittäjävalmiuksia ja -asennetta kaivataan lisää. Asetan kysymyksen: kannattaisiko haasteeseen tarttua jo opiskeluaikana?
Mahdollisuus sisältyy myös yhteiskunnalliseen asemaamme. Korkeakouluna olemme osa paikallista yrittäjyysekosysteemiä. Sen evoluutiolle on tarjolla lukuisia potentiaalisia soluja: Yliopistossa työskentelee ja opiskelee kyvykkäitä mieliä, alueella toimii kiehtovia menestyviä yrityksiä ja meillä on Boost Turku -yhteisö, joka mahdollistaa poikkitieteellisten ideoiden edistämisen ties mihin asti. Tulevaisuus näyttää mihin tällä kaikella yrittäjämäistä toimintaa tukevalla ekosysteemillä pystymme. Hei, mutta siinäpä on taas uusi tutkimusaihe.

Pekka Stenholm
Kirjoittaja työskentelee erikoistutkijana Turun yliopiston kauppakorkeakoulun yrittäjyyden oppiaineessa.

ekosysteemikuvio-2015

Turun yrittäjyyden ekosysteemi

Share

» Ajankohtaista » Ajatuksia yrittäjyysyliopistosta: Pekka Stenholm kirjoittaa...
On 14.4.2016
By

Comments are closed.

« »