Ajatuksia yrittäjyysyliopistosta: Yrittäjyysyliopisto – sinun, minun, meidän kaikkien?

Ajankohtaista Kommentit pois päältä artikkelissa Ajatuksia yrittäjyysyliopistosta: Yrittäjyysyliopisto – sinun, minun, meidän kaikkien?

Hanna Laalo esitti inspiroivassa blogikirjoituksessaan ”Yrittäjyysyliopisto – pienen piirin pöhinää?” kysymyksen siitä, onko yrittäjyysyliopisto yliopistolaisten yhteinen projekti. Turun yliopiston yrittäjyysstrategia julkistettiin 22.9.2015 ja sen jälkeen on tapahtunut paljon: yrittäjyyspäiviä ja -kilpailuja, uusia kursseja ja vahvaa esilläoloa sosiaalisessa mediassa. Tämä kaikki on mahtavaa pioneerityötä, joka on vaatinut valtavasti intoa ja panostusta siihen osallistuneilta muutosagenteilta. Voisiko nyt olla sopiva aika siirtyä Vaihe 3:een? Jäsentää tiedekunnissa, yksiköissä ja yksilöinä mitä yrittäjyysyliopisto tarkoittaa – ja ei tarkoita ­– juuri meille ja minulle?

Yrittäjyydelle yliopistokontekstissa ei ole mitään tiettyä määritelmää. Strategia luo suuntaviivat, mutta sen tulkinta ja toteutus tapahtuu, tai jää tapahtumatta, pienemmissä ryhmissä. Asko Schrey toi esille A-studiossa 1.11.2016, että jokaisen kannattaa yrittäjän tavoin miettiä pitkin työuraa miten oppia ja osata jotain sellaista mistä on hyötyä toisillekin. Mielestäni tämä koskee myös ryhmiä ja toimii hyvänä pohjana yliopistotason pohdinnassakin. Listaan ohessa muutaman konkreettisen näkökulman, joista yrittäjyyden toteuttamista omassa yhteisössä voisi esimerkiksi jäsentää. Mitä yrittäjyys tarkoittaa meille jo tällä hetkellä tai mitä se voisi tarkoittaa jatkossa.

Tutkimus: haluammeko yrittäjyyden tarkoittavan yksikössämme tutkimushankkeita, joiden kohteena on yritysten liiketoiminta, yrittäjyys työurana tai toimintatapana, tai laajemmin yhteiskunnallisena ilmiönä. Voisimmeko olla mukana näitä aiheita tutkivissa monitieteisissä yhteisprojekteissa? Tai ilmeneekö yrittäjyys tapana, jolla teemme omaa tutkimustyötämme, kuten Pekka Stenholm oivaltavasti kuvailee blogikirjoituksessaan.

Opetus: kehitämmekö yksikössämme oman yrittäjyyskurssin tai hyödynnämmekö yliopiston olemassa olevaa kurssitarjontaa. Tai haluammeko mieluummin, että yrittäjyys on esillä yksittäisillä luennoilla vaikkapa uravaihtoehtona? Vai tarkoittaako yrittäjyys meille yksittäisten sisältöjen sijaan opetuksen läpileikkaavaa pedagogista otetta? Edellyttääkö tämä omien opetusmenetelmiemme muokkaamista?

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus: haluammeko ottaa yritykset ja yrittäjät vahvemmin mukaan yksikkömme toimintaan tutkimuskohteina, toimeksiantajina, case-esimerkkeinä, luennoitsijoina, vierailijoina tai vierailukohteina. Vai voisimmeko nähdä heidät uusien ideoiden lähteinä, keskustelukumppaneina ja sparraajina? Haluammeko kenties tarjota yrityksille tai yrittäjille jonkin palvelun? Tai onko tutkimuksen kaupallistaminen meidän juttumme?

Työyhteisö: millaiset arvot ja toimintatavat ovat meille tärkeitä, haluammeko olla yksikkönä ja yksilöinä luovempia, rohkeampia tai aloitteellisempia. Miten suhtaudumme uusiin kokeiluihin ja epäonnistumisiin? Entä miten arvotamme työntekijöidemme sivutoimista tai aiempaa yrittäjyyskokemusta? Edellyttääkö tämä muutoksia johtamistapoihin, palaverikäytäntöihimme tai tutkimusprojekteihimme? Voisimmeko kenties testata, miltä tuntuu jäsentää yksikkömme toimintaa yritysmaailmasta tutulla liiketoimintamalli-työvälineellä?

Yrittäjyystutkimuksen uranuurtajille, kuten Kirzner ja Casson, yrittäjyys tarkoitti sitä, että jotkut henkilöt erikoistuvat tekemään päätöksiä epävarmoissa oloissa. Yrittäjät ottavat epävarmuuden omalle kontolleen, pois palkansaajilta ja kuluttajilta, sietävät sitä ja saavat siitä mahdollisesti palkkion. Nykytrendi vaikuttaa uhmaavan tätä klassista määrittelyä – meistä kaikista halutaan tehdä yrittäjän tavoin toimivia, jopa yliopistoistakin. Tämä tuntuu jotenkin hämmentävältä ja vähän pelottavaltakin. Mitä minulta odotetaan ja halutaan?

Yliopiston johto on esittänyt vahvan tahdonilmaisun yrittäjämäisestä profiilista ja pioneerityö on tuonut tämän näkyvästi meidän kaikkien tietoisuuteen. Käytännössä yrittäjyysyliopistosta tulee meidän näköisemme omien valintojemme ja tekojemme kautta. Voisiko sinun tiedekuntasi tai yksikkösi seuraavan kehittämispäivän tai viikkopalaverin aiheena olla: mitä yrittäjyys yliopistossa tarkoittaa juuri meille. Kuka ottaa kopin?

Tommi Pukkinen

yrittäjyyden ja johtamisen laitos, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Share

» Ajankohtaista » Ajatuksia yrittäjyysyliopistosta: Yrittäjyysyliopisto – sinun,...
On 10.11.2016
By

Comments are closed.

« »