Henkilöstökoulutus: Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta yliopisto-opetuksessa (2-10 op) 2017–2018

Turun yliopistossa toteutettava yrittäjyyskoulutus ei rajoitu pelkästään yritystoimintaan vaan sen tavoitteena on lisäksi luoda tutkinto-opiskelijoille valmiuksia ja keinoja tarttua mahdollisuuksiin ja toimia yritteliäästi missä tahansa organisaatiossa. Yrittäjyyteen liittyvät opinnot vahvistavat näin opiskelijoiden työelämätaitoja ja tukevat oma-aloitteista opiskelua.

Yliopiston henkilökunnalle tarjotaan koulutusta, jonka tavoitteena on tarjota opettajalle malleja vahvistaa opiskelijoiden yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa osana oman aineensa opetusta. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta yliopisto-opetuksessa (2-10 op)-henkilöstökoulutus on suunnattu ensisijaisesti opetushenkilökunnalle ja opetussuunnitelmatyössä mukana oleville henkilöille. Mukaan koulutukseen voivat kuitenkin hakeutua kaikki yliopistolaiset, jotka ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta.

Koulutuksen moduulit

Koulutus koostuu neljästä moduulista, joista kullakin on omat osaamistavoitteensa ja joista kuhunkin osallistuja ilmoittautuu erikseen. Osallistuja voi suorittaa haluamansa määrän moduuleja.

  • Moduuli 1: 24h-yrittäjyysleiri (2 op) Harjattulan kartanossa 27.–28.10.2017 – lue lisää!
  • Moduuli 2: Yrittäjyysopetus ja kokeilukulttuuri (2 op) risteily 8.–9.11.2017 – lue lisää!
  • Moduuli 3: Yrittäjyysopetuksen perusteet (2 op) seminaari 19.1.2018 – lue lisää!
  • Moduuli 4: Yhteistyö yrittäjien kanssa (2 op): ope-yrittäjätreffit 21.3.2018; itsenäisesti toteutettava yrittäjän varjostus; sekä varjostuskokemusten purkutilaisuus 24.5.2018

Osallistuja voi lisäksi tehdä myös erillisen kehittämistehtävän (2 op), joka liittyy oman oppiaineen/yksikön /laitoksen yrittäjyysopetuksen kehittämiseen.

Lisätietoja: Yrittäjyysasiamies Kirsi Peura, kirsi.peura [at] utu.fi

Koulutus on osa Suomen Yrittäjien hanketta Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Lahjoituksen taustalla on tarve lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä.

Koulutuksen yhteistyökumppanit

    

on elokuu 25 • by

Comments are closed.