Hae mukaan henkilökunnan 24h-yrittäjyysleirille!

Ajankohtaista Kommentit pois päältä artikkelissa Hae mukaan henkilökunnan 24h-yrittäjyysleirille!

Yrittäjyysleiri toteutetaan 27.–28.10.2017 Harjattulan kartanossa. Vuorokauden mittaisella intensiivileirillä osallistujat pääsevät työstämään yritysideoita monitieteisissä tiimeissä. Tutuksi tulee myös pitchaus eli yritysidean myyminen.

Yrittäjyysleiri on ensimmäinen osa Turun yliopiston ”Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta yliopisto-opetuksessa” (2-10 op) – henkilöstökoulutusta, jonka tavoitteena on tarjota opettajille malleja vahvistaa opiskelijoiden yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa osana oman aineensa opetusta. Leirille voivat hakea opettajien ja opetussuunnitelmatyössä mukana olevien lisäksi myös muut yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta kiinnostuneet yliopistolaiset. Vuonna 2017 leirille voivat hakea myös Åbo Akademin henkilökunnan edustajat.

Koulutus on osa Turun yliopiston yrittäjyyden ja yrittäjyyskoulutuksen strategiaa, jonka tavoitteena on vahvistaa yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä tukevia toimintatapoja koko yliopistoyhteisössä. Yrittäjyyskoulutus ei rajoitu kuitenkaan pelkästään yritystoimintaan vaan sen tavoitteena on lisäksi luoda tutkinto-opiskelijoille valmiuksia ja keinoja tarttua mahdollisuuksiin ja toimia yritteliäästi missä tahansa organisaatiossa.

Ilmoittautuminen: https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=4159

Lisätiedot:

Esite (Linkki vie Turun yliopiston intraan.)

Turun yliopisto: yrittäjyysasiamies Kirsi Peura kirsi.peura [at ] utu.fi
Åbo Akademi: yliopiston lehtori Anna-Greta Nyström annnystr[at]abo.fi  

Koulutus on osa Suomen Yrittäjien hanketta Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Lahjoituksen taustalla on tarve lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä.

Koulutuksen yhteistyökumppanit:

       

» Ajankohtaista » Hae mukaan henkilökunnan 24h-yrittäjyysleirille!
On 25.8.2017
By

Comments are closed.

« »