Yrittäjyysopetuksen perusteet (2 op) -seminaari 19.1.2018

Ajankohtaista Kommentit pois päältä artikkelissa Yrittäjyysopetuksen perusteet (2 op) -seminaari 19.1.2018

Yrittäjyysopetuksen perusteet -seminaarissa perehdytään yrittäjyysopetuksen erilaisiin tavoitteisiin ja opetusmenetelmiin sekä kuullaan erilaisia case-esimerkkejä onnistuneesta yrittäjyysopetuksesta. Tilaisuudessa osallistuvat pääsevät myös monitieteisissä ryhmissä suunnittelemaan opiskelijoiden yrittäjyysosaamisen kehittymistä tukevien elementtien kytkemistä omaan opetukseensa.

Seminaari on suunnattu Turun yliopiston ja Åbo Akademin opetushenkilökunnalle ja opetussuunnitelmatyössä mukana oleville henkilöille. Koulutukseen voivat osallistua myös kaikki yrittäjyydestä tai yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneet henkilöt, ml. jatko-opiskelijat ja tutkijat. Koulutus soveltuu myös osaksi Yliopistopedagogiikan valinnaisia opintoja (yPEDA p4 Opetustyön ajankohtaiset haasteet 5 op).

Ennen seminaaria pohdittavaksi: Pohdi etukäteen oman opetuksesi kannalta keskeisiä kysymyksiä, jotka sinun tulee ratkaista pystyäksesi tuomaan yrittäjyyttä tavalla tai toisella omaan opetukseesi lähimmän vuoden aikana.

Ilmoittautuminen 10.1.2018 mennessä: https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=4329

Koulutuksen esite (Turun yliopiston intranet)

OHJELMA

Paikka: SparkUp (ElectroCity, Tykistökatu 4 b, 20520 Turku)

09.00     Mitä on yrittäjyysosaaminen? Jarna Heinonen ja Ulla Hytti, Turun yliopisto

Miten yrittäjyysosaaminen kehittyy eri koulutusohjelmissa? Kurssiesimerkkejä Turun yliopistosta ja Åbo Akademista
(kts. kurssikuvaukset alla)

Yrittäjälle innovointivoimaa Inno58:sta, Joachim Ramström ja Helena Rusanen
KULTSU valmistaa työelämään, Emma Susi
Yrittäjämäinen mieli herää eloon korkeakoulukurssilla: Case Markkinointiviestintäkurssi, Anna-Greta Nyström

12.00     Omakustanteinen lounas

12.45      Yrittäjyysopetus sisältönä ja/tai menetelmänä Jarna Heinonen ja Ulla Hytti, Turun yliopisto

Menetelmäpisteet ja työskentely oman opetuksen kehittämisen parissa yhdessä asiantuntijoiden kanssa

16.00     Tilaisuus päättyy

(Pidämme kahvitauot sekä aamupäivällä että iltapäivällä.)

*** 

CASE-KURSSIT

Yrittäjälle innovointivoimaa Inno58:sta (TY)

Inno58 h on käytännön työpajoihin ja yritysten ja organisaatioiden toimeksiantoihin perustuva kurssi, joka kokoaa yhteen Turun eri korkeakoulujen suomalaiset ja ulkomaalaiset opiskelijat. Kuuden viikon aikana opiskellaan innovointiprosessia ja innovoinnin ja palvelumuotoilun työkaluja, joiden avulla ratkotaan monialaisissa ja monikulttuurisissa tiimeissä yritysten haasteita 48h leirijaksolla.

Helena Rusanen (KTT) toimii markkinoinnin opettajana Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Joachim Ramström (KTT) toimii markkinoinnin opettajana Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Aloittaessaan opettajana 17 vuotta sitten hän teki kaksi päätöstä itselleen; hänen kursseillaan ei koskaan tule olemaan tenttejä eikä luentoja, ja kaikilla kursseilla on mukana työelämältä tuleva toimeksianto. Näitä kahta lupausta hän ei ole vielä rikkonut. Tämä menettelytapa vaati oppijoilta yrittäjämäistä oppimista!

KULTSU valmistaa työelämään (TY)

Kulttuurituotannon suunnittelun oppiaineessa tasapainoillaan teorian ja käytännön välimaastossa. Kulttuurituotannon opetuksen historia Suomessa on verrattain lyhyt ja omaa tutkimustraditiota ei ole kehittynyt. Tämä tekee oppiaineen opettamisesta yliopistossa haasteellisen, mutta myös luovaan toimintaan kannustavan pelikentän. Opetuksessa on keskeistä johdattaa opiskelijat kulttuurituotannon monitieteiseen tutkimuskenttään ja painottaa alan työelämäyhteyksiä. Tuottajuus on luonteeltaan yrittäjämäistä työtä ja opetuksessa opiskelijoita pyritään valmentamaan kohtaamaan alan haasteet. Puheenvuorossa käydään läpi yleisesti oppiaineen sisältöjä ja esitellään muutamia tehokkaaksi todettuja työskentelymenetelmiä sekä hyviä käytäntöjä opiskelijoiden työelämään valmentautumisen kannalta.

Emma Susi (FM) on toiminut Kulttuurituotannon suunnittelun oppiaineen tuntiopettajana lähes kymmenen vuotta. Hän opettaa tuottamiseen liittyviä sisältöjä myös muissa oppilaitoksissa. Emma Susi on toiminut taiteen ja kulttuurin tuottajana vuodesta 2005. Hän on työskennellyt monenlaisissa organisaatioissa ja laaja-alaisesti eri taiteen alojen kanssa. Tuottajana hän on erikoistunut kulttuurin saavutettavuuden ja moninaisuuden kysymyksiin.

Yrittäjämäinen mieli herää eloon korkeakoulukurssilla: Case Markkinointiviestintäkurssi (ÅA)

Markkinointiviestintäkurssin yhtenä tavoitteena on edistää opiskelijoiden yrittäjämäistä toimintaa markkinoinnin alueella. Kurssi toteutetaan yhteistyönä visuaalisen suunnittelun ja valokuvauksen opiskelijoiden kanssa. Monialaiset tiimit oppivat yritystoimeksiantojen, lukemisen ja työpajatyöskentelyn kautta. Kurssin jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa toimintaa tiimissä. Esityksessä käydään esimerkkien avulla läpi, miten opiskelijoiden yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa voi mahdollistaa ja tukea sekä keskustellaan yrittäjyyden tukemisen eduista ja haasteista kurssisuunnittelussa ja -toteutuksessa.

Anna-Greta Nyström (KTT) on toiminut vuodesta 2009 kansainvälisen markkinoinnin yliopistolehtorina Åbo Akademin kauppakorkeakoulussa. Anna-Greta valittiin Åbo Akademin Vuoden Opettajaksi 2017 ja hän sai Suomen Ekonomien Opetuspalkinnon 2016 yhteydessä kunniamaininnan yritysyhteistyön ja tutkimuksen integroimisesta opetukseen. Opetuksen kehittäminen ja oppiminen kuuluvat Anna-Gretan intohimoihin.

 

Lisätiedot: Yrittäjyysasiamies Kirsi Peura (kirsi.peura@utu.fi) ja Åbo Akademissa yliopistonlehtori Anna-Greta Nyström (annnystr@abo.fi).

Seminaari on toinen osa ”Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta yliopisto-opetuksessa” (2-10 op) – henkilöstökoulutusta, joka toteutetaan lukuvuonna 2017-2018.  Tilaisuus järjestetään Turku Science Parkin tuella.

 

» Ajankohtaista » Yrittäjyysopetuksen perusteet (2 op) -seminaari...
On 24.11.2017
By

Comments are closed.

« »