Intoa-kilpailu

Hakuilmoitus.

Turun yliopiston yrittäjyystekopalkinto myönnetään kannustuksena ja tunnustuksena henkilölle tai tiimille, joka on onnistuneesti ja oma-aloitteisesti edistänyt yrittäjämäistä asennetta ja toimintaa Turun yliopistossa.

Palkittava teko voi liittyä esimerkiksi

  • yrittäjyyskoulutukseen tai -kasvatukseen
  • työelämälähtöiseen koulutukseen
  • yrittäjämäisiin työtapoihin ja johtamiseen
  • innovatiiviseen ja luovaan tapaan toteuttaa elinkeinoelämäyhteistyötä tai edistää yrittäjyystietoutta monitieteisessä yliopistoyhteisössä

Yrittäjyystekopalkinto on osa Turun yliopiston yrittäjyyskoulutuksen ja yrittäjyyden strategiaa, jonka tavoitteena on lisätä yrittäjyystietoisuutta akateemisessa yhteisössä, monipuolistaa ja lisätä yrittäjyyteen liittyvää koulutusta sekä vahvistaa yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä tukevia toimintatapoja.

Palkinnon kuvaus

Turun yliopiston yrittäjyystekopalkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa. Se myönnetään apurahana yhdelle tai perustelluista syistä korkeintaan kahdelle yrittäjyysteolle. Palkinnon saajan tulee olla Turun yliopiston henkilökuntaan kuuluva henkilö tai ryhmä, jossa voi olla mukana myös opiskelijoita.

Tavoitteena on jakaa palkinto vuosittain. Palkinnon yhteistyökumppani lukuvuonna 2018-2019 on Liedon Säästöpankki – Tutkitusti tyytyväisten asiakkaiden pankki jo vuodesta 1895.

Palkittu taho voi käyttää palkintosumman toimintaan, jolla edelleen edistetään yrittäjämäistä asennetta, ajattelua ja toimintaa Turun yliopistossa.

Yrittäjyystekokilpailun voittajan valitsee raati, johon lukuvuonna 2018-2019 kuuluvat rehtori Kalervo Väänänen (Turun yliopisto), toimitusjohtaja Jussi Hakala (Liedon Säästöpankki), kehitysjohtaja Riitta Mustonen (Turun yliopisto) ja yrittäjyyden professori Jarna Heinonen (Turun yliopisto).

Hakeminen ja valinta

  • Ilmoittautumisaika yrittäjyystekokilpailuun on 29.10.2018‒31.3.2019.
  • Ehdokkaaksi ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake osoitteessa www.yrittajyysyliopisto.fi/intoa.
  • Ehdokkaaksi voi ilmoittautua itse tai ehdottaa toista henkilöä tai tiimiä palkinnon saajaksi.
  • Ehdokkaan on oltava Turun yliopiston henkilökuntaan kuuluva henkilö tai tiimi. Tiimissä voi olla mukana opiskelijajäseniä.
  • Ilmoittautumislomakkeessa esitettyjen tietojen perusteella raati kutsuu kiinnostavimmat ehdokkaat esittäytymistilaisuuteen, jossa heillä on mahdollisuus esitellä tarkemmin yrittäjyysteon taustaa, toteutusta ja onnistumista sekä vastata raadin kysymyksiin.
  • Raati valitsee esittäytyneiden joukosta Turun yliopiston yrittäjyystekopalkinnon saajan/saajat, jotka julkistetaan keväällä 2019 järjestettävässä Turun yliopiston yrittäjyyspäivässä.

 

 

Ehdota tekoa.

Ilmoittajan nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Mitä ehdotat lukuvuoden 2018‒2019 yrittäjyysteoksi? (pakollinen)

Miten teko on edistänyt yrittäjämäistä asennetta, ajattelua ja toimintaa Turun yliopistossa? (pakollinen)

Miten palkintona myönnettävä apuraha tullaan käyttämään yrittäjämäisen asenteen ja toiminnan edistämiseksi Turun yliopistossa? (pakollinen)

Haluatko kertoa yrittäjyysteon tarinan videolla tai kuvalla? Lähetä meille linkki.

Voit halutessasi liittää mukaan myös tiedoston (teksti, pdf...)


 

Kysyttävää palkinnosta?

yrittajyysyliopisto@utu.fi


Intoa!-yrittäjyystekokilpailun TOP3 2016-2017

Intoa!-yrittäjyystekokilpailun TOP5 2015-2016