Turun yliopisto kehittämään yrittäjyysosaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyviä käytäntöjä korkeakouluissa OKM:n kärkihankeavustuksella

Ajankohtaista Kommentit pois päältä artikkelissa Turun yliopisto kehittämään yrittäjyysosaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyviä käytäntöjä korkeakouluissa OKM:n kärkihankeavustuksella

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti erityisavustushaun korkeakoulutuksen kehittämistä tukeville kärkihankkeille vuonna 2017. Yksi rahoituksen saaneista ja elokuussa 2018 alkavista hankkeista keskittyy opiskelijoiden yrittäjyysosaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusten tarkoituksena on kehittää korkeakoulutuksen laatua ja nopeuttaa siirtymiä eri koulutusasteiden välillä. Rahoitetuissa hankkeissa edistetään ja tuetaan muun muassa joustavaa opiskelua.

Turun yliopisto on mukana useissa rahoituksen saaneissa kärkihankkeissa esimerkiksi osahankkeiden vetäjänä. Yksi Turun yliopiston koordinoima ja elokuussa alkava osahanke tulee kehittämään yrittäjyysosaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyviä käytäntöjä korkeakouluissa. Hankkeessa luodaan myös malleja yrittäjyysosaamista kerryttävän työskentelyn opinnollistamiseen.

Hankkeen lähtökohtana on, että opiskelijoiden yrittäjyysosaaminen voi kehittyä ja kertyä eri keinoin.

– Yrittäjyysopintojen lisäksi opiskelijat ovat mukana esimerkiksi erilaisissa startup-yhteisöissä tai tekevät työtä, jossa heidän yrittäjyysosaamisensa kehittyy. Tätä osaamista voidaan myöhemmin tunnustaa osaksi opiskelijan opintoja tai vastavuoroisesti yrittäjyysosaamista kehittävää työskentelyä voidaan opinnollistaa kursseiksi, kertoo osahankkeen johtaja Kirsi Peura.

Hanke toteutetaan vuosina 2018-2020 yhdeksän yliopiston ja ammattikorkeakoulun tiiviinä yhteistyötä parhaiten käytäntöjen luomiseksi ja jakamiseksi. Osahankkeen suuruus on 850 000 euroa.

Kärkihanke vahvistaa kansallista yhteistyötä

Yrittäjyysosaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvä hanke on osa laajempaa Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta –kärkihanketta, jota koordinoi Aalto-yliopisto. Kärkihanke koostuu neljästä osahankkeesta, joiden suuruus on yhteensä 3,6 miljoonaa euroa.

Turun yliopiston koordinoiman osahankkeen lisäksi kärkihankkeessa kehitetään opiskelijayrittäjyyden toimintaympäristöjä, opiskelijavetoisia yrittäjyys- ja ideahautomoita sekä opiskelijoiden kansainvälistä Startuplifers-harjoitteluohjelmaa.

– Korkeakouluopiskelijoiden kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on noussut voimakkaasti. Nyt jo joka viides opiskelija pitää yrittäjyyttä todennäköisenä uravaihtoehtona. Tulevaisuuden työntekemisen muodoissa puhutaan paljon myös yrittäjämäisten toimintatapojen tärkeydestä. Tästäkin syystä on tärkeää, että korkeakoulut tukevat ja kehittävät laajasti erilaisia tapoja, joilla opiskelijoiden yrittäjyysosaaminen voi kehittyä, kertoo Peura.

Lisätietoa:

Share

» Ajankohtaista » Turun yliopisto kehittämään yrittäjyysosaamisen tunnistamiseen...
On 25.6.2018
By

Comments are closed.

« »