Turun Yliopiston ja Åbo Akademin 24h-yrittäjyysleiri

Ajankohtaista Kommentit pois päältä artikkelissa Turun Yliopiston ja Åbo Akademin 24h-yrittäjyysleiri

YES Varsinais-Suomi oli mukana järjestämässä yliopisto-opettajien ja opettajiksi opiskelevien yrittäjyysleiriä. Vuorokauden mittaisella intensiivileirillä osallistujat pääsivät työstämään yritysideoita monitieteisissä tiimeissä. Tutuksi tuli myös pitchaus eli yritysidean myyminen.

Harjattulan kartanossa Turussa kokoontui 27.–28.10.2017 joukko opettajia, opettajaopiskelijoita ja valmentajia tarkoituksenaan syventyä yrittäjyyteen.  Keskeisinä teemoina leirillä olivat liikeidean ja ideoiden kehittäminen yhteistyön ja prosessin tuloksena sekä tiimityö. Leirin tavoitteena oli tarjota opettajille kokemus yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta.

Opetushenkilökunta heittäytyy yrittäjämäiseen toimintaan

Suomalaiset korkeakoulut edistävät yrittäjyyttä ja yrittäjämäisyyttä monin eri keinoin.  Opetushenkilökunnalle suunnatun koulutuksen avulla on mahdollista tarjota opettajille malleja vahvistaa opiskelijoiden yrittäjämäistä toimintaa osana oman aineensa opetusta. Tämän vuoksi on tärkeää, että myös opettajat ymmärtävät, mitä yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta ovat käytännössä. Opettajien tulee lisäksi saada mahdollisuus testata ja kokeilla itse erilaisia työskentelymenetelmiä, jotka aktivoivat opiskelijoiden oma-aloitteista toimintaa sekä kykyä ideointiin ja ratkaisujen hakemiseen.

Harjattulassa leiriläiset kehittivät ideoitaan mm. Barnga-korttipelin, kontekstikartan ja ideaposterin tuottamisen kautta. Leirin lopuksi opiskeltiin pitchauksessa onnistumisen sääntöjä ja päästiin esittämään oman ryhmän idea muille leiriläisille. Vaikka jo pelkkä valvominen vei epämukavuusalueelle, oli palaute leiristä positiivista. Leirin ohjaajina toimineet Turun yliopiston yrittäjyysasiamies Kirsi Peura ja YES Varsinais-Suomen aluepäällikkö Johanna Vainio kiittelivät osallistujien asennetta..

Kantavina periaatteina leirillä olivat tekemällä oppiminen sekä osallistujien omien vahvuuksien hyödyntäminen. Leirin osallistujat edustivat viittä eri tiedekuntaa ja heidän eri osaamisalueensa täydensivät toisiaan. Näimme innostusta ja hienoa heittäytymistä, totesivat Peura ja Vainio.

Yhteistyötä nähtiin myös valmentajien taholta. Leiri toteutukseen osallistuivat yliopiston omien valmentajien sekä YES Varsinais-Suomen lisäksi myös Nuori Yrittäjyys ry ja Boost Turku Entrepreneurship Society. Leirin tukijoina olivat Turku Science Park sekä Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria –hanke.

 

Johanna Johansson
YES Varsinais-Suomi

Uutinen on ilmestynyt Varsinais-Suomen Y-lehdessä.

***

Yrittäjyysleiri on osa Turun yliopiston opetushenkilökunnalle suunnattua ”Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta yliopisto-opetuksessa” –henkilöstökoulutusta.

Lisätietoja

 

» Ajankohtaista » Turun Yliopiston ja Åbo Akademin...
On 24.11.2017
By

Comments are closed.

« »