Yrittäjyys- ja innovaatiolähettiläät

Turun yliopistossa aloitti lukuvuoden 2017–2018 alussa uusi sisäinen verkosto, joka koostuu tiedekuntien ja laitosten yrittäjyys- ja innovaatioyhteyshenkilöistä. Verkoston tavoitteena on tehostaa Turun yliopiston strategiaa tukemalla opiskelijoiden ja henkilökunnan yrittäjyys- ja innovaatio-osaamisen kehittymistä sekä yrittäjämäisen asenteen vahvistumista. Verkosto lisäksi helpottaa ja parantaa laitosten ja yksiköiden yhteistyötä ja tiedonvälitystä Innovaatiot, yrittäjyys ja koulutusvienti -yksikön kanssa.

Entrepreneurship championit – yrittäjyyden ja yrittäjyyskoulutuksen lähettiläät

Entrepreneurship champion toimii yhteyshenkilönä omassa tiedekunnassaan/laitoksellaan/ yksikössään yrittäjyyskoulutukseen ja -kasvatukseen liittyvissä asioissa. Hän tukee opiskelijoita yrittäjyyden polulla, ja tarjoaa heille ensisijaisesti tietoa erilaisista yrittäjyystietojen, -taitojen ja -osaamiseen liittyvistä koulutus- ja muista tukimahdollisuuksista niin yliopistolla kuin laajemminkin alueen yrittäjyysekosysteemissä. Entrepreneurship champion on mahdollisuuksien mukaan myös muiden opettajien ja opetussuunnitelmatyöhön osallistuvien matalankynnyksen vertaisapu.

Entrepreneurship champion saa Innovaatiot, yrittäjyys ja koulutusvienti -yksiköltä ajantasaista tietoa yrittäjyyskoulutukseen ja -kasvatukseen liittyen, mahdollisuuden osallistujia tietoiskuihin ja koulutuksiin sekä aiheeseen liittyviin tilaisuuksiin yhdessä muiden yliopiston yrittäjyyslähettiläiden kanssa.

Innovation scoutit – innovaatiolähettiläät

Innovation scout on yhteyshenkilö keksintöihin, innovaatiotoimintaan ja tutkimuksen kaupallistamiseen liittyvissä asioissa omassa tiedekunnassaan. Hän välittää tietoa yliopiston tutkimuksen kaupallistamisprosessista sekä siihen liittyvistä tukipalveluista, koulutuksista ja tapahtumista ja toimii matalankynnyksen vertaisapuna tiedekunnan tutkijoille ja opettajille. Innovaatiolähettiläs on osa tiedekunta- ja korkeakoulurajat ylittävää tutkimuksen kaupallistamisesta kiinnostuneiden verkostoa.

Innovation scout toimii yhteistyössä Innovaatiot, yrittäjyys ja koulutusvienti -yksikön kanssa ja pääsee osallistumaan ja muiden alueen toimijoiden järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin sekä aiheeseen liittyviin tilaisuuksiin yhdessä muiden yliopiston innovaatiolähettiläiden kanssa.

Yrittäjyys- ja innovaatiolähettiläät

Humanistinen tiedekunta

Yrittäjyyslähettiläs Kalle Konttinen

Opetus- ja tutkimustyöni kiinnostuksen kohteita ovat kääntäminen, käännösteknologia sekä kääntämisen organisointi yritystoiminnaksi. Vahvimmin yritystoiminta on esillä Monikielinen käännöstyöpaja -kursseilla, joissa opiskelijat perustavat virtuaaliyrityksiä ja hoitavat käännöstoimeksiantoja.

Kalle Konttinen, saksan kieli, Kieli- ja käännöstieteiden laitos, humanistinen tiedekunta
kalle.konttinen@utu.fi
Työhuone: Yliopistonmäellä Rosetta-rakennuksen huone 100a

Yrittäjyyslähettiläs Maija Mäki

Toimin lukuvuoden 2017–2018 kansatieteen yliopisto-opettajana. Samanaikaisesti viimeistelen väitöskirjaa, joka käsittelee tulevaisuusorientoituneesti matkailua ja sen kehittämistä arkeologisissa kohteissa. Opetustyössäni pidän tärkeänä pyrkiä vahvistamaan opiskelijoiden työelämätaitoja, itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta. Olen kiinnostunut opetuksen kehittämisestä erityisesti käytännönläheisen projektioppimisen ja toisaalta digitaalisten menetelmien hyödyntämisen kautta.

Maija Mäki, Yliopisto-opettaja / University Teacher, Kansatiede / European Ethnology
maija.j.maki@utu.fi
Tel. +358 (0)50 3289013 / +358 (0)29 4503408

Innovaatiolähettiläs Jukka Vahlo

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Yrittäjyyslähettiläs Niina Nurmela

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yrittäjyyslähettiläänä haluan edistää sisäisen yrittäjyyden näkökulmaa tiedekunnassamme niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin keskuudessa sekä tuoda esiin yrittäjyyttä yhtenä mielekkäänä vaihtoehtona työllistää itsensä. Sisäiseen yrittäjyyteen liitän innovatiivisuuden, avoimuuden, halun kehittyä sekä hyvät työelämätaidot. Yrittäjyysyliopistosta on ollut itselleni sekä iloa että hyötyä saadessani laajentaa omaa osaamistani, kohdatessani mielenkiintoisia ihmisiä ja nähdä tienristeyksessä seisten useampia polkuja kuin vain yhden. Toivon voivani välittää samaa innostuneisuutta myös muille tiedekunnassamme.

Niina Nurmela, yliopisto-opettaja, ma. sosiaalityö, Sosiaalitieteiden laitos
nanurm@utu.fi, +358 29 450 3080/+358 50 560 4745

Innovaatiolähettiläs Titiana Ertiö

Toimin projektitutkijana Taloussosiologian oppiaineessa yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, jossa tutkin digitalisaation vaikutuksia kansalaisiin, kuluttajiin, kaupunkeihin ja toimialoihin. Pyrin osoittamaan tutkimukseni arvoa yliopiston ulkopuolella ja oppimaan yhdessä muiden tutkijoiden kanssa sekä heiltä. Innovaatiolähettilänä pyrin tuomaan tietoon perustuvia ratkaisuja palvelemaan yhteiskunnallisia tarpeita. Jos koet aiheet läheisiksi, ota yhteyttä!

Titiana Petra Ertiö, Project Researcher, PhD Candidate, Digital Disruption of Industry consortium
Faculty of Social Sciences, Economic Sociology, Assistentinkatu 7, Publicum-building, +358 (0)45 8509685, titiana.ertio@utu.fi

 

Lääketieteellinen tiedekunta

Yrittäjyyslähettiläs Terhi Heino

Toimin yliopisto-opettajana lääketieteellisessä tiedekunnassa, biolääketieteen laitoksella. Opetan pääasiassa kandivaiheen opiskelijoita ja oma tutkimustyöni liittyy kantasoluihin ja luun paranemiseen. Olen aktiivinen toimija ja innostun helposti uusista asioista. Varmaankin juuri siksi olen myös mukana edistämässä niin tiedekuntamme yrittäjyysstrategiaa kuin koulutusvientiäkin. Pidän siitä, että työni on vaihtelevaa ja toivon, että roolissani yrittäjyyslähettiläänä pystyisin ravistelemaan vanhoja ajattelumalleja esim. opetusmenetelmien suhteen.

FT, dosentti Terhi Heino, Biolääketieteen laitos, Medisiina C3, Kiinamyllynkatu 10,
puh. 02 333 7361, terhi.j.heino@utu.fi

Yrittäjyyslähettiläs Petri Susi

Yliopisto-opettajana opiskelijat ovat fokuspisteessäni. Pyrin tarjoamaan asiantuntemustani ja kokemuksiani tasapuolisesti ja kaikille. Tutkimustyössäni virustutkijana tunnen olevani koko ajan huomion kohteena (ainakin mitä tulee infektiopaineeseen, jota moninaiset virukset ihmisissä koko ajan aiheuttavat). Pyrin tuottamaan perustietoa ja työkaluja viruksista diagnostiikkaa ja lääkkeitä kehittävien yritysten tueksi. Tästä on lyhyt linkki biobisnekseen, jota olen myös itse harjoittanut bioalan start up –yrityksessä. Yritysten kanssa toimin vuorovaikutussuhteessa. Parhaillaankin vietän sapattivuotta paikallisessa diagnostiikkayrityksessä. Siitä nostetta tuleviin vuosiin yrittäjyyslähettiläänä!

FT Petri Susi, tupladosentti, Syöpä, infektiot ja immuniteetti –tutkimusyksikkö
Biolääketieteen laitos, Kiinamyllynkatu 13, 20520 Turku
+358-440499990, pesusi@utu.fi, Skype: petrisusi

Yrittäjyyslähettiläs Henna-Maria Uusitupa

Innovaatiolähettiläs Mari Sandell

Olen apulaisprofessori Mari Sandell, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen varajohtaja Lääketieteellisessä tiedekunnassa, sekä Aistit ja ruoka -tutkimusryhmän vetäjä. Sain akatemiapalkinnon yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta vuonna 2012. FFFn toiminnassa ulkoisella rahoituksella ja monitieteisyydellä on merkittävä rooli. FFFn oma elinkeinotoiminnan yksikkö Aistila palvelee yrityksiä kuluttajakokemuksien ymmärtämisessä ja tähän päästiin TUTLin avulla. Olen parhaillaan usean Tekes-hankkeen sekä Akatemiaprojektin vastuullinen johtaja. Arki on täynnä oman osaamisen yhdistämistä uusiin konteksteihin. Oman mukavuusalueen ulkopuolella on kiva seikkailla ja löytää uusia haasteita. Olen innovaatiolähettiläs lääkiksessä ja käytettävissä myös vertaistukena, jos jatkuvat rahanmetsästys tuntuu rankalta.

Mari Sandell, FFF. PharmaCityn 4A 5. kerros
mari.sandell@utu.fi, puh. 0403524149

Innovaatiolähettiläs Laura Elo

Toimin Turun biotekniikan keskuksessa Bioinformatiikkayksikön johtajana ja Laskennallisen lääketieteen ryhmänjohtajana. Tavoitteemme on edistää sairauksien diagnostiikkaa ja hoitoa tarjoamalla luotettavia laskennallisia työkaluja kliinisten ja molekyylitason aineistojen analysointiin ja tulkintaan. Innovaatiolähettiläänä toivon voivani edesauttaa innovaatioiden ja kehittämistarpeiden tunnistamisessa ja edistämisessä.

Laura Elo, FT, bioinformatiikan tutkimusjohtaja, biomatematiikan dosentti
Turun biotekniikan keskus
Tykistökatu 6
20520 Turku
Email: laura.elo@utu.fi
http://www.btk.fi/research/research-groups/elo/

Innovaatiolähettiläs Eeva Rainio

Olen lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntapäällikkö, ja tärkeänä osana työtäni on tiedekunnan yritysyhteistyön kehittäminen. Tässä innovaatiopalvelut toimii tärkeänä tukena. Yritysten edustajia tavatessani minulla on erinomainen mahdollisuus kuunnella, mikä yliopistolla yrityksiä tällä hetkellä kiinnostaa, ja voimme suunnitella esim. tutkijatapaamisia, joissa tutkijat pääsevät halutessaan kertomaan uusimmista löydöistään yritystutkijoille. Toivon myös, että tutkijat itse ovat aktiivisia ja ovat yhteydessä minuun, mikäli joku keksintöprosessiin tai innovaatioihin liittyvä asia mietityttää. Oma taustani on biolääketieteellisessä tutkimuksessa; olen selvittänyt mm. mahdollisuuksia estää syöpäsolujen kasvua säätelevien kinaasien toimintaa uusien kinaasi-inhibiittorien avulla.

 

 

 

 

Innovaatiolähettiläs Matti Waris

Olen taustaltani FT biokemisti ja virusten immunobiologian dosentti. Toimin biolääketieteen laitoksessa virologian oppiaineessa yliopitotutkijana ja sivuotoimisena biokemistinä TYKS:n kliinisen virologian osastolla. Tutkimustyössäni diagnostiikalla ja siihen liittyvällä menetelmäkehitystyöllä on keskeinen osuus, päämääränä ymmärtää paremmin virusinfektioiden aiheuttamia tauteja, niiden hoitoa ja ehkäisyä. Kehittämilleni diagnostiikkasovelluksille ja niissä tarvittaville reagensseille on ollut kiinnostusta niin tutkimuksessa kuin alan kaupallisessa toiminnassa.

Matti Waris, FT, dos. yliopistotutkija
Biolääketieteen laitos/Virusoppi, Kiinamyllynkatu 13, 20520 Turku
Puh. 02-3337465, matti.waris@utu.fi

Innovaatiolähettiläs Mirkka Ruotsalainen

Kauppakorkeakoulu

Yrittäjyyslähettiläs Sanna Ilonen

Olen työskennellyt vuodesta 2013 yrittäjyyden oppiaineessa Turun yliopiston kauppakorkeakoululla. Yrittäjyyden yliopisto-opettajana ja yrittäjyyskasvatustutkijana yrittäjyys on vahvasti läsnä arjessani. Näen yrittäjyyden monimuotoisena ilmiönä; sitä on kaikkialla ja jokainen voi halutessaan löytää itsellensä sopivan ja mielekkään yrittäjämäisen tavan toimia. Autan mielelläni kaikissa yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä, aina saa tulla nykäisemään hihasta!

Sanna Ilonen (os. Suomalainen) yliopisto-opettaja, yrittäjyys
johtamisen ja yrittäjyyden laitos, kauppakorkeakoulu
sanna.ilonen@utu.fi, 02 3339 418

Innovaatiolähettiläs Jouni Saarni

Olen toinen Turun kauppakorkeakoulussa toimivista innovaatiolähettiläistä. Päätehtävässäni toimii kauppakorkeakoulun CCR:ssä kehityspäällikkönä ja ylläpidän tilannekuvaa kauppakorkeakoulun täydentävän rahoituksen tutkimushankkeista ja valmisteluista. CCR:n toiminnan kautta tunnen toisaalta kauppatieteellistä tutkimuskenttää että eri alojen yrityskenttää. Tässä kontekstissa toivottavasti pystyn tarvittaessa tunnistamaan potentiaalisia tutkimuksen hyödyntäjiä erityyppisille ideoille. Erityisesti teollisuuden toimijat ja tarpeet on hanketoiminnan kautta tullut tutuksi. Jos kaipaat keskustelukumppania oman tutkimuksen ja yritysten yhdistämiseen sekä lintuperspektiiviä mitä kauppakorkeakoulun yritysrajapinnoilla tapahtuu, niin ota yhteyttä!
Jouni Saarni, kehityspäällikkö

Centre for Collaborative Research
Turku School of Economics (Rehtorinpellonkatu 3)
+358 50 327 4146, jouni.saarni@utu.fi

Innovaatiolähettiläs Aki Koponen

 

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

Yrittäjyyslähettiläs Kaapo Seppälä

Nimeni on Kaapo Seppälä ja työskentelen Tulevaisuuden teknologioiden laitoksella. Olen toiminut jo yli vuosikymmenen Turun yliopistossa erityisesti sopimustutkimukseen, teknologiansiirtoon sekä yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Lisäksi toimin, yhdessä tutkijakollegoitteni kanssa, yrittäjänä turkulaisessa IT-alan yrityksessä, CTRL Reality OY:ssä

Lähettiläänä osallistun aktiivisesti I&E-tietoisuuden kasvattamiseen haluan olla mukana synnyttämässä lisää yliopistolähtöistä yritystoimintaa. Yrittäjyyslähettiläänä edustan Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekuntaa, mutta kannustan, sekä opiskelijoita ja henkilökuntaan tähyilemään tarvittaessa myös tiedekuntarajojen yli. Meitä lähettiläitähän on nyt jokaisessa tiedekunnassa!

Kaapo Seppälä, Project Manager
Department of Future Technologies
Agora, 4th floor
Puh. +368 40 744 4182, kamise@utu.fi

Innovaatiolähettiläs Johanna Hautala

Maantieteen ja geologian laitoksen innovaatiolähettiläänä toimin henkilökunnan arkipäivän yhteyshenkilönä ja kannustajana innovaatiotoiminnan ja tutkimuksen kaupallistamiseen liittyvissä asioissa, sekä käytännön linkkinä yliopiston innovaatiopalveluihin. Aihe on luonteva osa työskentelyäni tutkijana ja opettajana, sillä tutkin tiedon jalostamisen ja innovaatioiden prosesseja ajassa ja tilassa.

Toimisto: Natura,  huone 435
Puhelin: +358 29 450 3574
Email: johanna.hautala[at]utu.fi

Innovaatiolähettiläs Tom Kuusela

Olen työskennellyt vuosien mittaan useimmissa laitoksen laboratorioissa, vetänyt TEKES-, Suomen akatemia- ja EU-projekteja, sekä toiminut 15 vuotta osa-aikaisena yrittäjänä. Kiinnostuksen kohteet laaja-alaisesti kvanttioptiikasta lääketieteeseen.

Tom Kuusela, yliopistotutkija
Fysiikan ja tähtitieteen laitos, Kvanttioptiikan laboratorio
Quantum, 1 krs, h. 145
Vesilinnantie 5, 20500 Turku
tom.kuusela@utu.fi
333 6398, 0405485008

Innovaatiolähettiläs Annika Saarto

Innovaatiolähettiläs Maija Lespinasse

Innovaatiolähettiläs Ilari Sääksjärvi

Innovaatiolähettiläs Kalle Parvinen

 

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Yrittäjyys- ja innovaatiolähettiläs Eija Lindfors (Rauma)

Yrittäjyys- ja innovaatiolähettiläs Janna Lepistö (Rauma)

Oikeustieteellinen tiedekunta

Yrittäjyys- ja innovaatiolähettiläs Jaakko Ossa