Tiedekuntien yrittäjyys- ja innovaatioyhteyshenkilöt

Ajankohtaista Kommentit pois päältä artikkelissa Tiedekuntien yrittäjyys- ja innovaatioyhteyshenkilöt

Turun yliopistossa aloittaa lukuvuoden 2017-2018 alussa uusi sisäinen verkosto, joka koostuu tiedekuntien ja laitosten yrittäjyys- ja innovaatioyhteyshenkilöistä. Verkoston tavoitteena on tehostaa Turun yliopiston strategiaa tukemalla opiskelijoiden ja henkilökunnan yrittäjyys- ja innovaatio-osaamisen kehittymistä sekä yrittäjämäisen asenteen vahvistumista. Verkosto lisäksi helpottaa ja parantaa laitosten ja yksiköiden yhteistyötä ja tiedonvälitystä Innovaatiopalveluiden kanssa.

Tavoitteena on alkuvaiheessa löytää verkostoon vähintään yksi yhteyshenkilö kustakin tiedekunnasta liittyen sekä yrittäjyyskoulutukseen että innovaatiotoimintaan. Ensimmäiset yhteyshenkilöt esittäytyvät yrittäjyyspäivässä 25.4.2017 järjestettävässä verkostoitumistilaisuudessa. Asiasta kiinnostuneet voivat myös osallistua tilaisuuteen ja kuulla lisää verkoston toiminnasta:

Verkoston toimijoiden kuvaukset

Entrepreneurship championit – yrittäjyyden ja yrittäjyyskoulutuksen lähettiläät

Entrepreneurship champion toimii yhteyshenkilönä omassa tiedekunnassaan/ laitoksellaan/ yksikössään yrittäjyyskoulutukseen ja -kasvatukseen liittyvissä asioissa. Hän tukee opiskelijoita yrittäjyyden polulla, ja tarjoaa heille ensisijaisesti tietoa erilaisista yrittäjyystietojen, -taitojen ja -osaamiseen liittyvistä koulutus- ja muista tukimahdollisuuksista niin yliopistolla kuin laajemminkin alueen yrittäjyysekosysteemissä. Entrepreneurship champion on mahdollisuuksien mukaan myös muiden opettajien ja opetussuunnitelmatyöhön osallistuvien matalankynnyksen vertaisapu.

Entrepreneurship champion saa Innovaatiopalveluilta ajantasaista tietoa yrittäjyyskoulutukseen ja -kasvatukseen liittyen, mahdollisuuden osallistujia tietoiskuihin ja koulutuksiin sekä aiheeseen liittyviin tilaisuuksiin yhdessä muiden yliopiston yrittäjyyslähettiläiden kanssa.

  • Entrepreneurship champion -verkoston koordinaattori: yrittäjyysasiamies Kirsi Peura, p. 050 5027075, kirsi.peura@utu.fi

Innovation scouts – innovaatiolähettiläät

Innovation scout on yhteyshenkilö keksintöihin, innovaatiotoimintaan ja tutkimuksen kaupallistamiseen liittyvissä asioissa omassa tiedekunnassaan. Hän välittää tietoa yliopiston tutkimuksen kaupallistamisprosessista sekä siihen liittyvistä tukipalveluista, koulutuksista ja tapahtumista ja toimii matalankynnyksen vertaisapuna tiedekunnan tutkijoille ja opettajille. Innovaatiolähettiläs on osa tiedekunta- ja korkeakoulurajat ylittävää tutkimuksen kaupallistamisesta kiinnostuneiden verkostoa.

Innovation scout toimii yhteistyössä innovaatiopalveluiden kanssa ja pääsee osallistumaan ja muiden alueen toimijoiden järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin sekä aiheeseen liittyviin tilaisuuksiin yhdessä muiden yliopiston innovaatiolähettiläiden kanssa.

  • Innovation scout -verkoston koordinaattori: yrittäjyysasiamies Mikko Pohjola, p. 041 437 2044, mikko.pohjola@utu.fi
Share

» Ajankohtaista » Tiedekuntien yrittäjyys- ja innovaatioyhteyshenkilöt
On 21.3.2017
By

Comments are closed.

« »