Yrittäjyysopinnot Turun yliopistossa

Yrittäjyyteen ja yrittäjämäisyyteen johdattelevat opinnot ja avoimet valmennukset tarjoavat perustietoa yrittäjyydestä sekä liiketoimintaprosessina että yksilön toimintatapana.

Yliopistossa on tällä hetkellä tarjolla yrittäjyyteen valmentavia ala- ja tiedekuntakohtaisia opintoja sekä useiden tieteenalojen opiskelijoille yhteisiä, avoimia opintoja. Mikäli omaan koulutusohjelmaasi sisältyy jo yrittäjyysopintoja tai suositeltuja valinnaisopintoja osana tiedekunnan omaa yrittäjyyspolkua, löydät tiedot kursseista nettiopsusta. Tähän listatut opinnot ja valmennukset ovat avoimia kaikkien yliopiston alojen opiskelijoille, ja eivät edellytä osallistujilta aiempia yrittäjyyden tai liiketalouden opintoja. Osa opinnoista tarjotaan englanniksi.

Startup! (10 op) – perustutkinto-opiskelijat alasta riippumatta

Startup!-kurssin tavoitteena on tarjota opiskelijoille käytännön kokemuksia yrittäjyydestä ja tilaisuus soveltaa aiemmin oppimaansa teoriatietoa aidossa liiketoimintaympäristössä. Opiskelijat perustavat poikkitieteellisissä tiimeissä yrityksen kurssin aikana. Yritys toimii oikeilla markkinoilla tiiviissä yhteydenpidossa potentiaalisten asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Kurssi koostuu tiimien yhteisistä kurssitapaamisista, liiketoimintamallin ja tuotteen/palvelun kehittämisestä, testaamisesta ja markkinoinnista sekä yritysmessuista ja kirjallisesta kurssiraportista. Kurssitapaamisiin sisältyy harjoitustöitä, ryhmäkeskusteluja, pitchausta, tietoiskuja ja yrittäjävieraita. Kurssiin ei sisälly varsinaista luento-opetusta eikä tenttiä. Pääpaino on tiimin omassa aktiivisessa toiminnassa markkinoilla. Lisätietoja Peppi-järjestelmästä.

Inno58h (6 op) – perustutkinto-opiskelijat alasta riippumatta

The objective of Inno58 course is to approach innovation management from design perspective. The student learns how to apply design ideology for opportunity creation. During the course, the student trains innovation and leadership skills, resulting in a strong identity towards becoming a professional designer. After the course, the student is able to design and execute innovation development projects using various tools and methods. The course also enables the student to get real-life experience in how to innovate and integrate innovation strategy in organizations, and how to communicate the ideas both orally and in written. In the course, students work in teams with challenges from various fields. Each student team works with a client firm in creating innovative ideas and strategies. The highlight of the course is an innovation camp, where students apply their knowledge on managing creative processes. The course grows future leaders and designers, focusing on future-oriented firm strategies. Besides learning marketing strategy, students learn project management, working in teams and using tools for managing innovation processes in organizations. Applying and adjusting theoretical thinking to practical cases and current problems is the core of the course. For more information, see Peppi study guide..

Challenge Turku –innovaatioleirit (1-2 op) – tutkinto-opiskelijat alasta riippumatta

Challenge Turku -innovaatioleirit ovat avoinna kaikille turkulaisille korkeakouluopiskelijoille oppilaitoksesta tai alasta riippumatta. 24-tuntisen leirin aikana opiskelijat työskentelevät monialaisissa tiimeissä tavoitteenaan löytää innovatiivisia tapoja ratkaista heille annettu haaste. Haasteet liittyvät yritysten ja organisaatioiden olemassa olevaan toimintaan tai haasteiden avulla voidaan ratkoa uuden toiminnan synnyttämiseen liittyvää käytännön haastetta, jonka ratkaiseminen edellyttää tiimeiltä analyyttista ja monialaista osaamista. Opiskelijat voivat leiristä saatavan osallistumistodistuksen perusteella hakea korvaavuutta omasta oppiaineestaan; työmäärä vastaa 1-2 op riippuen siitä, onko osallistunut leirille tutorina vai opiskelijana. Korvaavuus kannattaa sopia etukäteen ennen leirille osallistumista. Lisätietoja toteuttajan sivuilta.

Business Essentials for Scientists (2 op) – jatko-opiskelijat alasta riippumatta

Business Essentials for Scientists is an introductory course on commercialisation and business development in academia aimed at doctoral students at University of Turku and Åbo Akademi University. It is run as a one-month (October) intensive course, organized in SparkUp startup community. The course consist of six course days with the following themes: Starting your own company, Pitching (how to present your research/idea), How to find financing for your startup, Immaterial rights and tech transfer, Working outside the academic sector, and Selling, and why it is important. Participants are selected in the course based on motivation letters. For more information, see UTUGS website for latest information.

Entrepreneurship for research professionals (3 op) – jatko-opiskelijat alasta riippumatta

The course provides introduction to entrepreneurship by looking at entrepreneurship at individual and company level. The core themes include entrepreneurship as a career opportunity; business idea and opportunity creation; business planning; business growth; and corporate entrepreneurship within existing organisations (private and public ones). During the course the students assess their own entrepreneurial resources in terms of competences and networks for example, and perform exercises on (business) idea generation in teams resulting in rapid pitching-exercises aiming to sell their ideas to the others. The students will also familiarize themselves with the (local) entrepreneurial ecosystem which provides various support for entrepreneurs. After the course the participants understand the multifaceted phenomenon of entrepreneurship and its implications and role in individual and company level. In addition, the students understand what it takes to commit oneself to entrepreneurship and new business creation and are able to assess their own relationship to entrepreneurship. The course is run in collaboration in BoostTurku/SparkUp and the university’s entrepreneurship agent(s) who provide assistance in finding relevant start-up support. The course consists of an intensive Learning Camp and a Wrap-up Session. The selection to the course is done based on a motivation letter. For more information, see UTUGS website for latest information.

Voit halutessasi anoa myös opinto-oikeutta isompiin moduuleihin ja opintokokonaisuuksiin kuten:

Innovation and Business Creation study module (25 op) – maisteriopiskelijat alasta riippumatta

The Innovation and Business Creation study module is designed to prepare students with concrete skills and knowledge for starting their own business or working entrepreneurially in any kind of organisation ranging from small companies to large enterprises. The study module is targeted to students of any discipline helping them to understand and exploit the innovation potential of their own discipline by proving them with skills to recognise, create, evaluate and exploit business opportunities. The study module contains courses providing students with basics and fundamentals of new venture creation and business development in order to apply knowledge about innovation and business management in different settings and situations. To further advance the learning process, optional special topic courses give students an opportunity to integrate their prior knowledge, the fresh contents of innovation and business creation in the context of their own major studies. Besides the knowledge and skills, these studies are targeting to facilitate business and entrepreneurial mindset and behaviour. For more information, see Brahea Development page.

Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuus (25 op) – perustutkinto-opiskelijat alasta riippumatta

Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijat (lukuun ottamatta Turun kauppakorkeakoulun KTK/KTM -opiskelijoita) voivat suorittaa Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuuden (LITO). Suoritettuaan opintokokonaisuuden opiskelija tuntee kauppatieteiden ja liiketoimintaosaamisen peruskäsitteet ja perustoimintamallit. Opintokokonaisuus sisältää pakollisia opintojaksoja, jotka luovat toisaalta perustan liiketaloustieteelliselle ajattelulle ja toisaalta kokoavat yhteen perusopintokokonaisuuden tavoitteen. Valinnaisilla opintojaksoilla opiskelija voi syventää osaamistaan haluamissaan aiheissa. Opintokokonaisuuden opetus pyrkii käytännönläheisyyteen, mikä näkyy esimerkiksi pakollisiin opintoihin kuuluvassa yrityssimulaatiossa. Kokonaisuutta opiskelemaan otetaan vuosittain maksimissaan noin 150 opiskelijaa, ja opinto-oikeus myönnetään kahdeksi vuodeksi. Opinnot järjestetään kuitenkin siten, että ne on mahdollista suorittaa myös yhden lukuvuoden kuluessa. Opintokokonaisuuteen haetaan tenttimällä. Lisätietoja Pepistä ja LITO:n omilta sivuilta.

Yrittäjyys sivuaineena (25 op)

Muiden tiedekuntien opiskelijat voivat suorittaa Yrittäjyyden sivuaineen kauppakorkeakoulussa suorittamalla oman valintansa mukaan vähintään 25op seuraavista opintojaksoista:

YR222013 YR1 Entrepreneurial Opportunities, 6 ECTS
YR222212 YR2 Venture Creation, 6 ECTS
YR222213 YR3 Managing a Growing Business, 6 ECTS
YR222058 YR5 Social Value Creation, 6 ECTS
YR222804 YR6/JO8 Corporate Entrepreneurship, 6 ECTS
YR222072 YR7 Startup! 10 ECTS

Erillistä hakemusta ei tarvita, vaan kursseille hakeudutaan suoraan Peppi-järjestelmässä kurssi-ilmoittautumisaikoina. Mikäli kurssille hyväksyttävien opiskelijoiden määrää joudutaan rajoittamaan, Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat ovat etusijalla kurssille hyväksyttäessä. Huomioi myös, että on opiskelijan vastuulla varmistaa, että sivuaine vastaa tutkintovaatimuksia hänen omassa tiedekunnassaan ja se voidaan hyväksyä sivuaineeksi tutkintoon. Lisätietoja sivuainekokonaisuudesta Pepissä.

Lisätietoja kauppakorkeakoulun opintotarjonnasta muiden tiedekuntien opiskelijoille on saatavilla intranetistä.