Yrittäjyystutkimus

Suomen vahvin yrittäjyystutkija

Turun yliopistossa on pitkään tehty yrittäjyyteen liittyvää tutkimusta. Kauppakorkeakoulussa toimii Suomen johtava, kansainvälisesti aktiivinen yrittäjyyden tutkimusryhmä, joka tuottaa akateemista ja soveltavaa tutkimustietoa yrittäjyyden merkityksestä, ilmenemismuodoista ja edistämisestä yhteiskunnassa.

Yrittäjyyteen liittyvää tutkimusta tehdään koko monitieteisessä yliopistossa. Yrittäjyyden tutkimus kohdistuu yrittäjyys- ja innovaatioprosessin sekä yrittäjämäisten toimintatapojen ja työn uusien muotojen tutkimukseen muuttuvassa yhteiskunnassa. Erityisen kiinnostuksen kohde on yrittäjyyden rooli erilaisissa taloudellisissa, sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa.

Tutustu tarkemmin http://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/yksikot/yrittajyys/Sivut/home.aspx yrittäjyyden tutkimusryhmän toimintaan.

 • Perheyritykset nyt ja ennen

  Sukupuoli ja kasvu perheyrityksissä -hankkeessa rakennetaan historiasta nykyaikaan ulottuvia yritystarinoita.

 • Miten Suomi yrittää?

  GEM mittaa kansainvälisesti eri maiden yrittäjyysaktiivisuutta. Tutkijaryhmä haastattelee vuosittain noin 2 000 työikäistä suomalaista.

 • Yrittäjyyttä kouluihin

  YVI-hanke kehitti yrittäjyyskasvatusta suomalaisessa opettajankoulutuksessa luomalla uusia pedagogisia ratkaisuja.

 • Hiljainen tieto hyödyksi

  DESI2-hanke edistää hiljaisen tiedon tunnistamista ja kytkemistä kiinteäksi osaksi palveluiden ja toimintatapojen kehittämistä.

 • Toimii käytännössä

  INWORK-hankkeessa koottiin työkaluja pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminnan uudistamisen tueksi.

 • Tutustu tutkimukseen!

  Aito monitieteisyys mahdollistaa ainutlaatuiset, tieteenalarajat ylittävät moniulotteiset tutkimuskysymykset.