Yrittäjyystutkimus

Suomen vahvin yrittäjyystutkija

Turun yliopistossa on pitkään tehty yrittäjyyteen liittyvää tutkimusta. Kauppakorkeakoulussa toimii Suomen johtava, kansainvälisesti aktiivinen yrittäjyyden tutkimusryhmä, joka tuottaa akateemista ja soveltavaa tutkimustietoa yrittäjyyden merkityksestä, ilmenemismuodoista ja edistämisestä yhteiskunnassa.

Yrittäjyyteen liittyvää tutkimusta tehdään koko monitieteisessä yliopistossa. Yrittäjyyden tutkimus kohdistuu yrittäjyys- ja innovaatioprosessin sekä yrittäjämäisten toimintatapojen ja työn uusien muotojen tutkimukseen muuttuvassa yhteiskunnassa. Erityinen kiinnostuksen kohde on yrittäjyyden rooli erilaisissa taloudellisissa, sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa.

Tutustu tarkemmin http://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/yksikot/yrittajyys/Sivut/home.aspx yrittäjyyden tutkimusryhmän toimintaan.