yrittäjyysyliopisto.

Turun yliopistossa on laadittu yrittäjyyden ja yrittäjyyskoulutuksen strategia, jonka tavoitteena on tukea yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä tukevia toimintatapoja koko yhteisössä. Yrittäjyysyliopistona Turun yliopisto lisää yrittäjyystietoisuutta ja yrittäjyyteen liittyvää opetusta.

Tämän sivuston tarkoituksena on toimia yliopistomme opiskelijoiden ja henkilökunnan tukena yrittäjyyteen ja yrittäjämäisyyteen liittyvissä asioissa. Sivusto muodostaa Turun yliopiston yrittäjyyspolun, joka tarjoaa tietoa, verkostoja sekä innoitusta yrittäjyyteen.

Ajankohtaista.


 

Tilaa yrittäjyysyliopiston uutiskirje

Tutustu ja löydä yrittäjyys.

Yrittäjyys on ammatinharjoittamista laajempi käsite – yrittäjyys on yritteliäästi toimimista missä tahansa organisaatiossa.

Mihin yrittäjyystaitoja tarvitaan?

Yrittäjyyteen ja yrittäjämäisyyteen liitettyjä osaamisalueita ovat muun muassa mahdollisuuksien havaitseminen ja niihin tarttuminen, innovointi, muutos, vuorovaikutus, sitoutuminen, ennakkoluulottomuus, kriittisyys ja kyseenalaistaminen, ongelmanratkaisu, tiedonhallinta, projekti- ja tiimityöskentely, itseohjautuvuus sekä omien taitojen tunnistaminen ja esiintuominen. Monet näistä taidoista kuuluvat myös yleisiin työelämätaitoihin, ja ne auttavat sinua valitsemallasi työuralla oman osaamisesi monipuolisessa hyödyntämisessä.

 Yrittäjyyden professori Jarna Heinonen kertoo videolla, kuka tarvitsee yrittäjyystaitoja ja miksi.

Turun yliopiston tutkinto-opiskelijat pääsevät tutustumaan yrittäjyyteen ja yrittäjämäisyyteen suorittamalla yrittäjyyteen liittyviä opintoja. Opiskelijat niin kuin henkilökunnan jäsenetkin ovat myös tervetulleita osallistumaan Yrittäjyysyliopiston ja muiden alueen yrittäjyystoimijoiden järjestämiin avoimiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

 

 

Verkostoidu.

Yrittäjyyspolulle ei tarvitse eikä kannata lähteä yksin. Verkostot ovat voimavara ja keino löytää vastauksia kysymyksiisi. Et ole yksin! Turun yliopiston kehittämispalveluiden henkilökunnan lisäksi meillä on lukuisa joukko asiasta kiinnostuneita henkilöitä. Lisäksi Turun yrittäjyysekosysteemista löytyy lukuisa joukko erilaisia toimijoita ja tahoja, joiden avulla pääsee eteenpäin.

Palvelut kaikille Turun yliopiston kampuksille

Palvelut Turun kampuksella

Palvelut Porin kampuksella

Yrittäjyysyhteisö

Palvelut Rauman kampuksella

Yrittäjyysyhteisö

Ideoi ja rakenna.

Varsinaisen liiketoiminnan kehittämisessä ei tarvitse jäädä yksin. Yliopisto ja muut kumppanimme tarjoavat runsaasti tukea oman idean synnyttämisessä ja edelleen kehittämisessä.

Palvelut kaikille Turun yliopiston kampuksille

Palvelut Turun kampuksella

Palvelut Porin kampuksella


ALL IN Pitch -yritysideakilpailu

Perusta yritys, skaalaa ja kasva.

Yrittäjyysyliopisto kannustaa yliopistolähtöisten yritysten perustamiseen ja kehittämiseen. Apua yrityksen perustamiseen, sen skaalaamiseen ja kasvattamiseen saa yliopiston sisällä sekä Turun yliopiston kampuskaupunkien Turun, Porin ja Rauman yrityspalveluista.

Palvelut kaikille Turun yliopiston kampuksille

Palvelut Turun kampuksella

Palvelut Porin kampuksella

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe (pakollinen)

Viesti

Ota yhteyttä.

Kirsi Peura

yrittäjyysasiamies
kirsi.peura@utu.fi
050 502 7075

Mikko Pohjola

yritysasiamies
mikko.pohjola@utu.fi
041 437 2044

Paavo Kosonen

paavo.j.kosonen@utu.fi
050 576 0952

Sanna Rouhiainen

projektiassistentti
sanna.rouhiainen@utu.fi
050 323 8099

www.utu.fi 

Uutiskirjeen tietosuojailmoitus