yrittäjyysyliopisto.

Turun yliopistossa on laadittu yrittäjyyden ja yrittäjyyskoulutuksen strategia, jonka tavoitteena on tukea yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä tukevia toimintatapoja koko yhteisössä. Yrittäjyysyliopistona Turun yliopisto lisää yrittäjyystietoisuutta ja yrittäjyyteen liittyvää opetusta.

Tämän sivuston tarkoituksena on toimia yliopistomme opiskelijoiden ja henkilökunnan tukena yrittäjyyteen ja yrittäjämäisyyteen liittyvissä asioissa. Sivusto muodostaa Turun yliopiston yrittäjyyspolun, joka tarjoaa tietoa, verkostoja sekä innoitusta yrittäjyyteen.

Ajankohtaista.


1.7.2022The Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (ACEEU) on myöntänyt Turun yliopistolle ensimmäisenä suomalaisena yliopistona akkreditoinnin tunnustuksena yrittäjyyden edistämisestä ja yliopistoyhteisön yrittäjämäisen toiminnan tukemisesta. Yliopiston delegaatio vastaanotti aiemmin keväällä myönnetyn tunnustuksen Italiassa Firenzessä 28.6.2022. ACEEU:n akkreditointineuvoston puheenjohtaja professori Thorsten Kliewe luovutti akkreditointitunnustuksen Turun yliopistolle Firenzessä 28.6.2022. Tunnustusta olivat vastaanottamassa yrittäjyysasiamies Kirsi Peura ja yhteiskuntasuhdejohtaja Leena Wahlfors. Akkreditointia on edeltänyt vuonna 2015 käynnistetty kehittämistyö, jonka myötä yliopisto on tuonut aktiivisesti esille yrittäjyyteen liittyviä teemoja ja vahvistanut siihen liittyviä palveluja. Työhön on osallistunut toimijoita laajasti sekä yliopistosta että sen sidosryhmistä.    – Akkreditointi on siten tunnustus sekä koko yliopistoyhteisölle että yliopiston kumppaneille, toteaa yhteiskuntasuhdejohtaja Leena Wahlfors.  ACEEU:n akkreditointineuvoston puheenjohtaja professori Thorsten Kliewe luovutti akkreditointitunnustuksen Turun yliopistolle Firenzessä 28.6.2022. Tunnustusta olivat vastaanottamassa yrittäjyysasiamies Kirsi Peura ja yhteiskuntasuhdejohtaja Leena Wahlfors. Akkreditointi on voimassa seuraavat viisi vuotta. Yliopisto jatkaa yrittäjyyden edistämistä tarjoamalla yrittäjyyskoulutusta, tukemalla yliopistoyhteisön jäseniä yrittäjämäisessä toiminnassa sekä tuottamalla korkean kaupallistamispotentiaalin omaavaa tutkimusta. Toiminnasta ja tarjonnasta kerrotaan jatkossa yliopiston intrassa sekä sidosryhmille myös muissa yliopiston kanavissa, varmistathan, että seuraat yliopistoa Twitterissä www.twitter.com/uniturku, LinkedInissä www.linkedin.com/school/uniturku ja Facebookissa www.facebook.com/uniturku. Lisätietoja: https://www.utu.fi/fi/ihmiset/leena-wahlfors https://www.utu.fi/fi/ihmiset/kirsi-peura [...]
30.5.2022Turun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden toteuttama projekti auttaa elintarvikealan pieniä yrityksiä laskemaan ja vertailemaan kuljetuskustannuksia. Projekti toteutettiin Yrityssalon Tulevaisuuden kehitystarpeet Varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa -hankkeen, MTK Varsinais-Suomen Menestyvä Maatilayritys2 -hankkeen  ja Emäntäkoulutuksen toimeksiantona. Suurin osa elintarvikealan mikroyrityksistä kuljettaa tuotteensa itse. Kuljetus voi olla aikaa vievä tapahtuma ja suuri kustannuserä yrittäjälle, ja monelle parhaan kuljetusmuodon löytäminen voi olla haasteellista. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun toimitusketjujen johtamisen maisterivaiheen pääaineopiskelijoiden Sanni Tikkanen, Aino Kairinen, Ellen Mälkönen, Anni Paananen ja Veera Ruutu, toteuttama projekti, Pienten ruokayritysten logistiikkakustannukset,  auttaa elintarvikealan mikroyrityksiä alkuun eri kuljetusmuotojen vertailussa ja itselle parhaiten sopivimman kuljetusmuodon valitsemisessa. – Kuljetuksia suunniteltaessa on tärkeää tietää eri kuljetusvaihtoehtojen kustannukset. Aina halvin vaihtoehto ei ole paras tapa arvioida kuljetusten sopivuutta yritykselle. Jos yrittäjä kuljettaa tuotteet itse, hänellä on suora asiakaskontakti ja mahdollisuus joustavuuteen, kun taas haasteena on kuljetuksiin kuluva aika. Ostopalveluna hankittu kustannus säästää taas yrittäjän aikaa ja kaluston ylläpitokustannuksia, mutta haasteena on asiakaskontaktien puuttuminen ja joustamattomuus, kertoo Kairinen. Projektissa kehitettiin uudenlainen työkalu yritysten omien kuljetuskustannusten laskemiseen. Laskuri tuottaa tietoa, miten erilaiset muuttujat vaikuttavat kuljetuskustannuksiin. Yritykset voivat esimerkiksi laskea, miten ajoneuvoon liittyvät ylläpitokustannukset tai toimitusmäärät- ja kerrat vaikuttavat kokonaiskustannuksiin. – Laskurin avulla voi laskea, minkälaiset ovat yrityksen kuukausittaiset ja vuosittaiset kuljetuskustannukset sekä miten kustannukset jakautuvat per yksikkö tai miten paljon kuljetuksiin menee aikaa kuukaudessa. Laskurissa on mahdollista myös vertailla, miten tuotantomäärien vaihtelut vaikuttavat kuljetuskustannuksiin, kertoo Tikkanen. Projektin osana tuotettiin myös raportti, josta saa apua esimerkiksi tarjouspyyntöjen laatimiseen. Raportin tavoitteena on helpottaa yrittäjää sopivan logistiikkayrityksen löytämisessä ja kuljetusten ulkoistamisessa. Projekti toteutettiin toimeksiantona Yrityssalolle Tulevaisuuden kehitystarpeet varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa -hankkeen sekä MKT-Varsinais-Suomelle Menestyvä Maatilayritys -hankkeen kautta.  Projektin ohjaajana toimi Turun yliopiston erikoistutkija Vesa Kilpi (Toimitusketjujen johtaminen). – Projektissa on ollut hienoa päästä tekemään yliopistomaailman korkealentoisuuden sijasta käytännönläheistä työtä ruohonjuuritasolla. Mukava uudenlainen kokemus, sanoo Ruutu. Laskuri ja raportti ovat vapaasti käytettävissä Yrityssalon ja MTK-Varsinais-Suomen www-sivustoilla sekä V-S lähiruokasivustolla. Lue lisää Tulevaisuuden kehitystarpeet varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa 2021 – 2022https://vimeo.com/janneketola/review/704020928/252fb06f3d Kuvassa opiskelijat Aino Kairinen, Veera Ruutu ja Ellen Mälkönen. [...]
9.5.2022Turun yliopisto myönsi opiskelijaprojekteille suunnatun apurahan luovan alan ja synteettisen biologian projekteille. Apurahalla halutaan kannustaa ja edistää opiskelijoiden yrittäjämäistä toimintaa ja asennetta. Turun yliopiston myöntämä 1000 euron apuraha on tarkoitettu tukemaan opiskelijoiden lyhytaikaisia projekteja ja ideoiden testaamista käytännössä. Apuraha voidaan myöntää yhdelle projektille tai jakaa useamman hakijan kesken. Keväällä 2022 apuraha myönnettiin Tiistallaatio-taidekollektiiville ja Aboa-joukkueelle. – Saimme tänä vuonna hyviä hakemuksia monilta eri aloilta. Oli hienoa päästä tutustumaan opiskelijoiden projekti-ideoihin, jotka olivat innovatiivisia ja erilaisia. Kannustamme kaikkia hakeneita projekteja jatkamaan suunnittelua ja projektin toteutusta, kertoo apurahan hakuprosessia koordinoinut Paula Pehkonen.  Ideasta monitaiteelliseen kulttuurituotantoon Vuonna 2020 toimintansa aloittanut Tiistallaatio-kollektiivi pyrkii vahvistamaan Turun alueen kulttuuritarjontaa antamalla helposti lähestyttävän ja matalan kynnyksen alustan taiteen tekemiseen ja kokemiseen. – Tiistallaatio toimii turkulaisen taiteen vahvistajana, mutta erityisesti sen tukijana. Pääasiallisesti pyrimme tukemaan turkulaisia taiteilijoita kanavoidemme kautta, sekä luomaan turvallisen sekä kannustavan tilan taiteen teolle, kertoo kollektiivin jäsen, Turun yliopiston opiskelija Havanna Salmela. Myönnetty apuraha on tarkoitus käyttää 2022 järjestettävää uudenlaista taidefestivaalia varten, jossa yhden mediumin sijasta useat eri taiteenlajit olisivat tasa-arvoisesti esillä. Tapahtuman tuotantotyöryhmään kuuluvat Turun yliopiston taidehistorian, musiikkitieteen ja mediatutkimuksen opiskelijat Havanna Salmela, Eveliina Virta, Meri Moen, Kasperi Kainulainen, Reko Latvanen, Alina Armanto, Tyyne Rantanen ja Roosa Vähätalo. – Alustavasti festivaali pitäisi sisällään ainakin kuvataidetta, elokuvia, runoja, musiikkia ja drag-esityksiä. Sen lisäksi, että festivaali toisi laajempaa näkyvyyttä monille turkulaisille taiteilijoille ja madaltaisi taiteen kokemisen kynnystä, vahvistaisi se myös Turun asemaa kulttuuripääkaupunkina. Haluamme projektin avulla oppia muun muassa kulttuurituotannosta ja kulttuuritoiminnan ylläpidosta, kertoo Salmela. Ratkaisuja maanviljelijöiden hävikkiongelmiin Turun yliopiston Aboa-joukkue, Anni Kinnunen, Anni Marjomaa, Anni Virtanen, Evelina Ojaniittu, Iida Raaska, Jesper Mickos, Jonna Pohjankukka, Juuli Hietarinne, Kevät Sova, Kristiina Keski-Oja, Malin Eriksson, Minttu Turunen, Nelli Heiskanen, Otto Rydman ja Sini Kylä-Kaila, valmistelee synteettisen biologian alaan kuuluvaa projektia, jonka tavoitteena on kehittää ratkaisu sekä PVY- että BYDV-virusten tunnistamiseksi. Virukset infektoivat Suomen merkittävimpiä viljelykasveja, kuten perunaa ja ohraa, ja aiheuttavat isoja maatalouden tappioita. Projektin lopputulos olisi hyödyllinen ratkaisu maatalouden käyttöön. Tiimi aikoo ratkaisullaan osallistua lokakuussa 2022 järjestettävään iGEM-kilpailuun Pariisissa.  – Tutkimushankkeen suunnittelu tyhjästä antaa meille kaikille arvokasta tietoa tulevaisuutta varten. Ei vain varsinaisen kokeen suunnittelua, vaan myös budjetointia, rahoitusta, esitystaitoja, brändin luomista ympärillemme ja yhteyksien luomista. Koska hanke on hyvin laaja, voimme hyödyntää erilaista asiantuntemusta, ja se luo mahdollisuuksia syventää osaamistamme tutkimuksen tekemisessä, kertoo Eriksson. Apuraha kannustustaa projekti-ideoiden testaamiseen Turun yliopiston myöntämä opiskelija-apuraha on tarkoitettu perustutkinto-opiskelijoiden lyhytaikaisille projekteille, joiden kohderyhmänä ovat yliopistoyhteisön jäsenet (opiskelijat, henkilökunta) tai Turun alueella asuvat ja toimivat kansalaiset, yritykset ja organisaatiot. Apuraha on suunnattu toimintaan, joka innostaa, synnyttää hyvää sekä edistää hyvinvointia ja kasvua Turun yliopistossa (mukaan lukien Porin ja Rauman kampukset) tai laajemmin Turun alueella. Syksystä 2019 alkaen jaettu apuraha on myönnetty nyt jo yhteensä kahdeksalle opiskelijaprojektille. Hakuajat ilmoitetaan intranetissa ja apurahan hakusivuilla. Lisätietoja Paula Pehkonen, projektiassistentti, papehk@utu.fi, p. +358 50 357 4458 Lue lisää Turun yliopiston apuraha opiskelijaprojekteille [...]
13.4.2022The online lectures of the EC2U Entrepreneurial Academy continue in the summer semester 2022! The lectures are free and open to all students and young researchers from the EC2U partner universities. Local startups are welcome to join, too. The online lectures highlight various important aspects of entrepreneurship. They teach the basics, give inspiration, and provide an opportunity to connect with other curious learners across the EC2U Alliance. Register here: https://forms.office.com/r/A2aES9SSNv 3 – 10 May | Marketing online para emprender This self-paced online course is provided by SIPPE Career Service at the University of Salamanca. For this e-learning course, you will spend around 10 hours learning about all relevant aspects on online marketing for entrepreneurs. You need at least a Spanish level of B1. Please register by 24 April and get personal access to the USAL e-learning portal. 3 May | Design Thinking: An Introduction Dr. Joann Halpern – Director of the Hasso Plattner Institute New York. This online lecture is provided by the Career Point of the University of Jena What is Design Thinking? Why is it being adopted by so many institutions? What is the relationship between Design Thinking and innovation? How can you integrate Design Thinking into your daily life? These are just a few of the questions the speaker will address. Examples of Design Thinking in action will be provided in order to help you understand the process as well its innovative potential. 25 May | Digital Entrepreneurship Prof. Dr. Matthias Menter – Assistant Professor at the Friedrich Schiller University Jena Digital technologies have become a new economic and social force, jeopardizing traditional business models and strategies but also offering new digital entrepreneurial opportunities. Digital entrepreneurship refers to the creation of new ventures and the transformation of existing businesses by developing novel digital technologies or their novel usage. This lecture will discuss the antecedents and consequences of digital entrepreneurship and focus on selected digital technologies that have enabled the growth of the sharing economy. 31 May| Entrepreneurial Finance Prof. PhD Sorin Gabriel Anton – Professor of Finance at the Alexandru Ioan Cuza University of Iasi This lecture introduces the theories, knowledge and financial tools an entrepreneur needs to start, build, and harvest a successful venture. The successful entrepreneur must know how and where to obtain the financing necessary to launch and develop the venture. The same successful entrepreneur must know how and when to interact with financial institutions and regulatory agencies to take the venture to its potential and provide a return and liquidity for the venture’s investors. > More information on lectures What is EC2U Entrepreneurial Academy? The  European Campus of City-Universities (EC2U) is a multi-cultural and multi-lingual Alliance consisting of seven long-standing, education- and research-led, locally and globally engaged universities from four diverse regions of the European Union: the University of Coimbra (Portugal), Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (Romania),  the University of Jena (Germany), the University of Pavia (Italy), the University of Poitiers (France-Coordinator),  the University of Salamanca (Spain) and  the University of Turku (Finland). The Alliance’s ambition is to develop an innovative space allowing mobility to flow freely between the seven universities and associated cities. The Entrepreneurial Academy is an offer of the EC2U Alliance to promote entrepreneurial thinking at an early stage in students’ academic careers. The Entrepreneurial Academy gives an awareness for entrepreneurial opportunities in a European context. [...]
9.3.2022The ACEEU (Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities) accreditation is an acknowledgement of the University’s commitment to promoting societal vitality. ACEEU accredits universities which promote societal and economic well-being. The accreditation is a sign that the University provides entrepreneurial training, supports members of the University community in entrepreneurial activities, and produces research with a high potential for commercialisation. – This means active interaction and creating and seizing opportunities – how the University is engaged in and linked with the surrounding world and acts as a driving force for the economy. Entrepreneurial thinking and operational model are a way for us to increase our impact. This is significant in the region, the whole society, and also internationally – we are a proactive and dynamic partner, says the University’s Vice Rector responsible for partnerships and strategic engagement Mika Hannula. Entrepreneurship and entrepreneurial activities have been underlining strategic themes at the University of Turku for a long time. The work on strengthening the entrepreneurship themes started in 2015. – The newly granted ACEEU accreditation verifies that we have been successful in our purposeful development activities which have aimed at increasing the University’s interaction with the surrounding society and integrating high-level, academic entrepreneurial expertise in education and research, says the Rector of the University Jukka Kola. Entrepreneurial competence is an example of impact In the new accreditation evaluation, the University of Turku received praise for how it is able to integrate entrepreneurship in its activities and operational culture. – The University of Turku has been able create university support structures for entrepreneurship and integrate entrepreneurship to its educational activities, says Thorsten Kliewe, Chair of the Peer Review Team that visited the University of Turku in November. In the ACEEU accreditation, universities are evaluated based on 15 different standards. The University of Turku was very successful in the accreditation, receiving the classification of “excellent” for four standards.  For impact, the University received the classification of “excellent”. This serves to prove that through is basic missions of research and education, the University of Turku directly impacts the vitality of its operational environment. In particular, the University stands out for its clearly defined 4-step pathway to entrepreneurship and for having support services available for each step. The employees engaged in entrepreneurship activities have a high-level of expertise on entrepreneurship. The University also integrates entrepreneurship to its educational efforts excellently on an international scale. At the University of Turku, entrepreneurship studies can be completed by students from all disciplines.  – The University educates experts who will build a sustainable future. Our graduates need the ability to create employment for themselves and others. Entrepreneurship competence provides a good foundation for this, says Entrepreneurship Programme Manager Kirsi Peura, who was responsible for the accreditation process at the University of Turku. – The accreditation process and the feedback we received during it are very valuable for developing the operations at the University of Turku. We have an important role as an international science community, but also as one of the driving forces of competitiveness in the economic region, says Vice Rector Hannula. > Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities More information Mika Hannula, Vice Rector, University of Turku, mika.hannula@utu.fi, tel. +358 40 033 1838Kirsi Peura, Entrepreneurship Program Manager, University of Turku, kirsi.peura@utu.fi ,tel. +358 50 502 7075 [...]
9.3.2022ACEEU (Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities) -akkreditointi on tunnustus yliopiston sitoutumisesta yhteiskunnan elinvoiman edistämiseen. ACEEU akkreditoi yliopistoja, jotka edistävät yhteiskunnallista ja taloudellista hyvinvointia. Akkreditointi todentaa, että yliopisto tarjoaa yrittäjyyskoulutusta, tukee yliopistoyhteisön jäseniä yrittäjämäisessä toiminnassa ja tuottaa tutkimusta, jolla on korkea kaupallistamispotentiaali. – Kyse on aktiivisesta vuorovaikutuksesta, mahdollisuuksien luomisesta ja niihin tarttumisesta – siitä, miten yliopisto on sitoutunut ja linkittynyt ympäristöönsä ja toimii talouden moottorina. Yrittäjämäinen ajattelu ja toimintamalli ovat meille keino lisätä vaikuttavuuttamme. Tällä on merkitystä alueella, koko yhteiskunnassa ja myös kansainvälisesti – olemme vahva ja vaikuttava kumppani, sanoo yliopiston yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja vaikuttavuudesta vastaava vararehtori Mika Hannula. Turun yliopistossa yrittäjyys ja yrittäjämäisyys ovat olleet läpileikkaavia, strategisia teemoja jo pitkään. Työ yrittäjyyteen liittyvien teemojen vahvistamisen parissa käynnistyi vuonna 2015. – Meille nyt myönnetty ACEEU-akkreditointi vahvistaa, että olemme onnistuneet määrätietoisessa kehitystyössämme, jonka tavoitteena on ollut lisätä yliopiston vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä integroida korkeatasoista, akateemista yrittäjyysosaamista koulutukseen ja tutkimukseen, sanoo yliopiston rehtori Jukka Kola. Yrittäjyysosaaminen on esimerkki vaikuttavuudesta Turun yliopisto sai tuoreessa akkreditointipäätöksessä kiitosta siitä, miten kattavasti yrittäjyys on sisällytetty yliopiston toimintaan ja toimintakulttuuriin. – Turun yliopisto on onnistunut luomaan tukirakenteita yrittäjyydelle ja integroimaan yrittäjyyttä koulutukseen, sanoo Turun yliopistossa marraskuussa vierailleen vertaisarviointiryhmän puheenjohtaja, professori Thorsten Kliewe. ACEEU-akkreditoinnissa yliopistoja arvioidaan 15 eri standardissa. Turun yliopisto menestyi akkreditoinnissa ja arvioitiin erinomaiseksi neljässä standardissa. Vaikuttavuudessa yliopisto sai erinomaisen arvosanan. On osoitettavissa, että perustehtäviensä tutkimuksen ja koulutuksen kautta Turun yliopisto vaikuttaa suoraan toimintaympäristönsä elinvoimaisuuteen. Erityisen hyvin Turun yliopistossa on määritelty neliaskelinen polku yrittäjyyteen, jonka jokaiseen vaiheeseen on tarjolla tukipalveluita. Yrittäjyyden parissa työskentelevillä on korkeatasoista osaamista yrittäjyyteen liittyen. Erinomaisella kansainvälisellä tasolla on myös yrittäjyyden integroiminen osaksi opintoja. Turun yliopistossa yrittäjyysopintoja voivat opiskella kaikkien alojen opiskelijat.   – Yliopisto kouluttaa asiantuntijoita, jotka rakentavat kestävää tulevaisuutta. Meiltä valmistuneilla tulee olla valmiuksia luoda työtä itselleen ja muille. Yrittäjyysosaaminen tarjoaa tähän hyvän pohjan, sanoo Turun yliopistossa akkreditointiprosessista vastannut yrittäjyysasiamies Kirsi Peura. – Akkreditointiprosessi ja siitä saamamme palaute on arvokasta Turun yliopiston toiminnan kehittämiselle. Meillä on tärkeä rooli paitsi kansainvälisenä tiedeyhteisönä myös yhtenä talousalueen kilpailukyvyn vetureista, vararehtori Hannula toteaa. > Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities Lisätietoja: Mika Hannula, vararehtori, Turun yliopisto, mika.hannula@utu.fi, p. 040 033 1838Kirsi Peura, yrittäjyysasiamies, Turun yliopisto, kirsi.peura@utu.fi, p. 050 502 7075 [...]
15.2.2022The Entrepreneurial Week will take you on an inspiring entrepreneurial journey. Students of all disciplines are welcome to join in the adventure. Along the way, you will collaborate on new ideas in international and multidisciplinary teams. There will be workshops led by international experts, and entrepreneurs will share their experience and advice. Capture and reflect on what you learn, your experiences, your ideas and your inspiration in a learning journal. Explore the vivid city of Pavia, Italy, and the hills of its surrounding wine country together with other students from across Europe. Applications will be accepted until 20 February: https://forms.office.com/r/27xEdhyEjq Who can apply We are aiming for a truly international and transdisciplinary event. Curious students and young researchers from the 7 EC2U universities, including the University of TurkuFrom all disciplines and all study cyclesNo previous knowledge about entrepreneurship is required. However, we recommend attending the previous online lectures of the Entrepreneurial Academy. https://ec2u.eu/online-lectures-of-the-entrepreneurial-academy/ Application process 8 – 20 February: Application – Apply by filling out the application form by 20 February 2022.By 4 March: Nomination – You will be notified by email if you were selected. After your confirmation of acceptance, an EC2U Coordinator at your home university will contact you with details about the Erasmus+ travel grant.4 -7 April: You travel to Pavia and enjoy the Entrepreneurial Week8 April: You travel back home, with wonderful memories, new friends and new ideas Application form In your application, we will ask you for some personal information (e.g. contact details and academic background). To get to know you a bit better, there also is a motivation section where we ask you to reflect on different questions (e.g. personal resources, global challenges, etc). Travel grant The Entrepreneurial Week is free – it is funded by the EC2U Erasmus+ grants. Students from the EC2U partner universities can attend, they include: the University of Coimbra (Portugal), Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (Romania), the University of Jena (Germany), the University of Pavia (Italy), the University of Poitiers (France-Coordinator), the University of Salamanca (Spain) and the University of Turku (Finland). Students can receive one of 16 EC2U travel grants to come to Pavia and to stay at the Cascina Scova resort.  The grants will be awarded by the students‘ home universities according to their local regulations. See ENTREPRENEURIAL WEEK PRELIMINARY PROGRAMME here. *** The Entrepreneurial Academy is an offer of the EC2U Alliance to promote entrepreneurial thinking at an early stage in students’ academic careers. In addition to a broad variety of online lectures and a simulation game, there will be Entrepreneurial Weeks in Pavia, Iasi, and Jena. EC2U students come together to celebrate transdisciplinary innovation, intercultural teamwork, and entrepreneurial experiences. More information: https://ec2u.eu/for-students/entrepreneurial-academy/ If you have any questions, please contact ec2u@uni-jena.de. Follow EC2U and #EC2UEntrepreneur on social media. [...]
25.1.2022Turun yliopiston Rauman kampuksella järjestettiin syyslukukaudella 2021 käsityön aineenopettajaopiskelijoille suunnattu yrittäjyyskasvatuksen opintojakso, jonka yhteistyökumppaneina toimivat Rauman Lukko Oy ja Rauman kaupungin kulttuuritoimi. Opiskelija Heli Mäenpää kirjoittaa Ajatuksia yrittäjyysyliopistossa -blogissa kurssin tarjonneen paljon avaimia tulevaisuuden työelämään.   Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampus tarjoaa käsityön aineenopettajaopiskelijoille opintojakson Käsityö yritteliään toiminnan ja yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta. Laaja kurssi pitää sisällään monipuolisesti yrittäjyyskasvatukseen liittyviä asioita, kuten käsitteistöä, yrittäjämäistä pedagogiikkaa, perusopetukseen sisällytettäviä yrittäjyyskasvatuksellisia toimintatapoja ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yrittäjyystarinoita ja uusia näkökulmia työelämästä Kurssi sai mukaansa tempaavan lähdön Jaana Lepistön kattavalla tietopaketilla, joka piti sisällään myös kurssin ryhmässä toteutettavan oppimistehtävän. Reipasta jatkoa luotsasivat YES Satakunnan Jenni Rajahalmeen ja Sanna Lehtosen Tulevaisuuden työelämä – yritteliäisyyden ja yrittäjyyskasvatuksen merkityksestä tykitetystä luennosta. Ai että! Innostus oli niin tarttuvaa! Maanantaimallin Matleena Töhönen kertoi oman tarinansa yrittäjäksi päätymisestä ja oivalluksista yrittäjyyteen liittyen. Nämä kaikki olivat ajatuksia avartavia ja uusia näkökulmia antavia. Opintojaksolle kuului myös vierailu Varsinais-Suomen Yrityskylään Turkuun. Yrityskylässä opitaan monipuolisesti työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Se on suunniteltu tukemaan lasten ja nuorten kasvua yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Ideoiden testaamista oikeassa ympäristössä Oppimistehtävässä olivat loppuvuodesta 2021 yhteistyökumppaneina Rauman Lukko Oy ja Rauman kaupungin Pitsikaupungin joulu. Opiskelijoilla oli pienryhmissä mahdollisuus valita mielenkiinnon mukaisesti jompikumpi toimija omaan projektiinsa ja toteuttaa näille markkinointimielessä jokin tuote. Kurssilla toteutettu DIY-tonttulakkipaketti. (Tilattava paketti, jossa materiaalit ja ohjeet Joulukaupunki Rauma -teeman pitsilumitähtikankaalla.) Turbaanipyyhe, jossa Rauman Lukon logo. Valmiit tuotteet esiteltiin yhteistyökumppaneiden edustajille messutyyppisesti Rauman opettajankoulutuslaitoksella. Opiskelijat olivat valmistaneet myös pitchaus-, mainos-, tarinavideot esiteltäväksi. Esittelytilaisuus rikastutti molemminpuolisella vuorovaikutuksella. Opettajaopiskelijat saivat melkoisen saaliin mukaansa tältä opintojaksolta ja paljon idearikkaita ajatuksia työstettäväksi tulevaisuuden työelämään. Heli MäenpääopiskelijaKäsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma, Turun yliopisto, Rauman kampus Tutustu opintojaksoon Käsityö yritteliään toiminnan ja yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta, 5 op Artikkelikuva: Kurssilla suunniteltu Rauman kaupunkia kuvaava printti, joka tuotteistettiin tarraksi. [...]
17.1.2022The online lectures highlight various important aspects of entrepreneurship. They teach the basics, give inspiration, and provide an opportunity to connect with other curious students across the EC2U Alliance.Easy-to-access online lectures are free and open to all students of or disciplines, young researchers, and staff from the EC2U partner universities, and also local startups are welcome to join. Participants can be awarder with a certificate of participation, which requires attendance at a minimum of 3 online lectures. All lectures of this series take place on Tuesdays at 16:00 CET. You will get an email with the access link a few days before each lecture. Register here: https://forms.office.com/r/iAGLgKT69P Lectures: 18 Jan | RI4C2 Virtual Lecture: Sustainable and Circular EntrepreneurshipPart of the EC2U RI4C2 Virtual Lecture Series Innovation.Registration form: https://forms.office.com/r/Pb7BcJ21WA 25 Jan | Digital EntrepreneurshipProf. Dr. Matthias Menter – Assistant Professor at the Friedrich Schiller University Jena 1 Feb | International EntrepreneurshipGiovanna Magnani – Associate Professor of International Business at the University of Pavia 8 Feb | The Lean Startup MethodologyProf. Dr. Lutz Maicher – Researcher on innovative information systems at the University of Jena 15 Feb | Entrepreneurial FinanceProf. PhD Sorin Gabriel Anton – Professor of Finance at the Alexandru Ioan Cuza University of Iasi22 Feb | Horizon Europe and structural European fundsPaul Flament – Project officer at the University of Poitiers1 Mar | Intellectual Property Rights and Focus on Patents in EuropeRomain Lefebvre – Innovation manager at University of Poitiers > More information on lectures What is EC2U Entrepreneurial Academy? The  European Campus of City-Universities (EC2U) is a multi-cultural and multi-lingual Alliance consisting of seven long-standing, education- and research-led, locally and globally engaged universities from four diverse regions of the European Union: the University of Coimbra (Portugal), Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (Romania),  the University of Jena (Germany), the University of Pavia (Italy), the University of Poitiers (France-Coordinator),  the University of Salamanca (Spain) and  the University of Turku (Finland). The Alliance’s ambition is to develop an innovative space allowing mobility to flow freely between the seven universities and associated cities. The Entrepreneurial Academy is an offer of the EC2U Alliance to promote entrepreneurial thinking at an early stage in students’ academic careers. The Entrepreneurial Academy gives an awareness for entrepreneurial opportunities in a European context. More information Online lectures of the Entrepreneurial AcademyEntrepreneurial Academy EC2U – European Campus of City-Universities [...]
21.12.2021Onko sinulla idea uudesta projektista tai tempauksesta, jonka haluat toteuttaa yliopistossa tai Turun alueella? Hae siihen opiskelijoille suunnattua apurahaa! Yrittäjyysyliopisto tukee opiskelijoiden oma-aloitteisuutta ja innovatiivisuutta. Apurahalla rahoitetaan opiskelijoiden toteuttamia lyhytaikaisia projekteja, joiden kohderyhmänä ovat yliopistoyhteisön jäsenet (opiskelijat, henkilökunta) tai Turun alueella asuvat ja toimivat kansalaiset, yritykset ja organisaatiot. Apuraha on suunnattu yrittäjämäiseen toimintaan, joka innostaa, synnyttää hyvää sekä edistää hyvinvointia ja kasvua Turun yliopistossa (mukaan lukien Rauman ja Porin kampukset) tai laajemmin Turun alueella. Projektin toteutusaika tulee olla vuoden 2022 aikana. Apurahaa voivat hakea Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijat alasta riippumatta itsenäisesti tai opiskelijatiimeissä. Apurahan suuruus yhtä hakukierrosta kohden on 1000 euroa, joka voidaan jakaa useamman hakijan kesken. Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella, jossa hakija esittelee tiiviisti projektin tavoitteet ja ennakoidut positiiviset vaikutuksetkohderyhmäntoteutusajan sekä budjetin. Hakemuksissa arvostetaan projekteja, jotka osoittavat yrittäjämäisyyttä ja rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin, ja niiden kautta tuottaa hyvää muille. Haku on auki 28.2.2022 asti! Lue lisää ja jätä hakemus osoitteessa https://www.yrittajyysyliopisto.fi/apuraha-opiskelijoille/ Lisätietoja: Kirsi Peura, yrittäjyysasiamies (kirsi.peura@utu.fi) [...]

 

Tilaa yrittäjyysyliopiston uutiskirje

Tutustu ja löydä yrittäjyys.

Yrittäjyys on ammatinharjoittamista laajempi käsite – yrittäjyys on yritteliäästi toimimista missä tahansa organisaatiossa.

Mihin yrittäjyystaitoja tarvitaan?

Yrittäjyyteen ja yrittäjämäisyyteen liitettyjä osaamisalueita ovat muun muassa mahdollisuuksien havaitseminen ja niihin tarttuminen, innovointi, muutos, vuorovaikutus, sitoutuminen, ennakkoluulottomuus, kriittisyys ja kyseenalaistaminen, ongelmanratkaisu, tiedonhallinta, projekti- ja tiimityöskentely, itseohjautuvuus sekä omien taitojen tunnistaminen ja esiintuominen. Monet näistä taidoista kuuluvat myös yleisiin työelämätaitoihin, ja ne auttavat sinua valitsemallasi työuralla oman osaamisesi monipuolisessa hyödyntämisessä.

 Yrittäjyyden professori Jarna Heinonen kertoo videolla, kuka tarvitsee yrittäjyystaitoja ja miksi.

Turun yliopiston tutkinto-opiskelijat pääsevät tutustumaan yrittäjyyteen ja yrittäjämäisyyteen suorittamalla yrittäjyyteen liittyviä opintoja. Opiskelijat niin kuin henkilökunnan jäsenetkin ovat myös tervetulleita osallistumaan Yrittäjyysyliopiston ja muiden alueen yrittäjyystoimijoiden järjestämiin avoimiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

 

 

Verkostoidu.

Yrittäjyyspolulle ei tarvitse eikä kannata lähteä yksin. Verkostot ovat voimavara ja keino löytää vastauksia kysymyksiisi. Et ole yksin! Turun yliopiston kehittämispalveluiden henkilökunnan lisäksi meillä on lukuisa joukko asiasta kiinnostuneita henkilöitä. Lisäksi Turun yrittäjyysekosysteemista löytyy lukuisa joukko erilaisia toimijoita ja tahoja, joiden avulla pääsee eteenpäin.

Palvelut kaikille Turun yliopiston kampuksille

Palvelut Turun kampuksella

Palvelut Porin kampuksella

Yrittäjyysyhteisö

Palvelut Rauman kampuksella

Yrittäjyysyhteisö

Ideoi ja rakenna.

Varsinaisen liiketoiminnan kehittämisessä ei tarvitse jäädä yksin. Yliopisto ja muut kumppanimme tarjoavat runsaasti tukea oman idean synnyttämisessä ja edelleen kehittämisessä.

Palvelut kaikille Turun yliopiston kampuksille

Palvelut Turun kampuksella

Palvelut Porin kampuksella


ALL IN Pitch -yritysideakilpailu

 

 

 

Perusta yritys, skaalaa ja kasva.

Yrittäjyysyliopisto kannustaa yliopistolähtöisten yritysten perustamiseen ja kehittämiseen. Apua yrityksen perustamiseen, sen skaalaamiseen ja kasvattamiseen saa yliopiston sisällä sekä Turun yliopiston kampuskaupunkien Turun, Porin ja Rauman yrityspalveluista.

Palvelut kaikille Turun yliopiston kampuksille

Palvelut Turun kampuksella

Palvelut Porin kampuksella

    Nimi (pakollinen)

    Sähköposti (pakollinen)

    Aihe (pakollinen)

    Viesti