Ajatuksia yrittäjyysyliopistosta: Yrittäjyyttäkö kaikille?

Ajankohtaista, Yleinen Kommentit pois päältä artikkelissa Ajatuksia yrittäjyysyliopistosta: Yrittäjyyttäkö kaikille?

Mietteitä yrittäjyyskasvatuksesta yliopistossa.

 

Yrittäjyydelle myönteisen kulttuurin levittämisestä yliopiston kaikille tieteenaloille näyttää viime vuosina muodostuneen keskeinen ylikansallisten toimijoiden tukema koulutuspoliittinen tavoite. Euroopan unionin jäsenmaat ovatkin ahkerasti sisällyttäneet yrittäjyyskasvatuksen osaksi politiikkaohjelmiaan ja koulutusjärjestelmiään. Suomessa tämä näkyy myös korkeakoulutuksessa, jossa yrittäjyyttä on alettu nostaa yhä näkyvämpään rooliin – Turun yliopiston ollessa tästä oiva esimerkki.

Yrittäjyyden yliopisto-opettajana törmään silloin tällöin kysymykseen, miksi ihmeessä yrittäjyyttä tulisi levittää kaikkien alojen opiskelijoille; eiväthän kaikki opiskelijat voi, saati halua perustaa yritystä. Tämä kuvastaa oman näkemykseni mukaan sitä, että yrittäjyyskasvatus mielletään ainoastaan uusien yritysten perustamista tukevaksi toiminnaksi. Kyllä, se on sitäkin, mutta tämän lisäksi nykyään myös paljon muuta. Yrittäjyyskasvatus korkeakoulutuksessa on muovautunut vuosien varrella paljon. Ensimmäinen yliopistokurssi yrittäjyydestä järjestettiin 1940-luvun lopulla Harvardissa, ja todellakin keskittyi tarjoamaan eväitä sodasta palaaville yrityksen perustamiseen. Nykyään uuden yritystoiminnan luomisen ohella on yhä enenevissä määrin korostettu yrittäjämäisen käyttäytymisen ja ajattelutavan merkitystä epävarmoissa ja nopeasti muuttuvissa yhteiskunnallisissa oloissa.

Olenkin vastannut kysyjille, että yrittäjyyskasvatus on omiaan kehittämään erityisesti opiskelijoiden kykyjä liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen, ja niiden hyödyntämiseen missä tahansa organisaatiossa – työnantajan palveluksessa tai sitten siinä omassa yrityksessä. Tämä kaikki kytkeytyy kykyyn kaupallistaa omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan. Täten yrittäjyyden opinnot soveltuvat mielestäni kaikille, jotka näkevät liiketoiminnan kehittämisen ja kyvyn kaupallistaa asiantuntijuutta arvokkaana. Tällaisen osaamisen kehittyminen vaatii aktiivista oppimista, ja mielestäni on täten mahtavaa, että se haastaa myös meitä opettajia/coacheja kehittämään omaa pedagogista osaamistamme. Aktiivinen oppiminen edesauttaa myös useiden työelämässä ja sen ulkopuolella arvostettujen taitojen – kuten esimerkiksi tiimityöskentelytaitojen – kehittymistä.

Mitä sitten yrittäjyyden kursseilla tehdään? Alla muutama fiilistelykuva eri kursseiltamme. Tervetuloa katsomaan ja kokemaan!

Tiesithän, että yrittäjyyden kursseille pääsee kauppakorkeakoulun tarjonnan lisäksi myös muissa tiedekunnissa järjestettävillä kursseilla? Tämän lisäksi BoostTurun toimintaan kannattaa ehdottomasti tutustua!

Sanna Suomalainen
yrittäjyyden yliopisto-opettaja

ps. Kuulumisia tarjolla myös fb:ssa TSEEntrepreneurship ja IG:ssa #tseentrepreneurship. Tervetuloa seuraamaan!

tseentrepreneurshipinsta

Share

» Ajankohtaista, Yleinen » Ajatuksia yrittäjyysyliopistosta: Yrittäjyyttäkö kaikille?
On 15.8.2016
By

Comments are closed.

« »