Ajatuksia yrittäjyysyliopistosta: Tekemällä oppii ja yrittäjämäiset valmiudet rohkaisevat tekemään!

Ajankohtaista, Yleinen Kommentit pois päältä artikkelissa Ajatuksia yrittäjyysyliopistosta: Tekemällä oppii ja yrittäjämäiset valmiudet rohkaisevat tekemään!

Yrittäjyyden tutkijaporukan kanssa mietittiin, että olisi kiva, jos kaikki meistä kirjoittaisivat blogitekstin yrittäjyysyliopistomme nettisivuille. Keväällä, kun asiaa suunniteltiin, ilmoittauduin innolla mukaan ja varasin vuoron heti elokuulle. Homma tuntui tuolloin simppeliltä, vaikka en ollut koskaan ennen blogia kirjoittanutkaan. Olenhan tutkija ja kirjoitan työkseni.

Kesä meni ja kirjoittamisen aika tuli. Eipä vaan ollutkaan niin yksinkertaista! Kirjoitan toki paljon, mutta käytännössä ainoastaan asiatekstiä ja sitäkin useimmiten tiukkojen, tieteellisen kirjoittamisen traditioiden mukaan. Blogi vaatii erilaista otetta. Se vaatii taitoja, joita minulla ei ole. Se vaatii heittäytymistä.

Yhden A4-mittaisen tekstin tuottaminen alkoi muistuttaa ikävästi aikoja sitten kohtaamaani lamaannusta, joka syntyi vaatimuksesta kirjoittaa gradu. Rima tuli pistettyä niin korkealle, että ”valkoisen paperin kammo” sai vallan. No, tässä sitä tekstiä kuitenkin syntyy.

Mikä sai tarttumaan härkää sarvista? Voima tuli opettamani Entrepreneurship and society -kurssin opiskelijoilta. Kurssin aluksi he saivat tehtäväkseen vajaassa kahdessa vuorokaudessa organisoitua uudessa ryhmässään ja tuottaa posterin, jossa esitellään yrittäjyyden statusta kurssilaisten koti- tai synnyinmaassa. Ohjeistus pidettiin minimissään ja epävarmuudelle annettiin tilaa.

Kurssilla on noin 40 opiskelijaa 19 eri maasta, ja heidät on jaettu kahdeksaan ryhmään. Ryhmässä on keskimäärin neljää eri kansalaisuutta olevia opiskelijoita. Tietoa pitää siis hakea useasta maasta ja ryhmän pitää organisoitua ja suunnitella työskentelynsä. Muutama epätoivoinen parahdus luokasta kuuluikin, kun opiskelijat saivat toimeksiannon. Heitä epäilytti, miten he pystyisivät suoriutumaan tehtävästä niin kireällä aikataululla. Muistutuin, että ei tule tavoitella täydellistä (mitä se sitten olisikaan), vaan parasta mahdollista, mitä annetuilla resursseilla (aika, tieto, osaaminen, jne.) on saavutettavissa. Lopputulos: kahdeksan toinen toistaan hienompaa posteria!

Opiskelijat osoittivat todellista yrittäjämäistä otetta tavassa, jolla he kohtasivat tuntemattoman ja haastavan tilanteen ja käyttivät hyväkseen olemassa olevia resursseja ratkaistakseen annetun ongelman. Yrittäjämäisen toiminnan ytimessä on uudenlaisten ajattelutapojen ja toimintamallien hyödyntäminen tavoitellun tuloksen saavuttamiseksi. Ensi kerralla ehkä heidän pitää itse myös tunnistaa ongelma, jota lähdetään ratkaisemaan.

Heidän innoittamanaan minä – keski-ikäinen, some-kammoinen tutkija – päätin heittäytyä ja kirjoittaa ensimmäisen blogi-postaukseni. Pyrin siis ratkaisemaan kohtaamani ongelman (tyhjänä ammottavan Word-tiedoston) niin hyvin kuin pystyn ja hyödyntämään käsillä olevia resursseja (viime päivien kokemuksia) parhaani mukaan. Ja tässä se on! Ilman erillistä kurssitusta – ihan vain ryhtymällä hommiin.

Kipuiluni työelämän uusien vaatimusten kanssa ei ole vain yhden Turun yliopiston työntekijän henkilökohtainen kokemus. Nykypäivän työelämän osaamisvaatimukset muuttuvat jatkuvasti. Tästä syystä korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset painottavat enenevässä määrin ns. työelämätaitojen tärkeyttä, sillä tämän päivän tiedot, työmenetelmät ja -välineet saattavat olla vanhentuneita jo ennen kuin opiskelija ehtii edes valmistua, mutta kyvyt kuten rohkeus ja luovuus yhdistyneenä hyviin tiedonhankinta- ja viestintätaitoihin sekä sosiaalisiin taitoihin mahdollistavat jatkuvan kehittymisen läpi työuran.

Satu Aaltonen

Projektitutkija, johtamisen ja yrittäjyyden laitos

Share

» Ajankohtaista, Yleinen » Ajatuksia yrittäjyysyliopistosta: Tekemällä oppii ja...
On 9.9.2016
By

Comments are closed.

« »