Ajatuksia yrittäjyysyliopistosta: Vaikeina aikoina

Ajankohtaista Kommentit pois päältä artikkelissa Ajatuksia yrittäjyysyliopistosta: Vaikeina aikoina

Osallistuin hiljattain pohjoismaiseen työelämän tutkimuksen konferenssiin Nordic Working Life Conference NWLC2016, ja Työelämän tutkimuspäiville Tampereen yliopistossa. Päivien teemana oli Hard Times? Kovat ajat? Konferenssin teema oli erittäin ajankohtainen yhteiskunnassa ja mediassa käytävää keskustelua silmällä pitäen, jossa povataan kovia ja vaikeita aikoja eteemme. Minulle tärkeäksi nousi se, miten hidastaminen voi auttaa luomaan jotain uutta.

Konferenssin järjestäjät halusivat korostaa kysymysmerkkiä nimen perässä. Vaikeinakin aikoina on mahdollista löytää uusia ratkaisuja ja innovatiivisia toimintatapoja. Päivien tarkoituksena olikin pohtia, miten tutkimus voi auttaa ja olla tukena työelämässä tapahtuneissa rakenteellisissa ja asenteellisissa muutoksissa. Päivien aikana keskusteltiin muun muassa muuttuvasta työstä, työhön liittyvistä teknologioista, yleistyvistä nollatuntisopimuksista, työhyvinvoinnista ja nuorten työelämävalmiuksista.

Tutkimuspäivien aikana pääsin kuuntelemaan monia kiinnostavia ja ajankohtaisia esityksiä. Eniten mieleeni jäänyt esitys oli: A slow reading [of] notes and some possibilities of liberated, open, becoming universities, tekijöinään Mirka Koro-Ljungberg ja Teija Löytönen (artikkeli verkossa). Tutkimus haastaa ajattelemaan yliopistoa uudelleen nykyään vallitsevien neoliberalististen toimintatapojen ja arvojen sijaan. Tutkijat kehottavat meitä keskustelemaan, unelmoimaan ja kuvittelemaan uudenlaista vapaata ja avointa yliopistoa. Tutkimuksessa hyödynnetään Wittgensteinin (1980) kehittämää hitaan lukemisen ja kirjoittamisen menetelmää, jossa tekstejä luetaan tietynlaisella hitaalla tempolla. Näin lukijalle jää lukemisen ohella aikaa pysähtyä, keskittyä ja miettiä lukemaansa. Teija Löytönen esitteli tutkimuksen hitaan lukemisen menetelmällä työryhmässä. Esitys havahdutti, sillä se poikkesi täysin perinteisestä akateemisesta tavasta pitää konferenssiesitys muistuttaen pikemminkin runon lausuntaa.

Miten kovat ajat linkittyvät yrittäjyysyliopistoon? Entä unelmoiminen, kuvitteleminen ja hidas lukeminen? Mielestäni hyvin. Näinä vaikeina aikoina, joita tällä hetkellä elämme, ja joita tulevaisuudessakin tulemme kohtaamaan, yrittäjämäinen toiminta ja ajattelu korostuvat. Yritteliään toiminnan avulla voimme luoda uusia ratkaisuja yhteiskuntaamme. Uusia ajatuksia ja ideoita syntyy puolestaan unelmoinnin ja mielikuvituksen avulla. Ehkäpä ajoittainen hidastaminenkin voi auttaa luomaan jotain uutta.

Jatta Jännäri

Tohtorikoulutettava yrittäjyyden aineessa

 

Lähteet:

Koro-Ljungberg M. – Löytönen, T. (2016) A slow reading [of] notes and some possibilities of liberated, open, becoming universities. Cultural Studies – Critical Methodologies, Published online, 1–10.

Wittgenstein, L. (1980) Culture and Value (Ed. by Von Wright G., Trans. Winch P.), Chicago: Chicago University Press.

Share

» Ajankohtaista » Ajatuksia yrittäjyysyliopistosta: Vaikeina aikoina
On 1.2.2017
By

Comments are closed.

« »