Ajatuksia yrittäjyysyliopistosta: Yrittäjyysyliopisto tutkii, kouluttaa ja vaikuttaa

Ajankohtaista Kommentit pois päältä artikkelissa Ajatuksia yrittäjyysyliopistosta: Yrittäjyysyliopisto tutkii, kouluttaa ja vaikuttaa

Turun yliopisto vahvistaa profiiliaan yrittäjyysyliopistona. Yrittäjyysyliopiston linjaukset sisältyvät Turun yliopiston strategiaan 2016-2020, jonka pääteemoja – vaikuttava tutkija, vastuullinen kouluttaja, yhteiskunnan hyvinvoinnin ja talouden vauhdittaja sekä hyvinvoiva yhteisö – yrittäjyysyliopisto osaltaan toteuttaa.

Turun yliopiston kehittymistä yrittäjyysyliopistoksi tukee vahva yrittäjyystutkimus, jossa erityisesti kauppakorkeakoulun yrittäjyyden yksiköllä on pitkät perinteet. Yliopiston yrittäjyysstrategia on laadittu kansainväliseen yrittäjyystutkimukseen perustuen. Yrittäjyyden tutkijoina olemme alusta lähtien olleet mukana yliopiston yrittäjyysstrategian laatimisessa ja toteutuksessa. Yrittäjyysyliopisto on ainutlaatuinen tutkimuskohde. Me tutkijat pääsemme reaaliaikaisesti seuraamaan, kuinka yrittäjyys tuodaan osaksi yliopistollista toimintaa ja kuinka yliopistoyrittäjyys profiloi yliopistoa. Meillä on erinomainen tilaisuus tuottaa uutta tietoa akateemisesta yrittäjyydestä sekä yliopiston ja elinkeinoelämän vuorovaikutuksesta. Yrittäjyysyliopisto vaikuttaa tutkimalla.

Yrittäjyystutkimukseen perustuen yrittäjyyskoulutus valmentaa yrittäjyyteen, vahvistaa työelämätaitoja ja tukee oma-aloitteisuutta. Yliopistokontekstissa keskeistä on startup- ja kasvuyrittäjyyden tukeminen. Siihen monitieteisellä Turun yliopistolla on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet – missä muualla vaikkapa lääketieteilijät, humanistit, kauppatieteilijät, luonnontieteilijät ja kasvatustieteilijät voitaisiin luonnollisemmin toisiinsa törmäyttää? Ei se helppoa ole meilläkään, mutta tavoittelemme sitä vakavasti. Lisäksi yhteistyömme mm. Boost Turun ja yrittäjäjärjestön kanssa antavat tekemisellemme vauhtia. Yrittäjyysyliopisto kouluttaa vastuullisesti ja vahvistaa opiskelijoiden työelämätaitoja riippumatta siitä, toimivatko he valmistuttuaan yrittäjänä suuressa tai pienessä yrityksessä, julkisella tai kolmannella sektorilla tai itsensä työllistäen.

Yrittäjyysyliopisto toimii avoimesti ja vuorovaikutteisesti suhteessa sidosryhmiinsä ja toimintaympäristönsä. Yliopiston ja elinkeinoelämän välinen tiedonvaihto lisääntyy ja tiivistyy hyödyntäen opiskelijoita, yliopiston työntekijöitä, yliopistoa ja elinkeinoelämää esimerkiksi uusina yhteistyömuotoina ja työmahdollisuuksina, uutena osaamisena, uusina tutkimusideoina, -hankkeina ja ratkaisuina. Yrittäjyysyliopisto vauhdittaa talouden ja yhteiskunnan elinvoimaisuutta.

Innovatiiviset yhteisen tekemisen muodot niin yliopiston sisällä kuin elinkeinoelämän kanssa lisäävät yrittäjyysyliopiston houkuttelevuutta työyhteisönä, opiskelupaikkana ja yhteistyökumppanina. Yrittäjyysyliopisto on innostava työpaikka ja toimija.

Yrittäjyysyliopisto toteuttaa vahvasti Turun yliopiston strategiaa. Turun yliopiston perusta yrittäjyysyliopistona on monipuolinen ja laaja – eri tiedekunnissa on vuosia tehty vahvaa työtä yrittäjyyden edistämiseksi. Siitä osoituksena ovat intoa! –yrittäjyystekokilpailuun saadut 33 ehdotusta, jotka kaikki vahvistavat Turun yliopiston yrittäjyysprofiilia koulutusviennin, yrittäjyyskoulutuksen ja –kurssien, yliopisto-osaamisen ja tutkimuksen kaupallistamisen, yrittäjyyden edellytysten luomisen tai yrittäjämäisten ja innovatiivisten projektien kautta. Tästä on hyvä ponnistaa eteenpäin. Yrittäjyysyliopistona Turun yliopisto on ajassa elävä akateeminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaja!

Jarna Heinonen

yrittäjyyden professori

Share

» Ajankohtaista » Ajatuksia yrittäjyysyliopistosta: Yrittäjyysyliopisto tutkii, kouluttaa...
On 23.6.2016
By

Comments are closed.

« »