Apuraha opiskelijaprojekteja varten

Onko sinulla idea uudesta projektista tai tempauksesta, jonka haluat toteuttaa yliopistossa tai Turun alueella? Hae siihen opiskelijoille suunnattua apurahaa!

Kenelle suunnattu?

Apurahaa voivat hakea Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijat alasta riippumatta itsenäisesti tai opiskelijatiimeissä.

Mihin apuraha on suunnattu?

Apurahalla rahoitetaan opiskelijoiden toteuttamia lyhytaikaisia projekteja, joiden kohderyhmänä ovat yliopistoyhteisön jäsenet (opiskelijat, henkilökunta) tai Turun alueella asuvat ja toimivat kansalaiset, yritykset ja organisaatiot.

Apuraha on suunnattu toimintaan, joka innostaa, synnyttää hyvää sekä edistää hyvinvointia ja kasvua Turun yliopistossa (mukaan lukien Porin ja Rauman kampukset) tai laajemmin Turun alueella.

Apuraha on tarkoitettu uusien projekti-ideoiden testaamiseen ja toteuttamiseen eikä sillä voi kattaa jatkuvan ja jo olemassa olevan toiminnan kustannuksia. Apurahan saaja raportoi projektin toteuttamisen jälkeen, miten apuraha on käytetty.

Projektin toteutusaika tulee olla vuoden 2020 aikana. 

Miten paljon apurahaa voi hakea?

Apurahan suuruus yhtä hakukierrosta kohden on 1000 euroa, joka voidaan jakaa useamman hakijan kesken.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan keväisin ja syksyisin sähköisellä lomakkeella, jossa hakija esittelee tiiviisti projektin tavoitteet ja ennakoidut positiiviset vaikutukset, kohderyhmän, toteutusajan sekä budjetin. Hakemuksissa arvostetaan projekteja, jotka osoittavat yrittäjämäisyyttä ja rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin, ja niiden kautta tuottaa hyvää muille.

Apurahan hakuajat ilmoitetaan Turun yliopiston yrittäjyysyliopiston sivuilla (www.yrittajyysyliopisto.fi) sekä Turun yliopiston opiskelijoiden intranetissä.

Keväällä 2020 apurahan hakuaika on auki 30.03.-19.04.2020! 

Apurahan myöntävät Turun yliopiston yrittäjyysasiamies ja yritysasiamies yhdessä kilpailun rahoittajan kanssa.

Lisätietoja:

Opiskelijaprojektien rahoitukseen osallistuvat osin Turun yliopiston yrityskumppanit.

Turun yliopistossa on laadittu yrittäjyyden ja yrittäjyyskoulutuksen strategia, jonka tavoitteena on tukea yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä tukevia toimintatapoja koko yhteisössä. Yrittäjyysyliopistona Turun yliopisto lisää yrittäjyystietoisuutta ja yrittäjyyteen liittyvää opetusta sekä tukee yliopistotutkimuksesta lähtöisin olevan yritystoiminnan syntyä.


Hae apurahaa.

Pääaine

*Pakolliset kentät


Syksyllä 2019 myönnetyt apurahat

Syyslukukaudella 2019 opiskelijaprojektien apuraha myönnettiin

Matematiikan oppimista helpottavat kertotaulukortit
Matematiikan opiskelija Aleksi Winstén sai apurahan kehittämilleen kertotaulukorteille, joiden avulla lapset oppivat kertotaulut helposti.

Sovellus opiskelijoiden yhteisen oppimisen tueksi
Tietotekniikan opiskelijat Werneri Aarnio, Markus Blomqvist, Wiljam Peltomaa ja Eero Ruohola saivat apurahan verkon kautta toimivalle Skole–sovellukselle, jonka on tarkoitus toimia alustana opiskelijoiden väliselle tietojen jaolle ja yhteisölliselle oppimiselle anonyymisti ja matalalla kynnyksellä.

Syksyn 2019 sponsorin OP Turun Seudun Yrityspankin asiakkuus- ja myyntijohtaja Niklas Österlund (vas.) ja OP Turun Seudun viestintä- ja markkinointiasiantuntija Maria Koponen, opiskelijat Aleksi Winstén, Werneri Aarnio, Wiljam Peltomaa, Markus Blomqvist ja Eero Ruohola, OP Turun Seudun markkinointi- ja viestintäpäällikkö Mari Boman-Lassander ja Turun yliopiston yrittäjyysasiamies Kirsi Peura.