Apuraha opiskelijaprojekteja varten

Onko sinulla idea uudesta projektista tai tempauksesta, jonka haluat toteuttaa yliopistossa tai Turun alueella? Hae siihen opiskelijoille suunnattua apurahaa!

Kenelle suunnattu?

Apurahaa voivat hakea Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijat alasta riippumatta itsenäisesti tai opiskelijatiimeissä.

Mihin apuraha on suunnattu?

Apurahalla rahoitetaan opiskelijoiden toteuttamia lyhytaikaisia projekteja, joiden kohderyhmänä ovat yliopistoyhteisön jäsenet (opiskelijat, henkilökunta) tai Turun alueella asuvat ja toimivat kansalaiset, yritykset ja organisaatiot.

Apuraha on suunnattu toimintaan, joka innostaa, synnyttää hyvää sekä edistää hyvinvointia ja kasvua Turun yliopistossa (mukaan lukien Porin ja Rauman kampukset) tai laajemmin Turun alueella.

Apuraha on tarkoitettu uusien projekti-ideoiden testaamiseen ja toteuttamiseen eikä sillä voi kattaa jatkuvan ja jo olemassa olevan toiminnan kustannuksia. Apurahan saaja raportoi projektin toteuttamisen jälkeen, miten apuraha on käytetty.

Projektin toteutusaika tulee olla lukuvuoden 2020-2021 aikana. 

Miten paljon apurahaa voi hakea?

Apurahan suuruus yhtä hakukierrosta kohden on 1000 euroa, joka voidaan jakaa useamman hakijan kesken.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan keväisin ja syksyisin sähköisellä lomakkeella, jossa hakija esittelee tiiviisti projektin tavoitteet ja ennakoidut positiiviset vaikutukset, kohderyhmän, toteutusajan sekä budjetin. Hakemuksissa arvostetaan projekteja, jotka osoittavat yrittäjämäisyyttä ja rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin, ja niiden kautta tuottaa hyvää muille.

Apurahan hakuajat ilmoitetaan Turun yliopiston yrittäjyysyliopiston sivuilla (www.yrittajyysyliopisto.fi) sekä Turun yliopiston opiskelijoiden intranetissä.

Seuraava haku aukeaa kevään 2021 aikana.

Apurahan myöntävät Turun yliopiston yrittäjyysasiamies ja yritysasiamies yhdessä kilpailun rahoittajan kanssa.

Lisätietoja:

Opiskelijaprojektien rahoitukseen osallistuvat osin Turun yliopiston yrityskumppanit.

Turun yliopistossa on laadittu yrittäjyyden ja yrittäjyyskoulutuksen strategia, jonka tavoitteena on tukea yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä tukevia toimintatapoja koko yhteisössä. Yrittäjyysyliopistona Turun yliopisto lisää yrittäjyystietoisuutta ja yrittäjyyteen liittyvää opetusta sekä tukee yliopistotutkimuksesta lähtöisin olevan yritystoiminnan syntyä.


Hae apurahaa.

Haku aukeaa kevään 2021 aikana. Seuraa tiedottelua!


Syksyllä 2020 myönnetyt apurahat

Syyslukukaudella 2020 opiskelijaprojektien apuraha myönnettiin yhteistyössä OP Turun seudun kanssa seuraaville projekteille:

Team Aboan osallistuminen kansainväliseen synteettisen biologian iGEM-kilpailuun
Opiskelijajoukkue Team Aboa (Juuli Hietarinne, Vili Niinikoski, Tiia Ylikangas, Jenni Vuorio sekä Saara Koskela) sai apurahan osallistuakseen maailmanlaajuiseen synteettisen biologian iGem-kilpailuun (The International Genetically Engineered Machine) vuonna 2021 ja projektissa tarvittavien materiaalien, reagenssien, hankkimiseen.

Huomioliivejä valmistava pienryhmätoiminta Huomio-paja
Käsityön aineenopettajiksi opiskelevat Jenni Kämppä ja Henni Härikkä saivat apurahan Huomio-pajan toiminnassa tarvittavien materiaalien hankkimiseen. Turun yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille suunnatussa pajassa osallistujat pääsevät itse valmistamaan huomioliivejä ja heijastimia.

Lue lisää

Keväällä 2020 myönnetyt apurahat

Kevätlukukaudella 2020 opiskelijaprojektien apuraha myönnettiin yhteistyössä Lingsoft Oy:n kanssa seuraaville projekteille:

Käsityön virtuaalinen oppimisympäristö
Käsityön aineenopettajaksi opiskeleva Toni Poikonen ja luokanopettajaksi opiskeleva Kari Hemanus saivat apurahan käsityöopettajille ja oppilaille kehitteillä olevaan maksuttomaan virtuaaliseen oppimisympäristöön, jonka avulla oppilaat voivat videoiden kautta tutustua käsityön laitteisiin ja työkaluihin sekä oikeisiin työskentelytapoihin.

Lue lisää

Syksyllä 2019 myönnetyt apurahat

Syyslukukaudella 2019 opiskelijaprojektien apuraha myönnettiin yhteistyössä OP Turun Seudun kanssa seuraaville projekteille:

Matematiikan oppimista helpottavat kertotaulukortit
Matematiikan opiskelija Aleksi Winstén sai apurahan kehittämilleen kertotaulukorteille, joiden avulla lapset oppivat kertotaulut helposti.

Sovellus opiskelijoiden yhteisen oppimisen tueksi
Tietotekniikan opiskelijat Werneri Aarnio, Markus Blomqvist, Wiljam Peltomaa ja Eero Ruohola saivat apurahan verkon kautta toimivalle Skole–sovellukselle, jonka on tarkoitus toimia alustana opiskelijoiden väliselle tietojen jaolle ja yhteisölliselle oppimiselle anonyymisti ja matalalla kynnyksellä.

Lue lisää