Luovuus ja liiketoiminta

Luovuus ja liiketoiminta 1&2 -kurssit

Creve on toteuttanut Luovuus ja liiketoiminta -kursseja useana vuonna. Kursseilla on perehdytty käytännön casejen kautta yritystoiminnnan suunnitteluun, käynnistämiseen sekä luovien alojen liiketoiminnan keskeisimpiin käytännön kysymyksiin: asiakastarpeisiin, palvelukehitykseen, liikeidean kehittämiseen, myyntiin, markinointiin, johtamiseen ja rahoitukseen.

Syksystä 2018 lähtien Luovuus ja liiketoiminta -kurssit toteutetaan valtakunnallisina opinnollistettuina verkkokursseina.  Kurssin tehtävät tehdään tiimeissä, jotka muodostetaan kurssin alussa. Kurssit ovat avoimia kaikille korkeakouluopiskelijoille oppilaitoksesta, alasta tai paikasta riippumatta. Turun yliopiston opiskelijoiden tulee sopia kurssin korvaavuudesta ja soveltuvuudesta omaan tutkintoon etukäteen omassa oppiaineessaan. Kurssien kautta suoritat osia Kulttuurituottaja AMK-opinnoista.

Tarjolla on kaksi toisiaan tukevaa verkkokurssia:

  • Luovuus ja liiketoiminta 1 / Yrittäjyys (5op) -kurssi keskittyy sisäiseen yrittäjyyteen: yrittäjämäiseen asenteeseen, osaamisen tunnistamiseen, tuotteistamiseen ja markkinointiin. Kurssi suoritetaan yksilötehtävänä.
  • Luovuus ja liiketoiminta 2 / Yritystoiminnan perusteet (5op) -kurssi keskittyy ulkoiseen yrittäjyyteen: asiakastarpeiden tunnistamiseen ja ennakointiin, tuote-, palvelu- ja liikeidean kehittämiseen, kannattavuuden ja resurssien suunnitteluun ja idean testaamiseen. Kurssi suoritetaan tiimeissä, jotka kootaan kurssin alussa. Syksystä 2019 lähtien Luovuus ja liikeotiminta 2-kurssi toteutetaan yhdessä Nuori Yrittäjyys -ohjelman kanssa. Osallistujat pääsevät kurssin aikana tekemään liiketoimintaa tiimin perustaman NY-harjoitusyrityksen kautta.

Lisätietoja http://www.creve.fi/hautomo/luovuus-liiketoiminta-kurssi/

Luovuus ja liiketoiminta -kurssista on 2014 julkaistu myös työkirja, joka sopii myös itsenäiseen työskentelyyn omaa yritystoimintaa  suunniteltaessa. Maksuttoman pdf-muotoisen julkaisun voit ladata täältä:
https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2014/12/luovuusjaliike_ll_tyokirja_22x22cm_netti.pdf

Lisätietoja tulevista kursseista:
Leena Janhila
leena.janhila@humak.fi