Keinoäly ja robotiikka tukena nuorten innovatiivisuutta edistävässä DigiYouth-hankkeessa

Ajankohtaista Kommentit pois päältä artikkelissa Keinoäly ja robotiikka tukena nuorten innovatiivisuutta edistävässä DigiYouth-hankkeessa

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella oli kuhinaa lokakuun SparkUp-päivillä, kun nuoret kehittivät kansainvälisissä tiimeistä yritysideoita nuorten digitaalista yrittäjämäisyyttä kehittävässä hankkeessa.

Opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampus on mukana DigiYouth-hankkeessa, joka edistää 14-19-vuotiaiden nuorten innovatiivisuutta, yrittäjämäisyyttä ja kansainvälisyyttä. Vuosina 2018-2020 toteutettavassa hankkeessa kannustetaan nuoria teknologisten tuotteiden ja sovellusten ideointiin sekä tuetaan heidän digitaalisia taitojaan.

Hanke käynnistyi Raumalla 16.-19.10. järjestelyillä SparkUp-päivillä, jossa oli mukana nuoria Suomesta, Latviasta ja Virosta. SparkUp-päivien yhtenä keskeisenä tarkoituksena oli saattaa yhteen samanhenkisiä opiskelijoita ja heidän ideoitaan. Neljän päivän aikana nuoret kuulivat erilaisia esimerkkejä innovaatioista tekoälyn, e-tekstiilien ja pelisuunnittelun tiimoilta sekä perehtyivät työpajoissa ohjelmointiin, mallintamiseen, 3D-tulostukseen ja robotiikkaan.

– Hankkeen tarkoituksena on simuloida kansainvälisten oppilasryhmien muodostamia startup-yrityksiä, jotka innovoivat, toteuttavat ja suunnittelevat markkinointia muodostamalleen tuotteelle tai palvelulle, kertoo projektin johtaja Jaana Lepistö Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampukselta.

Projektissa ovat Rauman opettajankoulutuslaitoksen lisäksi Suomesta mukana Rauman Normaalikoulun yläasteen oppilaita sekä Rauman Lyseon ja Merikarvian Lukion opiskelijoita. Kansainväliset kumppanit ovat Ventspilsin kaupunki ja Ventspils Youth House Latviasta sekä Uppsalan yliopisto Ruotsista. Hankkeen tavoitteena on seuraavan kolmen vuoden aikana tuoda yhteen 220 oppilasta Suomesta, Virosta, Ruotsista ja Latviasta.

Työ- ja liike-elämän yhteistyötä

Hankkeessa toteutetaan digitaalisten tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen yrittäjyysmallinnusta, jossa kehitetään koko tuotekehitysketjua ideasta kaupalliseen hyödyntämiseen. Digitaalisuus toteutuu hankkeessa suunnittelun ja toteutuksen kautta. Hankkeessa on tavoitteena tuoda oppiminen konkreettisesti lähemmäs työ- ja liike-elämän maailmaa.

Opettajaopiskelija Teemu Tuononen, Rauman normaalikoulun opettaja Juha Ståhlberg ja oppilas Silver Slinko tutustuivat MakeyMakey-ohjelmointiin ja ohjelmoivat banaanista pianon.

-Sparkup-päivillä oli mukana hyviä yhteistyökumppaneita, jotka johdattelivat oppilaat muun muassa tuotesuunnittelun, ideoinnin ja teköälyn maailmaan. Opiskelijat saivat kuulla myös asiantuntijaorganisaatioiden uusien strategioiden luomisprosesseista, kertoo hankkeen projektipäällikkönä toimiva Marja-Leena Rönkkö.

Työ- ja liike-elämän yhteistyökumppanit tukivat SparkUp-päivillä myös opiskelijoiden ryhmäytymistä sekä saattoivat heidät alkuun yritysideansa luonnostelun kanssa.

Kuvat: Ramona Raynor-Karjalainen, Rauman normaalikoulu

Lisätietoja

Share

» Ajankohtaista » Keinoäly ja robotiikka tukena nuorten...
On 6.11.2018
By

Comments are closed.

« »