Harjoittelusta hyötyvät sekä opiskelijat että työnantajat

Ajankohtaista Kommentit pois päältä artikkelissa Harjoittelusta hyötyvät sekä opiskelijat että työnantajat

Rekry – Turun yliopiston työelämäpalvelut keräsi syksyllä harjoittelupalautetta opiskelijoilta ja työnantajilta. Raportin mukaan opiskelijat pitävät harjoittelukokemusta merkityksellisenä omalle opiskelulleen ja urasuunnitelmilleen. Työnantajat puolestaan ovat erittäin tyytyväisiä harjoittelijoiden tuomiin ideoihin ja työpanokseen.

 

Rekry – Turun yliopiston työelämäpalveluiden keräämästä palautteesta on koostettu raportti, joka korkeakouluharjoittelun merkityksestä ja onnistumisesta kummankin osapuolen näkökulmasta.

Halu tukea nuoria työuralla ja kasvattaa organisaation tunnettuutta sekä mahdollisuus löytää hyvä tulevaisuuden työntekijä. Muun muassa näitä asioita työnantajat korostivat kysyttäessä syitä yliopistoharjoittelijan palkkaamiseen.

Kyselyn ja raportin toteuttanut harjoittelija Juha Nurminen kertoo, että päällimmäisenä palautteesta jäi mieleen hyvin positiivinen kuva.

‒ Opiskelijat pitävät harjoittelukokemusta merkityksellisenä omalle opiskelulleen ja urasuunnitelmilleen, työnantajat puolestaan ovat erittäin tyytyväisiä harjoittelijoiden tuomiin ideoihin ja työpanokseen.

Harjoittelu vahvistaa keskeisiä työelämätaitoja ja tutustuttaa työskentelyyn yrityksessä

Harjoittelun avulla opiskelijat saavat käytännön kokemusta monista tyypillisistä asiantuntijatyöhön liittyvistä työtehtävistä. Opiskelijat kertoivat työskennelleensä mm. viestinnän, sidosryhmäyhteistyön, tiedon analysoinnin ja suunnittelun parissa.

‒ Nämä ovat juuri niitä keskeisiä taitoja, joita opiskelijat tarvitsevat valmistuttuaan. Keräämme myös jo työelämässä olevilta maistereilta tietoa työssä tarvittavista taidoista ja yhteistyö-, viestintä- ja ongelmanratkaisutaidot ovat aina kärkisijoilla, Rekryssä kotimaan harjoitteluasioita koordinoiva Pilvi Lempiäinen kommentoi.

Harjoittelijat ovat oma-aloitteisia, oppivat nopeasti ja piristävät työyhteisöä

Kyselyyn vastanneista työnantajista peräti 94 % ilmoitti olevansa tyytyväisiä harjoittelun sujumiseen. Useassa organisaatiossa saatiin harjoittelun avulla kesälomat pyörimään sujuvammin sekä purettua kasaantuneita töitä. Monet vastasivat harjoittelijan tuoneen myös yleisesti piristystä työyhteisöön.

Onnistunut harjoittelu vaatii työnantajien mielestä sekä panostusta perehdytykseen, että motivoitunutta ja joustavaa asennetta opiskelijalta. Myös opiskelijoiden oma-aloitteisuutta ja kykyä oppia nopeasti uusia asioita arvostettiin.

Lempiäinen on tyytyväinen kyselyn tuloksiin.

‒ Valtaosa niin opiskelijoista kuin työnantajista on kokenut saaneensa todellista hyötyä harjoittelusta. Erityisen ilahduttavaa on, että reilusti yli puolet vastanneista työnantajista aikoo palkata harjoittelijan myös ensi vuonna!

Tutustu raporttiin!

Lisätietoja harjoittelijan palkkaamisesta!

Teksti: Pilvi Lempiäinen, Kuva: Hanna Oksanen

 

 

Share

» Ajankohtaista » Harjoittelusta hyötyvät sekä opiskelijat että...
On 19.1.2017
By

Comments are closed.

« »