Henkilöstökoulutus

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta yliopisto-opetuksessa 2019–2020

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta yliopisto-opetuksessa –henkilöstökoulutuksen tavoitteena on tarjota opettajille ja opetussuunnitelmatyössä oleville henkilöille tukea vahvistaa opiskelijoiden yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa osana oman aineensa opetusta. Opettaja voi löytää opiskelijoiden yrittäjyyden ja yrittäjämäisyyden vahvistamiseen erilaisia keinoja esimerkiksi opetussisältöjen ja –menetelmien kehittämisen kautta. Tässä koulutuksessa opettaja saa sitä varten konkreettisia malleja ja innoitusta sekä uusia verkostoja.

Yrittäjyyden ja yrittäjämäisyyden integrointi osaksi oman aineen opetusta riippuu pitkälti myös siitä, minkälaisia osaamistavoitteita opettaja asettaa kurssilleen. Yrittäjyydellä tarkoitetaan mahdollisuuksien havainnointia ja niihin tarttumista sekä kykyä muuttaa ideat sellaiseksi toiminnaksi, joka tuottaa taloudellista, kulttuurista, sosiaalista tai yhteiskunnallista arvoa. Turun yliopistossa toteutettava yrittäjyyskoulutus sisältää näin uuden liiketoiminnan luomiseen liittyvää koulutusta samoin kuin koulutusta, jonka tavoitteena on luoda tutkinto-opiskelijoille valmiuksia ja keinoja tarttua mahdollisuuksiin ja toimia yritteliäästi missä tahansa organisaatiossa. Yrittäjyyteen liittyvät opinnot vahvistavat näin opiskelijoiden työelämätaitoja ja tukevat oma-aloitteista opiskelua.

Koulutuksen moduulit

Henkilöstökoulutuksessa on kolme itsellistä koulutusta, joilla kullakin on omat osaamistavoitteensa ja joista kuhunkin osallistuja ilmoittautuu erikseen. Osallistuja voi suorittaa haluamansa määrän koulutuksia.

Jos olet kiinnostunut yrittäjyysopetuksen kehittämisestä ja haluat henkilöstökoulutuksen lisäksi muuta tukea, ole yhteydessä ja linkkaamme sinut kokeneemman mentorin kanssa.

Lisätietoja: Yrittäjyysasiamies Kirsi Peura, kirsi.peura [at] utu.fi