Henkilöstökoulutus: Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta yliopisto-opetuksessa (2-6 op)

Turun yliopisto satsaa uusiin yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa vahvistaviin koulutuksiin lukuvuonna 2016-2017. Tällä kertaa koulutuksia on tarjolla myös yliopiston henkilökunnalle.

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta yliopisto-opetuksessa (2-6 op) –henkilöstökoulutuksen tavoitteena on tarjota opettajalle malleja vahvistaa opiskelijoiden yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa osana oman aineensa opetusta. Tämän vuoksi on tärkeää, että myös opettajat ymmärtävät, mitä yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta ovat käytännössä.

Uusi koulutus on osa yliopiston uutta yrittäjyyden ja yrittäjyyskoulutuksen strategiaa, jonka tavoitteena on vahvistaa yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä tukevia toimintatapoja koko yliopistoyhteisössä. Yrittäjyyskoulutus ei rajoitu kuitenkaan pelkästään yritystoimintaan vaan sen tavoitteena on lisäksi luoda tutkinto-opiskelijoille valmiuksia ja keinoja tarttua mahdollisuuksiin ja toimia yritteliäästi missä tahansa organisaatiossa.

Uusi henkilöstökoulutus on suunnattu ensisijaisesti opetushenkilökunnalle ja opetussuunnitelmatyössä mukana oleville henkilöille. Mukaan koulutukseen voivat kuitenkin hakeutua kaikki yliopistolaiset, jotka ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta.

Koulutuksen moduulit

Henkilöstökoulutus koostuu neljästä moduulista, joista kullakin on omat osaamistavoitteensa ja joista kuhunkin osallistuja ilmoittautuu erikseen. Osallistuja voi suorittaa haluamansa määrän moduuleja.

  • Moduuli 1: 24h-Yrittäjyysleiri (2 op) 11.-12.11.2016 – lue lisää!
  • Moduuli 2: Opetuscase – Startup!-kurssi (tammi-huhtikuu 2017) – lue lisää!
  • Moduuli 3: Sidosryhmäyhteistyö (2 op) (maalis-huhtikuu 2017) – lue lisää!
  • Moduuli 4: Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka (2 op) (toukokuu 2017) – lue lisää!

Lisätietoja:

  • Yrittäjyysasiamies Kirsi Peura, p. 050 5027075, kirsi.peura [at] utu.fi
  • Koulutuksen esite (Turun yliopiston intranet)

Koulutus on osa Suomen Yrittäjien hanketta Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Lahjoituksen taustalla on tarve lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä.

sy_logo_rgb_musta

on 19 syyskuun • by

Comments are closed.