Intoa!-yrittäjyystekokilpailun TOP3 2019-2020

Lukuvuoden 2019-2020 yrittäjyystekopalkinnon sai Flavoria® – monitieteinen kestävän kehityksen tutkimus- ja kehitysalusta.

Flavoria® on Suomen ensimmäinen avoin tutkimusalusta, jossa tutkijat saavat helposti ja nopeasti kontaktin ihmisten aitoihin ruokakokemuksiin. Turun Kupittaalla sijaitsevassa Flavoria®-tutkimusympäristössä on mahdollista kerätä dataa ruokavalinnoista ja ruuan hävikistä noin tuhannelta päivittäiseltä kävijältä. Tutkimusympäristö koostuu Sodexon lounasravintolasta, kahvilasta ja snacks-hyllystä sekä Aistikattila® -moniaistitilasta.

Flavoria®-tutkimusalusta on suunniteltu ja rakennettu huomioiden kolme kohderyhmää: tutkimus, elinkeinoelämä ja kuluttajat. Flavoria® mahdollistaa uusien kestävän kehityksen ratkaisujen tutkimisen ja testaamisen kuluttajilla. Yritykset pääsevät mukaan hyödyntämään alustaa tuotteistettujen tutkimuspalvelujen kautta tai osallistumalla pitkäkestoisempiin tutkimushankkeisiin. Ravintolan asiakkaat saavat puolestaan alennuksia ja mahdollisuuden seurata omaa syömistään kuluttajille suunnatun MyFlavoria-sovelluksen kautta.

Monitieteisessä toiminnassa ovat Turun yliopistosta mukana lääketieteellinen, kasvatustieteiden, yhteiskuntatieteellinen ja luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta, kauppakorkeakoulu sekä Brahea-keskus. Tutkimusalustan koordinaattorina toimii Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus.

Lue lisää:

TOP3-joukkoon ylsivät myös kaksi muuta terveyttä ja hyvinvointia edistävää yrittäjyystekoa:

CampusSportin visio 2025

CampusSport on Turun korkeakoulujen yhteisten liikuntapalveluiden tuottaja, joka toimii osin korkeakouluilta saatavan rahoituksen ja osin markkinaehtoisesti käyttäjämaksujen avulla.

Lukukaudella 2019 – 2020 julkistettiin CampusSportin visio 2025. Vision keskeisinä tavoitteina on liikunnallistaa korkeakouluyhteisön toimintakulttuuria, olla helposti lähestyttävä vastuullinen toimija, joka välittää sekä käyttäjistään että ympäristöstään ja syventää kaikessa toiminnassa moninaisuuden ja yksilöllisyyden ymmärtämistä sekä tasa-arvoisuutta.

Visiotyön taustalla toimi CampusSportin halu edistää käyttäjien kokonaisvaltaista hyvinvointia ja määrätietoinen pyrkimys kehittää toimintaa tuottamaan mahdollisimman paljon hyvää asiakkailleen eli yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille. 

Lue lisää: CampusSportin www-sivut


Tulevaisuuden sairaalalaiva -yhteistyöverkosto

Tulevaisuuden Sairaalalaiva -yhteistyöverkoston (Hospital Ship Re-imagined) tavoitteena on luoda seuraavan sukupolven sairaalalaiva. Laivan avulla voidaan viedä apua vaikeasti saavutettaville alueille, jonka asukkaita on kohdannut humanitäärinen kriisi, tai jotka ovat kehitysyhteistyön piirissä.

Tulevaisuuden sairaalalaiva on uudenlainen toimintamalli, joka yhdistää uuden yritystoiminnan synnyttämisen sekä korkeatasoisen tutkimuksen. Tulevaisuuden sairaalalaiva kokoaa yhteen poikkitieteellisesti yliopiston eri alojen osaajat, laajan 30 yrityksen verkoston ja julkisen sektorin toimijat. Verkoston pitkäjänteisenä tavoitteena on ratkaista isoja globaaleja ongelmia tukeutuen suomalaiseen ammattitaitoon ja osaamiseen.

Hankkeen toteutukseen osallistuvat Turun yliopistosta Tulevaisuuden teknologioiden laitos, lääketieteellinen tiedekunta ja Tulevaisuuden tukimuskeskus sekä Turku Science Park Oy.

Lue lisää:

on 15 toukokuun • by

Comments are closed.