OP Turun Seudun Yrityspankin asiakkuus- ja myyntijohtaja Niklas Österlund (vas.) ja OP Turun Seudun viestintä- ja markkinointiasiantuntija Maria Koponen, opiskelijat Aleksi Winstén, Werneri Aarnio, Wiljam Peltomaa, Markus Blomqvist ja Eero Ruohola, OP Turun Seudun markkinointi- ja viestintäpäällikkö Mari Boman-Lassander ja Turun yliopiston yrittäjyysasiamies Kirsi Peura

Kannustinapurahasta vauhtia yliopisto-opiskelijoiden yrittäjämäisten projektien alkuvaiheeseen

Yleinen Kommentit pois päältä artikkelissa Kannustinapurahasta vauhtia yliopisto-opiskelijoiden yrittäjämäisten projektien alkuvaiheeseen

Turun yliopiston tavoitteena on kannustaa ja mahdollistaa opiskelijayrittäjyyttä ja opiskelijoiden yrittäjämäistä toimintaa. Tavoitteen saavuttamiseksi Turun yliopisto on myöntänyt syksystä 2019 alkaen yhdessä ulkoisen yhteistyökumppanin kanssa kannustinapurahoja yrittäjämäisille opiskelijaprojekteille.

Turun yliopiston yrittäjämäisille opiskelijaprojekteille suunnattu apuraha jaettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2019. Apurahan saivat tuolloin kaksi opiskelijoiden vetämää projektia, joissa kehitettiin matematiikan oppimista helpottavia kertotaulukortteja sekä opiskelijoiden yhteisöllistä oppimista tukevaa Skole-sovellusta.

Apuraha on runsaan vuoden aikana auttanut projekteja eteenpäin ja tukenut erityisesti alkuvaiheen kustannuksissa. Opiskelija-apurahojen yhteistyökumppani syyslukukaudella 2019 oli OP Turun seutu.

Pelikokemuksesta apua kertotaulukorttien kehittelyyn

Kertotaulukortit hyödyntävät erilaisia muistamista helpottavia tekniikoita, jotka auttavat lapsia oppimaan kertotaulun helposti ja intuitiivisesti. Matematiikan opiskelija Aleksi Winsténin mukaan korttien kehittely on edennyt suunnitelmallisesti.

– Apuraha mahdollisti kertotaulukorttien prototyypin valmistamisen sekä graafikon palkkaamisen. Käytimme apurahaa myös domainin www.kertotaulukortit.com ostamiseen, Winstén kertoo.

Prototyyppiä testattiin käytännössä keväällä 2020. Koronapandemia vaikutti kuitenkin suunnitelmiin siten, että alun perin luokkaympäristöön sovittu kokeilu peruuntui, ja lopulta testiryhmän muodostivat tiimin jäsenten 5- ja 7-vuotiaat lapset.

– Vuosi 2020 oli vaikea, joten käytimme paljon aikaa tuotteen kehittämiseen. Koronaviruspandemia viivästytti julkaisua noin vuodella, mutta ajattelen sen olevan hyvä asia. Me olemme kaikki edelleen innoissamme projektista, Winstén kiteyttää.

Pelikokemuksen avulla kortteja on kehitetty eteenpäin. Winstén kertoo, että nyt kertotaulukorteilla voi pelata kolmea erilaista peliä, jotka auttavat lapsia muistamaan kertotauluja. Seuraavaksi tavoitteena on korjata vuoden aikana havaitut puutteet ja avata kesäksi verkkokauppa valmiiden korttien myymistä varten. 

Skole-sovellus avoimeksi kaikille korkeakouluopiskelijoille

Verkon kautta toimiva Skole-sovellus toimii alustana opiskelijoiden väliselle tietojen jaolle ja yhteisölliselle oppimiselle anonyymisti ja matalalla kynnyksellä. Toteutuksen takana ovat tietotekniikan opiskelijat Werneri Aarnio, Markus Blomqvist, Wiljam Peltomaa ja Eero Ruohola.

Tiimin jäsenet kertovat, että apuraha on auttanut kattamaan projektin aikana aiheutuneita ylläpitokustannuksia. Vuoden aikana sovelluksen kehitystä ja testausta, sekä palautteen keräämistä on iteroitu aktiivisesti. Sovellus on hiljattain julkaistu kaikille avoimeksi kolmella eri kieliversiolla kaikkien korkeakouluopiskelijoiden hyödynnettäväksi. Ensimmäisiltä käyttäjiltä saatu palaute on ollut Ruoholan mukaan positiivista.

Skolen ideana on, että opiskelijat auttavat toisiaan antamalla ja saamalla opiskeluun liittyviä vinkkejä ja tietoa. Vinkit voivat liittyä esimerkiksi kurssien suorittamisen käytännön asioihin tai niin sanottuun hiljaiseen tietoon, jota ei ole muualta oppilaitoksen virallisilta sivuilta saatavissa.

Yhteistyötä tehdään myös opettajien kanssa, jotka ovat lupautuneet lahjoittamaan vanhoja tenttejä ja demotehtäviä opiskelijoiden käyttöön sovelluksen kautta.

– Tämänhetkinen tavoitteemme on tavoittaa kaikki turkulaiset korkeakouluopiskelijat käyttämään sovellusta. Olemme jo aloittaneet markkinoinnin, sekä yhteistyön ainejärjestöjen ja opettajien kanssa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Seuraavien kuukausien aikana sovellusta on tarkoitus levittää mahdollisimman paljon, sekä kerätä palautetta jatkokehitystä varten, Blomqvist avaa suunnitelmia.

Tavoitteiden saavuttamiseksi projektissa tähdätään tiiviiseen yhteistyöhön oppilaitosten ja ainejärjestöjen kanssa, aluksi Turussa ja pian ympäri Suomea.

Projekti on opettanut paljon myös yrittäjyydestä. Skole Oy perustettiin syksyllä 2020 helpottamaan käytännönasioiden hoitamista.

– Kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on projektin myötä ehdottomasti kasvanut, Ruohola toteaa.

Opiskelija-apurahaa voivat hakea kaikki Turun yliopiston opiskelijat. Lisätietoja apurahasta ja hakuajoista löydät osoitteesta www.yrittajyysyliopisto.fi/apuraha-opiskelijoille/ . Seuraa tiedottelua!

Lisätietoa projekteista
> Kertotaulukorti: Aleksi Winstén, aleksi.winsten@gmail.com
> Skole-sovellus: Markus Blomqvist, markus@skoleapp.com
https://www.skoleapp.com

Lue lisää
> https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/turun-yliopisto-myonsi-yhteistyossa-op-turun-seudun-kanssa-apurahoja
> https://www.yrittajyysyliopisto.fi/apuraha-opiskelijoille/

Kuvassa: OP Turun Seudun Yrityspankin asiakkuus- ja myyntijohtaja Niklas Österlund (vas.) ja OP Turun Seudun viestintä- ja markkinointiasiantuntija Maria Koponen, opiskelijat Aleksi Winstén, Werneri Aarnio, Wiljam Peltomaa, Markus Blomqvist ja Eero Ruohola, OP Turun Seudun markkinointi- ja viestintäpäällikkö Mari Boman-Lassander ja Turun yliopiston yrittäjyysasiamies Kirsi Peura.

Share

» Yleinen » Kannustinapurahasta vauhtia yliopisto-opiskelijoiden yrittäjämäisten projektien...
On 22.1.2021
By

Comments are closed.

« »