Korkeakouluille yhteiset suositukset yrittäjyyden edistämiseksi

Yleinen Kommentit pois päältä artikkelissa Korkeakouluille yhteiset suositukset yrittäjyyden edistämiseksi

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja Suomen Yrittäjät ovat julkaisseet yhteiset yrittäjyyssuositukset korkeakouluille. Suositusten tavoitteena on tarjota yliopistoille ja ammattikorkeakouluille välineitä yrittäjyyden edistämiseen ja yhteistyön kehittämiseen.

Ensimmäistä kertaa laadittuihin korkeakoulujen yhteisiin yrittäjyyssuosituksiin on listattu keskeiset yrittäjyyden edistämisen alueet: yrittäjäasenne ja -valmiudet, uusi yrittäjyys ja uudistuva yrittäjyys.

Työskentelyyn ovat osallistuneet myös SYL – Suomen ylioppilaskuntien liitto ry sekä Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut yhteisten yrittäjyyssuositusten valmistelua.

Suositukset on tarkoitettu koko korkeakouluyhteisön käyttöön. Ne on pyritty muotoilemaan siten, että erilaisissa tehtävissä ja rooleissa korkeakouluissa toimivat löytäisivät oman näkökulmansa vaivatta ja voisivat soveltaa suosituksia luontevasti. Yrittäjyyssuositukset on tarkoitettu hyödynnettäviksi niin korkeakoulun strategisessa johtamisessa kuin toiminnan ohjaamisessa ja toteutuksessa sekä päivittäisessä opiskelussakin.

Yhteisistä suosituksista voi olla hyötyä paljon laajemminkin kuin varsinaiselle yrittäjäuralle suuntautumisessa. Monet yrittäjyyteen liitettävät ominaisuudet, kuten uusiutuvan tiedon ja osaamisen haltuunotto, erilaiset toimintaympäristöt ja jatkuva oppiminen, ovat yleisiä vaatimuksia esimerkiksi myös asiantuntijatyössä.

Suositusten kanssa julkaistiin myös korkeakouluille suunnattu Yrittäjyyden pelikirja. Sen tarkoituksena on antaa tukea yrittäjyyssuositusten käyttöönotossa ja avata tarkemmin, minkälaisiin konkreettisiin toimiin korkeakoulut voivat ryhtyä.

Yrittäjyyden ja yrittäjämäisyyden tukeminen Turun yliopistossa

Turun yliopistossa yrittäjyyteen, yrittäjämäisyyteen sekä yritysyhteistyöhön kannustetaan jo tällä hetkellä erilaisin keinoin.

  • Jokaisella perus- tai jatko-opiskelijalla on mahdollisuus valita yrittäjyysopintoja, joissa he voivat kehittää ideoista uutta liiketoimintaa monitieteisissä tiimeissä sekä harjoitella yritystoimintaa
  • Yliopiston opetushenkilökuntaa kannustetaan kehittämään omia valmiuksiaan yrittäjämäisen koulutuksen tarjoajina, ja heille on tarjolla tätä varten oma henkilöstökoulutus
  • Innovaatiot, yrittäjyys ja koulutusvienti -yksikkö tukee tutkijoita tutkimuksen kaupallistamisen alkutaipaleella sekä tarjoaa tutkijoille koulutusta aiheeseen liittyen.
  • Yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitumiseen sekä ohjaa opiskelijoita ja tutkijoita myös muiden yrittäjyysekosysteemin toimijoiden ja heidän palvelujensa pariin (sisältäen yrityskiihdytysohjelmat sekä rahoitusinstrumentit):
  • Yliopistossa toimii yrittäjyys- ja innovaatiolähettiläiden verkosto, jonka tavoitteena on tehostaa yliopiston strategiaa tukemalla opiskelijoiden ja henkilökunnan yrittäjyys- ja innovaatio-osaamisen kehittymistä sekä yrittäjämäisen asenteen vahvistumista:
  • Yrittäjyysyliopistona Turun yliopisto on aktiivinen elinkeinoelämän kumppani, joka tekee yhteistyötä satojen yritysten ja organisaatioiden kanssa vuosittain tukien niiden kehitystä ja elinvoimaisuutta erilaisin keinoin:


Lisätietoja

Lue lisää yrittäjyyssuosituksista osoitteesta http://www.unifi.fi/tiedotteet/korkeakouluille-yhteiset-suositukset-yrittajyyden-edistamiseksi/

Turun yliopiston yrittäjyyden ja yrittäjyyskoulutuksen strategia ja yrittäjyysyliopisto www.yrittäjyysyliopisto.fi

Tilaa yrittäjyysyliopiston uutiskirje ja kuulet lisää!

 

Kuva: www.unifi.fi

Share

» Yleinen » Korkeakouluille yhteiset suositukset yrittäjyyden edistämiseksi
On 17.12.2018
By

Comments are closed.

« »