Mars henkilökunnan yrittäjyysleirille!

Tapahtuu Kommentit pois päältä artikkelissa Mars henkilökunnan yrittäjyysleirille!

Turun yliopisto järjestää 24h-yrittäjyysleirin henkilökunnalle 11.-12.11.2016 Harjattulan kartanossa.

Turun yliopisto satsaa uusiin yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa vahvistaviin koulutuksiin. Tällä kertaa koulutuksia on tarjolla yliopiston henkilökunnalle. Ensimmäinen koulutus on Harjattulan kartanossa toteutettava vuorokauden intensiivileiri, jossa osallistujat pääsevät työstämään yritysideoita monitieteisissä tiimeissä. Tutuksi tulee myös pitchaus eli yritysidean myyminen. Leirille valitaan enintään 25 osallistujaa hakemusten perusteella.

Leiri on suunnattu ensisijaisesti opettajille ja opetussuunnitelmatyössä mukana oleville henkilöille. Leirille voivat hakea mukaan myös muut yrittäjyydestä kiinnostuneet yliopistolaiset. Yrittäjyysleiri on myös ensimmäinen osa ”Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta yliopisto-opetuksessa (2-6 op)” – henkilöstökoulutusta, joka toteutetaan lukuvuonna 2016-2017.

– Uuden henkilöstökoulutuksen tavoitteena on tarjota opettajalle malleja vahvistaa opiskelijoiden yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa osana oman aineensa opetusta. Tämän vuoksi on tärkeää, että myös opettajat ymmärtävät, mitä yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta ovat käytännössä, kertoo yrittäjyysasiamies Kirsi Peura.

Uusi koulutus on osa yliopiston uutta yrittäjyyden ja yrittäjyyskoulutuksen strategiaa, jonka tavoitteena on vahvistaa yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä tukevia toimintatapoja koko yliopistoyhteisössä. Yrittäjyyskoulutus ei rajoitu kuitenkaan pelkästään yritystoimintaan vaan sen tavoitteena on lisäksi luoda tutkinto-opiskelijoille valmiuksia ja keinoja tarttua mahdollisuuksiin ja toimia yritteliäästi missä tahansa organisaatiossa.

Lisätiedot:

Henkilöstökoulutus on osa Suomen Yrittäjien hanketta Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Lahjoituksen taustalla on tarve lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä.

Yrittäjyysleiriä ovat Turun yliopiston kanssa yhdessä toteuttamassa myös Nuori Yrittäjyys ry, Boost Turku Entrepreneurship Society sekä YES Varsinais-Suomi.

ny_logo_fi-sve_pieni     sy_logo_rgb_musta_pieni     boost_pieni    yes_varsinaissuomi_pieni

Share

» Tapahtuu » Mars henkilökunnan yrittäjyysleirille!
On 16.9.2016
By

Comments are closed.

« »