Materiaalitutkimuksen laboratorio lukuvuoden 2016-2017 yrittäjyysteko!

Yleinen Kommentit pois päältä artikkelissa Materiaalitutkimuksen laboratorio lukuvuoden 2016-2017 yrittäjyysteko!

Turun yliopisto on jakanut lukuvuoden 2016‒2017 Intoa!-yrittäjyystekopalkinnon. Palkinto jaetaan lukuvuosittain teolle, joka edistää yrittäjämäistä asennetta ja toimintaa Turun yliopistossa.

Lukuvuoden 2016‒2017 Intoa!-yrittäjyystekopalkinnon on saanut Turun yliopiston fysiikan ja tähtitieteen laitoksen materiaalitutkimuksen laboratorion tutkimusryhmä.

Ryhmän tutkimustuloksiin perustuvan, Tekesin Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa (TUTL) -ohjelman rahoittaman Commercialization of Novel Interfaces (COMNINT) -projektin tuloksena on syntynyt Comptek Solutions Oy -niminen startup-yritys, joka tuo markkinoille teknologiaa, jolla saavutetaan ennennäkemättömän virheettömiä toiminnallisia puolijohdepintoja. Kehitetty teknologia mahdollistaa muun muassa puolijohdekomponenttien suorituskyvyn ja energiatehokkuuden parantamisen sekä laitteiden valmistusprosessin kulujen alentamisen. Keksinnölle on myönnetty patentti jo useilla tärkeillä markkina-alueilla, kuten Yhdysvalloissa, Japanissa ja Kiinassa.

Raati korosti sinnikkyyttä ja yritteliäisyyttä

Voittajan valitsi palkintoraati, johon kuuluivat Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen, OP Turun Seudun toimitusjohtaja, kauppaneuvos Olli-Pekka Saario, Turun yliopiston kehitysjohtaja Riitta Mustonen ja yrittäjyyden professori Jarna Heinonen.

Palkintoraadin mukaan tutkimusryhmän toiminta osoittaa, miten perustutkimuksesta voi syntyä suurta kansainvälistä liiketoimintapotentiaalia.

‒ Yliopistossa tehtävän perustutkimuksen vaikuttavuus ulottuu tieteellistä julkaisemista pidemmälle yhteiskuntaan. Pitkällä aikavälillä yhteistyössä kaupallistamistoimijoiden kanssa perustutkimuksen tulokset synnyttävät uusia ratkaisuja, tuotteita ja palveluja, sanoo rehtori Kalervo Väänänen.

Raati painotti valinnassaan erityisesti tutkimusryhmän päätoimijoiden sinnikkyyttä ja yritteliäisyyttä tavassa, jolla he ovat vieneet keksintöään eteenpäin sen jälkeenkin, kun tutkimuksen peruskysymys on jo onnistuneesti ratkaistu.

Tutkimusryhmä sai TUTL-rahoituksen kolmannella yrittämällä, mutta jaksoi jatkaa hankkeen edistämistä tavoitteenaan hankkeen kaupallistamismahdollisuuksien selvittäminen sekä uuden yrityksen perustaminen. Sittemmin yritys on saanut myös ulkopuolista rahoitusta sekä saanut ensimmäisen asiakkaan, joka on kiinalainen puolijohdevalmistaja.

Panostus yrittäjyyteen on panostus alueen elinvoimaisuuteen

Intoa!-yrittäjyystekopalkinnon pääyhteistyökumppani lukuvuonna 2016‒2017 on ollut OP Turun Seutu. Toimitusjohtaja, kauppaneuvos Olli-Pekka Saario toteaa, että palkinnon pääyhteistyökumppanina on ollut hienoa olla mukana tukemassa Turun yliopiston kehitystä yrittäjyysyliopistona.

‒ Turun yliopiston merkitys talousalueen elinvoimaisuudelle on suuri, ja yrittäjyyteen panostamisen myötä merkitys on kasvanut entisestään, Saario sanoo.

Intoa!-yrittäjyystekopalkinto jaettiin ensimmäistä kertaa vuosi sitten. Yrittäjyyden professori Jarna Heinosen mukaan on ollut hienoa havaita, miten kiinnostus yrittäjyyteen, yrittäjyyskoulutukseen ja innovaatiotoimintaan on jatkuvasti kasvanut koko yhteisössä.

‒ Jokainen Turun yliopiston työntekijä tiedekunnasta riippumatta voi omalla yrittäjämäisellä asenteellaan, suhtautumisellaan ja tekemisellään edistää yliopiston profiloitumista yrittäjyysyliopistoksi ja samalla kehittää omaa työyhteisöään, Heinonen rohkaisee.

Kilpailun kolme parasta olivat tulevaisuuden teknologioiden laitoksen tutkimusryhmä, fysiikan ja tähtitieteen laitoksen materiaalitutkimuksen laboratorion tutkimusryhmä sekä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan KiVa Koulu -ohjelma.

Palkinto jaettiin Turun yliopiston yrittäjyyspäivässä 25.4.2017. Ennen voittajan selviämistä tilaisuudessa kuultiin kilpailun kolmen parhaan kilpailijan pitchaukset omasta toiminnastaan. Materiaalitutkimuksen laboratorion lisäksi raati oli valinnut kolmen parhaan joukkoon yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kiusaamisen vastaisen KiVa Koulu -ohjelman ja tulevaisuuden teknologioiden laitoksen tutkimusryhmän, jonka kehittämän ratkaisun avulla voidaan monitoroida ja ennakoida sydämen toimintahäiriöitä vain ohjelmistoa ja mobiilipuhelinta käyttäen.

Teksti: Taru Suhonen
Kuvat: Hanna Oksanen

Share

» Yleinen » Materiaalitutkimuksen laboratorio lukuvuoden 2016-2017 yrittäjyysteko!
On 25.4.2017
By

Comments are closed.

« »