Mini-sprint yritysidean kehittämiseen -opintojakso joulukuussa 2020

Yleinen Kommentit pois päältä artikkelissa Mini-sprint yritysidean kehittämiseen -opintojakso joulukuussa 2020

Mini-sprint yritysidean kehittämiseen (2 op) -opintojaksolla osallistujat kehittävät monitieteisissä tiimeissä yritysideoita. Opintojakso on suunnattu Turun yliopiston ja Åbo Akademin opetushenkilökunnalle ja opetussuunnitelmatyöhön osallistuville henkilöille.

Sisältö: Opintojakson aikana osallistujat pääsevät tutustumaan yritysidean kehittämisen prosessin eri vaiheisiin ja reflektoimaan niitä pedagogisesta, oman koulutusalansa näkökulmasta. Ideointiprosessi ilmentää yrittäjämäistä toimintaa, ja sitä voidaan hyödyntää eri tiedekuntien opetuksessa, joka tähtää yrittäjämäisen toiminnan ja  osaamisen kehittämiseen. Opintojakso on hyvä tapa päästä sisälle yritysidean kehittämiseen ja sen vaiheisiin, mutta sen lisäksi se on myös oiva tapa rakentaa uusia verkostoja yliopistolaisten ja yrittäjyyden parissa työskentelevien kanssa.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan osallistuja ymmärtää yrittäjyydessä hyödynnettävän idean kehittämisen prosessin ja sen vaiheet, ja kykenee hyödyntämään näitä omassa opetuksessaan/työssään. Opintojakson suoritettuaan osallistuja tietää, mitä yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta tarkoittavat ja hän osaa luoda opiskelijoille kuvaa yrittäjyydestä yksilön toimintatapana.

Kohderyhmä: Opintojakso on suunnattu Turun yliopiston ja Åbo Akademin opetushenkilökunnalle ja opetussuunnitelmatyöhön osallistuville henkilöille. Opintojaksolle voivat osallistua myös kaikki yrittäjyydestä tai yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneet henkilöt, ml. jatko-opiskelijat ja tutkijat. Suoritus voidaan sisällyttää osaksi yliopistopedagogisia opintoja: Oman opetustyön kehittäminen -opintojaksoon (Ypeda2).

Toteuttamisaika: Opintojakson tapaamiskerrat järjestetään ma 7.12.2020, pe 11.12.2020, to 17.12.2020, klo 13-16. Tämän lisäksi osallistuja palauttaa ennakkotehtävävideon ma 23.11.2020 mennessä ja opintojakson lopputehtävän su 31.1.2021 mennessä.

Ilmoittautuminen: 9.11.2020 mennessä. Voit ilmoittautua Turun yliopiston henkilöstökoulutuksen kalenterin kautta: https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=531&tap=9966

Lisätiedot: Opintojakso toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita on 9.

Tiedustelut opintojaksoa koskien Sanna Iloselta sanna.ilonen(at)utu.fi ja Kirsi Peuralta kirsi.peura(at)utu.fi.

Share

» Yleinen » Mini-sprint yritysidean kehittämiseen -opintojakso joulukuussa...
On 19.10.2020
By

Comments are closed.

« »