Ope-yrittäjätreffit 8.4.2019: Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu osaamisen kehittämisessä

Yleinen Kommentit pois päältä artikkelissa Ope-yrittäjätreffit 8.4.2019: Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu osaamisen kehittämisessä

📅  8.4.2019
🕟  08:30-11:00
📍 Å-huset (Gezeliuksenkatu 2a), karttalinkki
Ilmoittautuminen:  1.4.2019 mennessä!

Etsitkö uusia keinoja ja näkökulmia osaamisen kehittämiseen ja oppimiseen?  Tiedätkö, miten jatkuvaa oppimista voi edistää erilaisissa organisaatiossa?

Ope-yrittäjätreffit on suunnattu yrittäjille ja yritysten edustajille sekä Turun yliopiston ja Åbo Akademin opetushenkilökunnalle. Tänä vuonna treffien teemana on palvelumuotoilu ja kuinka palvelumuotoilua voidaan soveltaa osaamisen kehittämisessä.

Treffeillä opettajat ja yrittäjät pääsevät asiantuntija-alustuksen johdattelemana yhdessä keskustelemaan ja työpajamuotoisesti testaamaan palvelumuotoilun perusperiaatteita. Liike-elämän edustajat ja yliopisto-opetuksen taitajat voivat kukin tuoda oman asiantuntijuutensa mukaan keskusteluun osaamisen kehittämisestä.

Muotoiluajattelun perusteiden lisäksi tilaisuudessa tutustutaan erityisesti oppimismuotoiluun, joka tuo tuoreita näkökulmia jatkuvan oppimisen edistämiseen erilaisissa organisaatioissa. Oppimismuotoilussa taitojen ja osaamisen kehittämistä lähestytään oppijalähtöisyyden, osallistamisen ja dialogin kautta, ja sen tarjoamat konkreettiset työkalut ovat hyödyllisiä niin yritysten kuin korkeakoulujen oppimiskulttuurin parantamisessa.

Treffien alustajana ja fasilitoijana toimii palvelumuotoilija Mona Johansson (FM), jolla on vuosikymmenen kokemus tutkimuspohjaisten oppimisratkaisujen kehittämisestä ja suomalaisen koulutusosaamisen tuotteistamisesta kansainvälisiä markkinoita varten. Johanssonin konsulttiyrityksen EduDesign Finlandin erityisosaamiseen kuuluu lisäksi oppimista ja hyvinvointia tukevien oppimisympäristöjen osallistavan yhteissuunnittelun fasilitointi.

Oppimismuotoilussa keskeisessä roolissa on ketterä ja yhteisöllinen oppiminen, aivan kuten ope-yrittäjätreffeilläkin – tule siis mukaan, osallistu ja opi!

Treffeille on paikkoja vain rajatusti – ilmoittauduthan nopeasti! Ilmoittautuminen 1.4.2019 mennessä verkossa: https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=531&tap=7202

Lisätietoja treffeistä:

  • Paula Pehkonen (paula.pehkonen@utu.fi), Turun yliopisto
  • Charlotta Wendelin (charlotta.wendelin@abo.fi), Åbo Akademi

Huom! Tilaisuuksissamme ja tapahtumissamme valokuvataan. Mikäli et halua tulla kuvatuksi,  ota yhteyttä tapahtumajärjestäjään.

****

 Ope-yrittäjätreffit ovat osa Turun yliopiston Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta yliopisto-opetuksessa (2018-2019)–henkilöstökoulutusta [https://www.yrittajyysyliopisto.fi/henkilostokoulutus-2018-2019/]. Henkilöstökoulutus muodostuu kolmesta moduulista, joista keväällä 2019 toteutetaan moduuli ”Yhteistyö yritysten ja yrittäjien kanssa (2 op)”. Moduuliin sisältyy 8.4.2019 toteutettava ope-yrittäjätreffit sekä vapaasti keväällä 2019 toteutettava yrittäjän varjostus, joiden suorittamisen jälkeen osallistuja saa osallistumistodistuksen. Yrittäjän varjostuksessa opettaja seuraa yrittäjän rinnalla yhden työpäivän ajan. Lisätietoja opettajille varjostuksesta: Kirsi Peura (kirsi.peura@utu.fi), yrittäjyysasiamies.

Share

» Yleinen » Ope-yrittäjätreffit 8.4.2019: Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu osaamisen...
On 28.2.2019
By

Comments are closed.

« »