Opiskelijoiden yrittäjyyskysely / Student survey about entrepreneurship / Studerandeenkät om studier i företagande

Ajankohtaista Kommentit pois päältä artikkelissa Opiskelijoiden yrittäjyyskysely / Student survey about entrepreneurship / Studerandeenkät om studier i företagande

(In English below / På svenska nedan)

Oletko osallistunut opintojesi aikana projekteihin, joissa kehitetään uusia asioita yhdessä työelämän kanssa? Oletko opiskellut yrittäjyyttä? Mitä olet oppinut ja mitä hyötyä olet saanut? Tukeeko korkeakoulusi yrittäjämäistä asennetta?

Vastaa yrittäjyys- ja innovaatio-opintoja koskevaan opiskelijakyselyyn ja vaikuta oman korkeakoulusi kehittämiseen! Kysely on osa kansallista Yrtti-hanketta, jonka tulokset julkistetaan vuonna 2018. Hankkeen toteuttaa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi).

Kysely on auki 5.11.2017 asti osoitteessa:
http://www.webropolsurveys.com/yrttisurvey.net

Lisätietoja:
Arviointiasiantuntija Johanna Kolhinen, (etunimi.sukunimi@karvi.fi)

***

Have you attended projects where you develop new things together with the working life? Have you studied entrepreneurship? What have you learned and gained? Does your university or UAS support entrepreneurial mindset?

Answer to a student survey about entrepreneurship and innovation studies and make a difference in developing your university or UAS! The survey is a part of a national Yrtti-project carried out by Finnish Education Evaluation Centre. The results will be published in 2018.

The survey is open till Nove 5 2017 in address:
http://www.webropolsurveys.com/yrttisurvey.net

More information:
Senior Advisor Johanna Kolhinen, (firstname.surname@karvi.fi)

***

Har du under dina studier deltagit i projekt där ni har utvecklat nya saker i samarbete med arbetslivet? Har du studerat företagande? Vad har du lärt dig och vilken nytta har du haft? Stöder din högskola företagarattityd?

Delta i studerandeenkäten om studier i företagande och innovation och påverka utvecklingen av din högskola! Enkäten ingår i det nationella Yrtti-projektet. Resultaten av projektet publiceras 2018. Projektet genomförs av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU).

Enkäten är öppen på:
http://www.webropolsurveys.com/yrttisurvey.net

Kontaktperson:
Utvärderingsexpert Johanna Kolhinen, (fornamn.efternamn@karvi.fi)

Share

» Ajankohtaista » Opiskelijoiden yrittäjyyskysely / Student survey...
On 4.10.2017
By

Comments are closed.

« »