Porin kampus – Yrittäjyysyhteisö

Teachers’ Corner

Teachers’ Corner on Porin yliopistokeskuksen henkilökunnalle avoin yhteisö, jossa jaetaan hyviä opetuskäytäntöjä ja -kokemuksia, myös huolenaiheita epäonnistumisia, ja saadaan tukea ja ideoita kokeilla erilaisia opetusmenetelmiä. Tapaamiset myös inspiroivat yhteistyöhön eri yksiköiden ja opintojaksojen välillä. Teachers’ Corner kokoontuu noin neljä kertaa lukuvuodessa, ja jokaisella tapaamiskerralla on oma teemansa.

Lisätietoja: yliopisto-opettaja Harri Virolainen,  Harri.Virolainen(at)utu.fi

 

Suomen Mentorien mentoriohjelma

Porin yliopistokeskus on mukana Suomen Mentorien mentoriohjelmassa, jota paikallisesti koordinoi Satakunnan kauppakamari. Mentoriohjelma on vuoden pituinen prosessi, jonka aikana mentori ja opiskelija tapaavat vähintään kahdeksan kertaa. Mentori ohjaa opiskelijaa tunnistamaan tämän omia vahvuuksia ja voi tukea opiskelijaa myös polulla yrittäjyyteen. Ohjelmassa järjestetään myös yhteisiä koulutustilaisuuksia ja tapaamisia, jolloin opiskelijat ja mentorit saavat mentoriohjelman muista opiskelijoista ja mentoreista arvokkaan vertaisverkoston. Mentorit ovat elinkeinoelämän aktiivisia toimijoita.

Lisätietoja: kehityspäällikkö Terhi Rajala,  Terhi.Rajala(at)satakunnankauppakakamari.fi, puh. 050 317 1453.

 

Career Coaching 

Career Coaching on jatkoa Turun kauppakorkeakoulun koordinoimalle Porin yliopistokeskuksen mentorointiohjelmalle, joka toteutetaan yhteistyössä Prizztech Oy:n elinkeinoelämän kokeneiden mentorien kanssa.  Career Coahcing -konseptia jatkokehitetään Tampereen yliopiston (yhteiskuntatieteet, Pori) ASTe-hankkeessa, joka koordinoi ja kehittää akateemista asiantuntijuutta Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi tarjoamalla uusia väyliä yhteistyöhön yliopisto-opiskelijoiden ja työelämän välillä. Career Coaching -ohjelma on avoin kaikille Porin yliopistokeskuksen opiskelijoille. Ohjelma toteutetaan jatkossakin yhteistyössä Prizztech Oy:n kanssa.

Lisätietoja: projektipäällikkö Eveliina Kaukkila,  eveliina.kaukkila(at)tuni.fi

 

Satakunnan Yrittäjät

Opiskelija, haluatko verkostoitua 4600 yrittäjään? Satakunnan Yrittäjät on Satakunnan suurin elinkeinoelämän etujärjestö, jonka tehtävänä on vahvistaa yrittäjien asemaa ja vaikuttaa yrittämisen edellytyksiin Satakunnassa sekä edistää verkostoitumista. Jäsenistä puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrittäjiä, ja he kuuluvat aluejärjestöön oman paikallisyhdistyksensä kautta.  Opiskelijoille jäsenyys on ilmainen.

Lisätietoja:
palveluasiantuntija Kati Mäenpää, jäsen- ja paikallisyhdistyspalvelut, kati.maenpaa(at)yrittajat.fi ​
tapahtumakoordinaattori Nina Huhtamäki, tapahtumat, koulutukset, yhteistyökumppanuudet, nina.huhtamaki(at)yrittajat.fi
www.satakunnanyrittajat.fi