Qvalidi Oy on Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen ensimmäinen tutkimusryhmälähtöinen yritys

Ajankohtaista Kommentit pois päältä artikkelissa Qvalidi Oy on Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen ensimmäinen tutkimusryhmälähtöinen yritys

(Kuvassa) Lotta Hamari, Heidi Parisod, Anni Pakarinen, Magda Flemmich ja Sanna Salanterä kertoivat Qvalidi Oy:n alkutaipaleesta SparkUpissa.

Turun yliopistosta Terveyspelit-tutkimusryhmästä ponnistanut Qvalidi Oy tarjoaa digitaalisten terveysinnovaatioiden laadun ja soveltuvuuden arviointia sekä niiden kehittämisen, tutkimuksen ja käyttöönoton tukipalveluita. Qvalidi Oy:n tarkoituksena on täyttää rako terveydenhuollon ja teknologian välissä, ja tätä tavoitetta varten he ovat saaneet tukea niin Turun yliopistolta kuin BusinessUp -kiihdytysohjelmasta. Qvalidi Oy:n tiimiin kuuluvat Lotta Hamari, Anni Pakarinen, Heidi Parisod, Magda Flemmich, professori Sanna Salanterä, professori Ville Leppänen ja dosentti Minna Aromaa.

Qvalidi Oy:n seitsemän perustajajäsentä ovat Turun yliopiston tutkijoita, joilla on yhteinen tausta digitaalisten terveysinnovaatioiden tutkimuksen parissa. Kaikki heistä ovat myös Turun yliopiston Terveyspelit -tutkimusryhmässä (TEPE). Poikkeuksellista Qvalidi Oy:ssä yliopistolähtöisenä yrityksenä on se, että perustajajäsenet tulevat kolmelta eri laitokselta – hoitotieteen, tulevaisuuden teknologioiden sekä kliiniseltä laitokselta. Myöskään konsultaatio-osakeyhtiön perustaminen seitsemän hengen voimin ei ole tutkijalle tavanomaista.

– Vaikka pohjakoulutuksemme on terveydenhuoltoalalla, meillä on paljon erilaista ja eri-ikäistä osaamista. Tiimissämme on sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, fysioterapeutti, lääkäri ja it-puolen osaajia. Osa meistä on käynyt käytettävyystestauskoulutusta, osa liiketoimintaosaamisen opintoja. Olemme tehneet pitkään tutkimusryhmänä yhteistyötä ja huomanneet, että jokaisen panos on arvokas, sillä validoinnit ovat haastavia ja aikaa vieviä prosesseja. Etunamme ovat lisäksi laajat verkostot ja into yhteistyöhön. Teemmekin paljon yhdessä esimerkiksi tulevaisuuden teknologioiden laitoksen kanssa. Näillä eväillä voimme alkaa rakentaa siltaa terveydenhuollon ja teknologian välillä, Salanterä kertoo.

Qvalidi Oy:n palvelutarjoamaan kuuluu kaksi eri tuotekokonaisuutta. Qvalidation-palvelu sisältää terveyspelin tai -sovelluksen tarkastuksen Qvalidation-arviointityökalun avulla, ja Digibility-palvelu käsittää räätälöidyt tukipalvelut digitaalisten terveysinnovaatioiden ideoinnista käyttöönottoon. Salanterä kertoo, että yritysfilosofia kiteytyy tavoitteeseen edesauttaa digitaalisten innovaatioiden käyttöönottoa terveydenhuollossa.

– Terveydenhuoltoon on haasteellista saada läpinäkyviä ja validoituja terveyssovelluksia. Tällä hetkellä maailmalla on noin 200 000 terveyssovellusta, ja vain harvan laadusta ja pohjautumisesta tutkimukseen on takuuta.

Vauhditusta yliopistolta ja kiihdytysohjelmasta

Ajatus yritystoiminnasta alkoi poltella suurinta osaa TEPE-tutkimusryhmän jäseniä talvella 2016. Tutkimusryhmä otti heti yhteyttä Turun yliopiston kehittämispalveluihin, sillä he tiesivät yliopiston olevan kiinnostunut edistämään yrittäjyyttä.

– Kartoitimme yhdessä yritysasiamies Mikko Pohjolan ja innovaatioasiamies Anssi Kähkösen kanssa mahdollisuuksia eri yritysmuotoihin sekä keksintöilmoitus- ja patenttiasioita. Lakimies Eeva Ryödin kanssa olimme jo aikaisemmin tehneet yhteistyötä tutkimushankkeiden sopimuksia solmittaessa, nyt näkökulma oli vain hieman eri. Yhteistyö Turun yliopiston kanssa hyödyttää meitä, ja saamme tukea aina, kun sitä tarvitsemme, Pakarinen kertoo.

Monien kannustamana tutkimusryhmä suuntasi keväällä 2017 SparkUpin BusinessUp -kiihdytysohjelmaan. Suurella osalla tiimistä ei ollut aikaisempaa kokemusta yrittäjyydestä, ja he kaipasivat apua bisnesidean hiomiseen yrityspuolelta.

– BusinessUp oli se hetki, jolloin varmistui, että haluamme panostaa täysillä omaan yritykseemme. Saimme työkaluja, kuten lean-canvas-menetelmiä bisnesidean rakentamiseen ja loimme ohjelman aikana Qvalidi Oy:n liiketoimintasuunnitelman, Pakarinen sanoo.

Tutkijan ja yrittäjän eri hatut

Qvalidi Oy:n jäsenten mielestä yrittäjyys on varteenotettava uravaihtoehto tutkijalle nykyajan työelämää ajatellen, sillä vaikka yliopistosta väittelee moni osaaja, kaikki halukkaat eivät työllisty yliopistoon.

– On hyvä olla useampia verkkoja ja mahdollisuus työllistää itse itsensä. Yliopiston yhtenä tavoitteena on saada yhteiskuntaan korkeakoulutettuja ihmisiä, jotka voivat vaikuttaa maailmaan. Yrityksen perustaminen on hyvä keino tähän, tänä keväänä tohtoriksi väittelevä Hamari pohtii.

Qvalidi Oy:n jäsenet kokevat, että yrittäjänä ajattelutapa monista asioista on paikoitellen hyvinkin erilaista kuin tutkijana. Vaikka raha onkin läsnä sekä tutkijan että yrittäjän elämässä, se käyttäytyy eri tavoin – yrittäjänä on ajateltava myös bisnestä. Kun taas vaihdetaan yliopiston hattu päähän, onkin eri näkökulma.

– Meillä on taustalla terveydenhuoltoala ja visio siitä, että haluamme tehdä hyvää ja olla avuksi ihmisille. Toisaalta, kun yrittäjyys ja oman elantonsa varmistaminen tulevat mukaan kuvioihin, täytyy ottaa sellainen asenne, että bisnes hyvän asian puolesta on myös hyvän tekemistä, Flemmich toteaa viitaten Qvalidin palveluihin.

– Voimme kuitenkin olla molempia – hyviä ja eettisiä tutkijoita sekä hyviä ja eettisiä yrittäjiä, Hamari jatkaa.

Erojen lisäksi tutkijalla ja yrittäjällä on paljon yhteistä. ”Qvalidilaiset” mainitsevat vapauden päättää omasta ajankäytöstään ja sen, kuinka työstä helposti muodostuu intohimoinen elämäntapa. Parisod nostaa esille kuitenkin vielä selkeämmän yhtäläisyyden.

– Tutkijan ja yrittäjän on kummankin osattava myydä omaa osaamistaan. Tämäkin taito on täysin opeteltavissa.

 

www.qvalidi.fi

www.terveyspelit.fi

 

Teksti ja kuva: Maija Kokkonen

***

Kiinnostaako yrittäjyys tai yrityksen perustaminen Turun yliopistossa? Ota yhteyttä!

Yritysasiamies Mikko Pohjola
041 437 2044

Innovaatioasiamies Anssi Kähkönen
050 566 6550

Lakimies Eeva Ryödi
050 562 8096

www.yrittajyysyliopisto.fi

Share

» Ajankohtaista » Qvalidi Oy on Turun yliopiston...
On 30.1.2018
By

Comments are closed.

« »