Startup-koulu tutkijoille

Yleinen Kommentit pois päältä artikkelissa Startup-koulu tutkijoille

Turun yliopisto on mukana Interreg Baltic Sea Regionin rahoittamassa CAROTS-hankkeessa. CAROTS toimii siltana tiedemaailman ja teollisuuden välillä – hankkeen tavoitteena on, että markkinoille syntyisi uusia tieteellisiä palveluyrityksiä, jotka auttavat yrityksiä hyödyntämään Itämeren alueen tutkijoiden osaamista ja tutkimusinfrastruktuurien tarjoamia mahdollisuuksia. Hanke järjestää nyt uusien yritysten perustamista tukevan Startup-koulun.

Startup-koulun osallistujiksi haetaan tiedelähtöisiä tai tieteeseen pohjaavia palveluyrityksiä, jotka toimivat yritysten ongelmien ratkaisijoina tarjoamalla erilaisia innovatiivisia tutkimusratkaisuja teollisuuden ja yhteiskunnan haasteisiin. Teollisuuden ja tutkimusmaailman välissä toimiessaan nämä yritykset auttavat etenkin pk-yrityksiä tehostamaan toimintaansa hyödyntämällä tutkimusinfrastruktuureja. Tieteellisten palveluyritysten ydinosaamista on tuntea hyvin tutkimuslaitteet ja -metodit, mikä auttaa valjastamaan tieteellistä osaamista nopeasti innovatiivisiin ratkaisukeinoihin, tuotteisiin ja prosesseihin Covid-19 -pandemian ja ilmastonmuutoksen kaltaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Startup-kouluun toivotetaan tervetulleiksi hakemaan mukaan etenkin yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa tutkijoina työskentelevät. Hakuaika kestää tammikuun 2021 loppuun saakka ja kouluun valitaan 10 osallistujaa. Startup-koulu on suunnattu erityisesti alkuvaiheen yrityksille ja hakijoille, jotka ovat perustamassa yritystä, jonka liikeidea pohjautuisi kehittyneeseen analyysitekniikkaan ja yhteistyöhön suurten tutkimusinfrastruktuurien, kuten hiukkaskiihdyttimien tai neutronilähteiden, tai yliopistojen kanssa.

Startup-koulun osallistujat saavat henkilökohtaista mentorointia Euroopan johtavien tieteellisten palveluyritysten johtajilta. He pääsevät myös osallistumaan webinaarien sarjaan, jossa kerrotaan kuinka ryhtyä tutkijasta yrittäjäksi. Osallistujien on myös mahdollista liittyä mukaan alan eurooppalaisten toimijoiden verkostoon. Verkossa toteutettava mentorointi ja koulutus alkavat maaliskuussa 2021 ja jatkuvat kesäkuuhun 2021 saakka.

Lisätietoja hakemisesta: https://www.carots.eu/startup_school. Voit lähettää Startup-kouluun liittyviä kysymyksiä osoitteeseen mikko.s.gronlund@utu.fi ja tuomas.ranti@utu.fi.

Lisätietoja CAROTS-hankkeesta: Koul.pääll. Sari Stenvall-Virtanen, sarsten@utu.fi, https://carots.eu

Share

» Yleinen » Startup-koulu tutkijoille
On 12.1.2021
By

Comments are closed.

« »