Startup! (10 op) -kurssi

Startup!-kurssin tavoitteena on tarjota opiskelijoille käytännön kokemuksia yrittäjyydestä ja tilaisuus soveltaa aiemmin oppimaansa teoriatietoa aidossa liiketoimintaympäristössä.

Opiskelijat perustavat poikkitieteellisissä tiimeissä yrityksen kurssin aikana. Yritys toimii oikeilla markkinoilla tiiviissä yhteydenpidossa potentiaalisten asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Kurssi koostuu tiimien yhteisistä kurssitapaamisista, liiketoimintamallin ja tuotteen/palvelun kehittämisestä, testaamisesta ja markkinoinnista sekä yritysmessuista ja kirjallisesta kurssiraportista. Kurssitapaamisiin sisältyy harjoitustöitä, ryhmäkeskusteluja, pitchausta, tietoiskuja ja yrittäjävieraita. Kurssiin ei sisälly varsinaista luento-opetusta eikä tenttiä. Pääpaino on tiimin omassa aktiivisessa toiminnassa markkinoilla.

Lisätietoja Peppi-järjestelmästä.