Kartoita tutkimusaiheesi teknologia- ja patenttimaisema työpajassa helmikuussa! / Chart the technology and patent landscape of your research field in Teqmine Patent Similarity Workshop in February!

Ajankohtaista Kommentit pois päältä artikkelissa Kartoita tutkimusaiheesi teknologia- ja patenttimaisema työpajassa helmikuussa! / Chart the technology and patent landscape of your research field in Teqmine Patent Similarity Workshop in February!

(In English below)
Kehitätkö tutkimuksessasi uutta teknistä ratkaisua? Kiinnostavatko sinua alasi tekniikan kilpailevat ja läheiset ratkaisut ja markkinamaisema maailmalla? Tule kartoittamaan tutkimuskohteesi tai keksintöaihiosi patenttimaisema avoimessa Keksintökartoitus Teqmine Patent Similarityn avullatyöpajassa helmikuussa! Mukaan tarvitset vain voimassa olevat UTU-tunnuksesi.

Turun yliopiston Innovaatiot, yrittäjyys ja koulutusvienti -yksikkö pilotoi kevään 2018 aikana tekoälyyn perustuvaa Teqmine Patent Similarity -palvelua, jonka avulla kartoitat tutkimuskohteesi tai keksintöaihiosi markkinamaiseman, mahdolliset kilpailijat sekä IPR-tilanteen nopeasti ja helposti käyttäen luonnollista kieltä ja tekstiä ilman luokituksia tai hakusanoja. Työpajassa tutustut palvelun ominaisuuksiin ja löydät informaatikon avustuksella tutkimuskohteesi läheiset patentoidut ratkaisut, keksijät ja patentoijat US-, EP- ja PCT-patenttitietokantojen sisältämistä patenttijulkaisuista. Tekoäly löytää ne vaivattomasti ratkaisusi tai keksintöideasi kuvauksen, esimerkiksi väitöskirja- tai artikkelitekstin perusteella. Saat myös neuvontaa määräaikaisen patenttiseurannan käynnistämisessä. Ilmoittautumalla työpajaan saat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset pilvipalveluun pilotoinnin loppuun saakka.

Työpaja järjestetään samansisältöisenä kahdesti, joten voit valita sinulle sopivan ajankohdan. Perjantaina 9.2. pajassa vierailee Patent Similarityn kehittäjä, toimitusjohtaja Hannes Toivanen (Teqmine Analytics), joka kertoo palvelun ideasta ja mahdollisuuksista sekä opastaa käytössä.

Työpajojen aikataulu ja ohjelma:

Työpaja 1

Perjantai 9.2.2018 klo 12.30-14.00, Turun kauppakorkeakoulu, tila Atk1 (1.krs)

12.30-12.35 Työpajan avaus, informaatikko Anna Salmi, Turun yliopiston kirjasto

12.35-12.50 Patent Similarityn esittely, CEO Hannes Toivanen, Teqmine Analytics Oy

12.50-13.45 Itsenäinen patenttihaku ja tulosten analyysia, avustamassa Hannes Toivanen ja Anna Salmi

13.45-14.00 Työpajan päätös

Työpaja 2

16.2.2018 klo 12.30-14.00, Turun kauppakorkeakoulu, tila Atk1 (1. krs)

12.30-12.35 Työpajan avaus, informaatikko Anna Salmi, Turun yliopiston kirjasto

12.35-12.50 Patent Similarity -esittely ja perehdytys

12.50-13.45 Itsenäinen patenttihaku ja tulosten analyysia informaatikon avustuksella

13.45-14.00 Työpajan päätös

Tervetuloa mukaan!

>> Ilmoittaudu osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/5B85FE6837AF9C70 maanantaihin 5.2.2018 mennessä.
>> Lue lisää Patent Similarity -pilvipalvelusta: https://teqmine.com/fi/patent-similarity/.

Kysy lisää työpajasta: Informaatikko Anna Salmi, Turun yliopiston kirjasto, anna.m.salmi@utu.fi, +358 50 353 4930

IN ENGLISH

As a researcher in R&D, are you interested in competing and similar solutions, global market development trends and market players in your field? Welcome to chart the invention and patent landscape of your research topic or invention idea in Teqmine Patent Similarity Workshop in February! All you need for participating is an active UTU user account.

The Innovations, Entrepreneurship and Education export unit at the University of Turku is piloting the AI-based patent search service Teqmine Patent Similarity during the spring 2018. Patent Similarity helps you discover the current market landscape, possible competitors, and the IPR situation of your research topic or invention idea quickly and easily using natural language and without classifications or search terms. The workshop will introduce you to the features of Patent Similarity and discover the close resembling solutions, inventors and patentees in your research topic. The search harvests publications from US, EP and PCT patent databases using the invention idea disclosure in e.g. your dissertation or research article text. You will also get advice in starting your own patent monitoring tin the service. By enrolling you will receive a free personal user account until the end of the piloting period.

The workshop will be given twice (see below for the best of the two dates for you). On Friday, 9 February, there will be a guest in the workshop as the developer of the Patent Similarity, CEO Hannes Toivanen (Teqmine Analytics) will present the service and advise the attendees in its use.

Dates and programme:

Workshop 1

Friday, 9 February 2018 12.30-14.00, Tuku School of Economics, class Atk1 (1st floor)

12.30-12.35 Opening of the workshop, Information specialist Anna Salmi, Turku University Library

12.35-12.50 CEO Hannes Toivanen (Teqmine Analytics) presents the Teqmine Patent Similarity

12.50-13.45 Independent patent searches and result analysis with the assistance of Hannes Toivanen and Anna Salmi

13.45-14.00 Wrapping up

Workshop 2

Friday, 16 February 2018, 12.30-14.00, Turku School of Economis, class Atk1 (1st floor)

12.30-12.35 Opening of the workshop, Information specialist Anna Salmi, Turku University Library

12.35-12.50 What is Patent Similarity and how to use it for your benefit

12.50-13.45 Independent patent searches and result analysis with the assistance of the information specialist

13.45-14.00 Wrapping up

Welcome!

>> Please enroll via eform in https://link.webropolsurveys.com/S/5B85FE6837AF9C70 by Monday, 5 February 2018.
>> For more about Patent Similarity cloud service, visit https://teqmine.com/fi/patent-similarity/.

Fore more information about the workshop, please contact information specialist Anna Salmi, Turku University Library, anna.m.salmi@utu.fi, +358 50 353 4930.

 

Share

» Ajankohtaista » Kartoita tutkimusaiheesi teknologia- ja patenttimaisema...
On 22.1.2018
By

Comments are closed.

« »