Turun yliopisto jakoi kannustinapurahan kahdelle opiskelijaprojektille

Yleinen Kommentit pois päältä artikkelissa Turun yliopisto jakoi kannustinapurahan kahdelle opiskelijaprojektille

Turun yliopisto myönsi opiskelijaprojekteille suunnatun apurahan luovan alan ja synteettisen biologian projekteille. Apurahalla halutaan kannustaa ja edistää opiskelijoiden yrittäjämäistä toimintaa ja asennetta.

Turun yliopiston myöntämä 1000 euron apuraha on tarkoitettu tukemaan opiskelijoiden lyhytaikaisia projekteja ja ideoiden testaamista käytännössä. Apuraha voidaan myöntää yhdelle projektille tai jakaa useamman hakijan kesken. Keväällä 2022 apuraha myönnettiin Tiistallaatio-taidekollektiiville ja Aboa-joukkueelle.

– Saimme tänä vuonna hyviä hakemuksia monilta eri aloilta. Oli hienoa päästä tutustumaan opiskelijoiden projekti-ideoihin, jotka olivat innovatiivisia ja erilaisia. Kannustamme kaikkia hakeneita projekteja jatkamaan suunnittelua ja projektin toteutusta, kertoo apurahan hakuprosessia koordinoinut Paula Pehkonen. 

Ideasta monitaiteelliseen kulttuurituotantoon

Vuonna 2020 toimintansa aloittanut Tiistallaatio-kollektiivi pyrkii vahvistamaan Turun alueen kulttuuritarjontaa antamalla helposti lähestyttävän ja matalan kynnyksen alustan taiteen tekemiseen ja kokemiseen.

– Tiistallaatio toimii turkulaisen taiteen vahvistajana, mutta erityisesti sen tukijana. Pääasiallisesti pyrimme tukemaan turkulaisia taiteilijoita kanavoidemme kautta, sekä luomaan turvallisen sekä kannustavan tilan taiteen teolle, kertoo kollektiivin jäsen, Turun yliopiston opiskelija Havanna Salmela.

Myönnetty apuraha on tarkoitus käyttää 2022 järjestettävää uudenlaista taidefestivaalia varten, jossa yhden mediumin sijasta useat eri taiteenlajit olisivat tasa-arvoisesti esillä. Tapahtuman tuotantotyöryhmään kuuluvat Turun yliopiston taidehistorian, musiikkitieteen ja mediatutkimuksen opiskelijat Havanna Salmela, Eveliina Virta, Meri Moen, Kasperi Kainulainen, Reko Latvanen, Alina Armanto, Tyyne Rantanen ja Roosa Vähätalo.

– Alustavasti festivaali pitäisi sisällään ainakin kuvataidetta, elokuvia, runoja, musiikkia ja drag-esityksiä. Sen lisäksi, että festivaali toisi laajempaa näkyvyyttä monille turkulaisille taiteilijoille ja madaltaisi taiteen kokemisen kynnystä, vahvistaisi se myös Turun asemaa kulttuuripääkaupunkina. Haluamme projektin avulla oppia muun muassa kulttuurituotannosta ja kulttuuritoiminnan ylläpidosta, kertoo Salmela.

Ratkaisuja maanviljelijöiden hävikkiongelmiin

Turun yliopiston Aboa-joukkue, Anni Kinnunen, Anni Marjomaa, Anni Virtanen, Evelina Ojaniittu, Iida Raaska, Jesper Mickos, Jonna Pohjankukka, Juuli Hietarinne, Kevät Sova, Kristiina Keski-Oja, Malin Eriksson, Minttu Turunen, Nelli Heiskanen, Otto Rydman ja Sini Kylä-Kaila, valmistelee synteettisen biologian alaan kuuluvaa projektia, jonka tavoitteena on kehittää ratkaisu sekä PVY- että BYDV-virusten tunnistamiseksi. Virukset infektoivat Suomen merkittävimpiä viljelykasveja, kuten perunaa ja ohraa, ja aiheuttavat isoja maatalouden tappioita. Projektin lopputulos olisi hyödyllinen ratkaisu maatalouden käyttöön. Tiimi aikoo ratkaisullaan osallistua lokakuussa 2022 järjestettävään iGEM-kilpailuun Pariisissa. 

– Tutkimushankkeen suunnittelu tyhjästä antaa meille kaikille arvokasta tietoa tulevaisuutta varten. Ei vain varsinaisen kokeen suunnittelua, vaan myös budjetointia, rahoitusta, esitystaitoja, brändin luomista ympärillemme ja yhteyksien luomista. Koska hanke on hyvin laaja, voimme hyödyntää erilaista asiantuntemusta, ja se luo mahdollisuuksia syventää osaamistamme tutkimuksen tekemisessä, kertoo Eriksson.

Apuraha kannustustaa projekti-ideoiden testaamiseen

Turun yliopiston myöntämä opiskelija-apuraha on tarkoitettu perustutkinto-opiskelijoiden lyhytaikaisille projekteille, joiden kohderyhmänä ovat yliopistoyhteisön jäsenet (opiskelijat, henkilökunta) tai Turun alueella asuvat ja toimivat kansalaiset, yritykset ja organisaatiot. Apuraha on suunnattu toimintaan, joka innostaa, synnyttää hyvää sekä edistää hyvinvointia ja kasvua Turun yliopistossa (mukaan lukien Porin ja Rauman kampukset) tai laajemmin Turun alueella.

Syksystä 2019 alkaen jaettu apuraha on myönnetty nyt jo yhteensä kahdeksalle opiskelijaprojektille. Hakuajat ilmoitetaan intranetissa ja apurahan hakusivuilla.

Lisätietoja

Paula Pehkonen, projektiassistentti, papehk@utu.fi, p. +358 50 357 4458

Lue lisää

Share

» Yleinen » Turun yliopisto jakoi kannustinapurahan kahdelle...
On 9.5.2022
By

Comments are closed.

« »