OP Turun Seudun Yrityspankin asiakkuus- ja myyntijohtaja Niklas Österlund (vas.) ja OP Turun Seudun viestintä- ja markkinointiasiantuntija Maria Koponen, opiskelijat Aleksi Winstén, Werneri Aarnio, Wiljam Peltomaa, Markus Blomqvist ja Eero Ruohola, OP Turun Seudun markkinointi- ja viestintäpäällikkö Mari Boman-Lassander ja Turun yliopiston yrittäjyysasiamies Kirsi Peura

Turun yliopisto myönsi yhteistyössä OP Turun Seudun kanssa apurahoja opiskelijoiden yrittäjämäisille projekteille

Yleinen Kommentit pois päältä artikkelissa Turun yliopisto myönsi yhteistyössä OP Turun Seudun kanssa apurahoja opiskelijoiden yrittäjämäisille projekteille

Turun yliopisto myönsi yhteistyössä OP Turun Seudun kanssa kaksi 1000 euron kannustinapurahaa kahdelle opiskelijatiimille. Apurahan saivat matematiikan oppimista helpottavat kertotaulukortit sekä sovellus opiskelijoiden yhteisöllisen oppimisen tueksi.

Kuvassa: OP Turun Seudun Yrityspankin asiakkuus- ja myyntijohtaja Niklas Österlund (vas.) ja OP Turun Seudun viestintä- ja markkinointiasiantuntija Maria Koponen, opiskelijat Aleksi Winstén, Werneri Aarnio, Wiljam Peltomaa, Markus Blomqvist ja Eero Ruohola, OP Turun Seudun markkinointi- ja viestintäpäällikkö Mari Boman-Lassander ja Turun yliopiston yrittäjyysasiamies Kirsi Peura.

Ensimmäistä kertaa jaettava opiskelijoiden projektiapuraha myönnettiin syksyn 2019 haussa kahdelle opiskelijaprojektille.

Matematiikan opiskelija Aleksi Winstén sai apurahan kehittämilleen kertotaulukorteille, joiden avulla lapset oppivat kertotaulut helposti. Apuraha mahdollistaa ensimmäisen tuotantoerän tekemisen sekä käyttäjäkokemusten keräämisen korteista.

Apuraha myönnettiin myös verkon kautta toimivalle Skole–sovellukselle, jonka on tarkoitus toimia alustana opiskelijoiden väliselle tietojen jaolle ja yhteisölliselle oppimiselle anonyymisti ja matalalla kynnyksellä. Toteutuksen takana ovat tietotekniikan opiskelijat Werneri Aarnio, Markus Blomqvist, Wiljam Peltomaa ja Eero Ruohola, jotka ovat suuntaamassa sitä kaikkien alojen opiskelijoille.

Apuraha on uusi kokeilu Turun yliopistossa, ja se on tarkoitettu uusien projekti-ideoiden testaamiseen ja toteuttamiseen.

– Uskomme, että pienikin tuki voi olla opiskelijatiimeille tärkeä. Tarkoitus on, että sen avulla opiskelijat voivat muuttaa ideoitaan toiminnaksi ja samalla oppia uusia taitoja, kertoo yrittäjyysasiamies Kirsi Peura.

Apuraha on suunnattu perustutkinto-opiskelijoiden toteuttamaan toimintaan, joka innostaa, synnyttää hyvää sekä edistää hyvinvointia ja kasvua Turun yliopistossa tai laajemmin Turun alueella.

Opiskelija-apurahojen yhteistyökumppani syyslukukaudella 2019 on ollut OP Turun seutu.

– Apurahojen myöntäminen tarjosi meille hienon mahdollisuuden syventää yhteistyötämme yliopiston kanssa. Näimme paljon mielenkiintoisia yritysideoita, ja toivommekin, että apurahat auttavat heitä viemään ideoitaan aidosti eteenpäin. Tämä antoi meille myös mahdollisuuden tukea paikallista yrittäjyyttä, kertoo OP Turun Seudun Yrityspankin asiakkuus- ja myyntijohtaja Niklas Österlund.

Opiskelijaprojektien seuraava hakukierros on kevätlukukaudella 2020. Apurahaa voivat hakea Turun yliopiston tutkinto-opiskelijat alasta riippumatta itsenäisesti tai opiskelijatiimeissä. Hakuajat ilmoitetaan Turun yliopiston yrittäjyysyliopiston sivuilla (https://www.yrittajyysyliopisto.fi/apuraha-opiskelijoille/) sekä Turun yliopiston opiskelijoiden intranetissä.

Share

» Yleinen » Turun yliopisto myönsi yhteistyössä OP...
On 18.12.2019
By

Comments are closed.

« »