Turun yliopiston neljäs Intoa!-yrittäjyystekokilpailu on käynnissä

Ajankohtaista Kommentit pois päältä artikkelissa Turun yliopiston neljäs Intoa!-yrittäjyystekokilpailu on käynnissä

Turun yliopistossa etsitään jälleen tekoja, jotka edistävät yrittäjämäistä asennetta ja toimintaa. Kilpailu on käynnissä 31.3.2019 saakka.

Intoa!-yrittäjyystekopalkinto myönnetään kannustuksena ja tunnustuksena henkilölle tai tiimille, joka on onnistuneesti ja oma-aloitteisesti edistänyt yrittäjämäistä asennetta ja toimintaa Turun yliopistossa. Intoa!-yrittäjyystekopalkinnon suuruus on 30 000 euroa. Palkinnon rahoittaa yliopiston ulkopuolinen yhteistyökumppani, joka lukuvuonna 2018‒2019 on Liedon Säästöpankki.

‒ Säästöpankeilla on vahva tahto ja rooli oman talousalueensa elinkeinoelämän kehittämisessä. Näemme, että tänä päivänä yliopistoissa kasvaa vahva potentiaali luoda uutta ja uusia liiketoimintoja sekä kansallisesti, että kansainvälisesti. Tulevaisuuden työelämä tulee vaatimaan yrittäjyyden lisäksi yhä enemmän yrittäjähenkisyyttä. Yliopisto on tärkeä kasvualusta tähän, summaa Liedon Säästöpankin toimitusjohtaja Jussi Hakala.

Yrittäjyystekokilpailuun odotetaan myös tänä vuonna erilaisia ehdotuksia. Palkittava teko voi liittyä esimerkiksi yrittäjyys- ja työelämälähtöiseen koulutukseen, yrittäjämäisiin työtapoihin ja johtamiseen tai innovatiiviseen ja luovaan tapaan toteuttaa elinkeinoelämäyhteistyötä ja edistää yrittäjyystietoutta monitieteisessä yliopistoyhteisössä.

Palkinnon saajan tulee olla Turun yliopiston henkilökuntaan kuuluva henkilö tai ryhmä, jossa voi olla mukana myös opiskelijoita.

‒ Tulevaisuus vaatii meiltä uusia ratkaisuja monenlaisiin ongelmiin. Yksi keino nopeuttaa uuden tiedon siirtymistä yhteiskunnan käyttöön on yliopistolähtöinen yrittäjyys ‒ erityisesti opiskelijalähtöinen. Tätä voidaan tukea kaikilla tieteenaloilla monipuolisen yrittäjyyskoulutuksen keinoin, sanoo Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

Yrittäjyystekokilpailu käynnistyy Turun yliopistossa nyt neljättä kertaa. Lukuvuonna 2017‒2018 palkinto jaettiin kilpailun finaalissa toukokuussa 2018 kahden yrittäjyysteon kesken: Turun yliopiston oppimisanalytiikan keskukselle myönnettiin 20 000 euron palkinto ja 10 000 euron palkinnon sai Turun kliinisen biomateriaalikeskuksen (TCBC) ja Stick Tech Oy:n tutkimusyhteistyö.

Yrittäjyysyliopisto kehittää yrittäjyyttä

Yrittäjyystekokilpailu on osa Turun yliopiston yrittäjyyskoulutuksen ja yrittäjyyden strategiaa, jota on toteutettu pian kolmen vuoden ajan. Yliopistonlaajuisen strategian myötä yliopistoon on esimerkiksi kehitetty yrittäjyyspolku opiskelijoiden ja henkilökunnan tueksi, käynnistetty uusia henkilökunnalle suunnattuja koulutuksia sekä luotu uusia yliopisto-yritysyhteistyön muotoja.

Strategian edistämiseksi on lisäksi toteutettu laaja yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan sekä ulkoisten sidosryhmien kuuleminen interaktiivisen joukkoistetun verkkoaivoriihen avulla.

‒ Syksyllä toteutettuun verkkoaivoriiheen saatiin yli 350 vastausta. Aivoriihen tuloksia tullaan hyödyntämään yliopiston toiminnan kehittämisessä, kertoo yrittäjyysasiamies Kirsi Peura.

Lisää aiheesta:

>> Ehdota yrittäjyystekoa

>> Intoa!-yrittäjyystekopalkinto jaettiin kahden voittajan kesken lukuvuonna 2017-2018, lue uutinen!

Share

» Ajankohtaista » Turun yliopiston neljäs Intoa!-yrittäjyystekokilpailu on...
On 29.10.2018
By

Comments are closed.

« »