Turun yliopiston opiskelijoilta ratkaisu elintarvikealan pienyrittäjien kuljetuskustannusten laskemiseen

Yleinen Kommentit pois päältä artikkelissa Turun yliopiston opiskelijoilta ratkaisu elintarvikealan pienyrittäjien kuljetuskustannusten laskemiseen

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden toteuttama projekti auttaa elintarvikealan pieniä yrityksiä laskemaan ja vertailemaan kuljetuskustannuksia. Projekti toteutettiin Yrityssalon Tulevaisuuden kehitystarpeet Varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa -hankkeen, MTK Varsinais-Suomen Menestyvä Maatilayritys2 -hankkeen  ja Emäntäkoulutuksen toimeksiantona.

Suurin osa elintarvikealan mikroyrityksistä kuljettaa tuotteensa itse. Kuljetus voi olla aikaa vievä tapahtuma ja suuri kustannuserä yrittäjälle, ja monelle parhaan kuljetusmuodon löytäminen voi olla haasteellista. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun toimitusketjujen johtamisen maisterivaiheen pääaineopiskelijoiden Sanni Tikkanen, Aino Kairinen, Ellen Mälkönen, Anni Paananen ja Veera Ruutu, toteuttama projekti, Pienten ruokayritysten logistiikkakustannukset,  auttaa elintarvikealan mikroyrityksiä alkuun eri kuljetusmuotojen vertailussa ja itselle parhaiten sopivimman kuljetusmuodon valitsemisessa.

– Kuljetuksia suunniteltaessa on tärkeää tietää eri kuljetusvaihtoehtojen kustannukset. Aina halvin vaihtoehto ei ole paras tapa arvioida kuljetusten sopivuutta yritykselle. Jos yrittäjä kuljettaa tuotteet itse, hänellä on suora asiakaskontakti ja mahdollisuus joustavuuteen, kun taas haasteena on kuljetuksiin kuluva aika. Ostopalveluna hankittu kustannus säästää taas yrittäjän aikaa ja kaluston ylläpitokustannuksia, mutta haasteena on asiakaskontaktien puuttuminen ja joustamattomuus, kertoo Kairinen.

Projektissa kehitettiin uudenlainen työkalu yritysten omien kuljetuskustannusten laskemiseen. Laskuri tuottaa tietoa, miten erilaiset muuttujat vaikuttavat kuljetuskustannuksiin. Yritykset voivat esimerkiksi laskea, miten ajoneuvoon liittyvät ylläpitokustannukset tai toimitusmäärät- ja kerrat vaikuttavat kokonaiskustannuksiin.

– Laskurin avulla voi laskea, minkälaiset ovat yrityksen kuukausittaiset ja vuosittaiset kuljetuskustannukset sekä miten kustannukset jakautuvat per yksikkö tai miten paljon kuljetuksiin menee aikaa kuukaudessa. Laskurissa on mahdollista myös vertailla, miten tuotantomäärien vaihtelut vaikuttavat kuljetuskustannuksiin, kertoo Tikkanen.

Projektin osana tuotettiin myös raportti, josta saa apua esimerkiksi tarjouspyyntöjen laatimiseen. Raportin tavoitteena on helpottaa yrittäjää sopivan logistiikkayrityksen löytämisessä ja kuljetusten ulkoistamisessa.

Projekti toteutettiin toimeksiantona Yrityssalolle Tulevaisuuden kehitystarpeet varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa -hankkeen sekä MKT-Varsinais-Suomelle Menestyvä Maatilayritys -hankkeen kautta.  Projektin ohjaajana toimi Turun yliopiston erikoistutkija Vesa Kilpi (Toimitusketjujen johtaminen).

– Projektissa on ollut hienoa päästä tekemään yliopistomaailman korkealentoisuuden sijasta käytännönläheistä työtä ruohonjuuritasolla. Mukava uudenlainen kokemus, sanoo Ruutu.

Laskuri ja raportti ovat vapaasti käytettävissä Yrityssalon ja MTK-Varsinais-Suomen www-sivustoilla sekä V-S lähiruokasivustolla.

Lue lisää

Kuvassa opiskelijat Aino Kairinen, Veera Ruutu ja Ellen Mälkönen.

Share

» Yleinen » Turun yliopiston opiskelijoilta ratkaisu elintarvikealan...
On 30.5.2022
By

Comments are closed.

« »