Tutkimuksesta innovaatioksi

Yliopisto tutkijoiden tukena tutkimuksen kaupallistamisessa

Yliopistoissa syntyy jatkuvasti uusia merkittäviä tutkimustuloksia ja myös keksintöjä. Niin keksijät, yliopisto kuin yhteiskuntakin hyötyvät keksintöjen tehokkaasta tunnistamisesta,suojaamisesta ja kaupallisesta hyödyntämisestä.

Turun yliopiston kehittämispalveluiden innovaatiot, yrittäjyys ja koulutusvienti -yksikkö auttaa kaikissa keksintöjen ja innovaatioaihioiden arviointiin, suojaamiseen ja kaupallistamiseen liittyvissä toimenpiteissä sekä hallinnoi yliopiston IPR-salkkua. Tutkijoiden apuna on useampi innovaatioasiamies sekä rahoituksen erityisasiantuntija, koulutusvientikoordinaattori, patentti-informaatikko ja liiketoiminnan kehittämispäällikkö.

Kun projektissa syntyy keksintö, on syytä toimia nopeasti, jotta keksintöjen suojausmahdollisuudet ja kaupallinen potentiaalin selvitettäminen tulee hoidettua ennen julkaisemista. IPR-asioiden huomiointi koko projektin elinkaaren ajan ja jo projektia suunnitellessa takaa paremmat rahoitus-mahdollisuudet, laadukkaamman tutkimuksen sekä tulosten tehokkaamman hyödyntämisen projektin jälkeen. Ajan tasalla pysyminen niin tieteellisistä kuin patenttijulkaisuistakin tuo selvän etulyöntiaseman vähemmän valveutuneisiin tutkimusryhmiin nähden.

Yliopiston keksintöilmoitusprosessi alkaa tutkijan tekemästä keksintöilmoituksesta, joka käynnistää erilaiset uutuus- ja patentoitavuusselvitykset sekä mahdollisen patentointiprosessin. Keksintöilmoituksen tekeminen on myös Korkeakoulukeksintölaissa (2006/369, Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin) määritelty velvollisuus.

Keksintöjä, patentteja ja osaamista voidaan jalostaa tuotteiksi ja palveluiksi lisensoimalla tai myymällä niitä olemassa oleville alan toimijoille tai perustamalla niihin pohjautuvia uusia yrityksiä. Tässä tutkijoiden apuna on mm. Business Finlandin Tutkimuksesta uutta liiketoimintaa -rahoitusohjelma.

 

Lisätietoja Turun yliopiston keksintö- ja kaupallistamisprosessista löytyy Nyt Välähti -oppaasta. Sieltä löydät mm. yliopiston IP-oikeuksia ja taloudellisia kannustimia koskevat ohjeet ja määräykset. Nyt Välähti -opas:

https://intranet.utu.fi/index/keksinnot-ja-korkeakoulukeksintolaki/Documents/Nyt%20V%C3%A4l%C3%A4hti%20-opas.pdf

Kurssit ja koulutukset Turun yliopiston tutkijoille

 

Business Essentials for Scientists (2 op) – jatko-opiskelijat alasta riippumatta

Business Essentials for Scientists is an introductory course on commercialisation and business development in academia aimed at doctoral students at University of Turku and Åbo Akademi University. It is run as a one-month (October) intensive course, organized in SparkUp startup community. The course consist of six course days with the following themes: Starting your own company, Pitching (how to present your research/idea), How to find financing for your startup, Immaterial rights and tech transfer, Working outside the academic sector, and Selling, and why it is important. Participants are selected in the course based on motivation letters. For more information, see UTUGS website for latest information: https://www.utu.fi/en/research/utugs

Entrepreneurship for research professionals (3 op) – jatko-opiskelijat alasta riippumatta

The course provides introduction to entrepreneurship by looking at entrepreneurship at individual and company level. The core themes include entrepreneurship as a career opportunity; business idea and opportunity creation; business planning; business growth; and corporate entrepreneurship within existing organisations (private and public ones). During the course the students assess their own entrepreneurial resources in terms of competences and networks for example, and perform exercises on (business) idea generation in teams resulting in rapid pitching-exercises aiming to sell their ideas to the others. The students will also familiarize themselves with the (local) entrepreneurial ecosystem which provides various support for entrepreneurs. After the course the participants understand the multifaceted phenomenon of entrepreneurship and its implications and role in individual and company level. In addition, the students understand what it takes to commit oneself to entrepreneurship and new business creation and are able to assess their own relationship to entrepreneurship. The course is run in collaboration in BoostTurku/SparkUp and the university’s entrepreneurship agent(s) who provide assistance in finding relevant start-up support. The course consists of an intensive Learning Camp and a Wrap-up Session. The selection to the course is done based on a motivation letter. For more information, see UTUGS website for latest information: https://www.utu.fi/en/research/utugs