Turun yliopisto ja Raision lukio ovat sopineet yhteistyöstä yrittäjyysopetuksessa

Ajankohtaista Kommentit pois päältä artikkelissa Turun yliopisto ja Raision lukio ovat sopineet yhteistyöstä yrittäjyysopetuksessa

Sopimus yhteistyöstä allekirjoitettiin 13.2.2017. Yhteistyön tavoitteena on muun muassa, että Raision lukiossa suoritetuilla yrittäjyyslinjan opinnoilla voidaan myöhemmin korvata yrittäjyyden peruskurssi Turun yliopistossa.

Käynnistyvä yhteistyö on poikkeuksellista, sillä vaikka monilla suomalaisilla yliopistoilla on opetusyhteistyötä lukioiden kanssa, yrittäjyysopintoihin liittyvä yhteistyö on kuitenkin vielä harvinaista.

Turun yliopistolla on yrittäjyyskoulutuksen ja yrittäjyyden strategia, jonka tavoitteena on vahvistaa yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä tukevia toimintatapoja. Yrittäjyysyliopistona Turun yliopisto kehittää määrätietoisesti yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä asennetta ja toimintaa.

‒ Uskomme, että tulevaisuuden suomalainen yhteiskunta rakentuu aikaisempaa enemmän pienten ja keskisuurten yritysten varaan. Tämän vuoksi koemme tärkeäksi tarjota opiskelijoille jo opiskelun aikana mahdollisuuksia valmistautua työelämään myös yrittäjyysopintojen kautta, toteaa Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

Turun yliopisto on aiemmin solminut Turun kaupungin kanssa sopimuksen, joka mahdollistaa lukiolaisten osallistumisen yliopiston opetukseen.

Yhteistyö täydentää yrittäjyyskasvatuksen polun

Raision lukion rehtori Leena Laakso näkee yhteistyön mahdollisuutena lukiolaisille saada tietoa yliopisto-opinnoista ja akateemisesta opiskelusta jo lukioaikana. Laakson mukaan yhteistyö korkeakoulujen kanssa helpottaa osaltaan myös lukiolaisten päätöksentekoa jatko-opintojen suhteen ja antaa sekä eväitä mahdollisiin pääsykokeisiin että valmiuksia aloittaa yliopisto-opinnot joustavasti ja täysillä heti opiskelupaikan auettua.

‒ Raision lukion yrittäjyyslinjalla opiskelijat saavat eväitä yrittäjämäiseen asenteeseen kaikessa tekemisessään, työelämätaitoja, esiintymiskokemusta, tilaisuuksia verkostoitumiseen ja uuden opetussuunnitelman hengen mukaisesti mahdollisuuden erilasiin oppimisympäristöihin ja asioiden ilmiöpohjaiseen tarkasteluun, Laakso kertoo.

Yhteistyön käynnistäminen Turun yliopiston kanssa liittyy yrittäjyyslinjan uudistamiseen. Samalla on käynnistetty yhteistyö myös Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Raision lukio muun muassa saa käyttöoikeuden yrittäjyysopetuksen sähköiseen lisäaineistoon, joka tukee yrittäjyyslinjan opintoja. Yrittäjyyslinja sisältää viisi kurssia, ja se on suunnattu ensimmäisen ja toisen vuoden lukio-opiskelijoille.

‒ Yrittäjyys on kirjattu Raision kaupungin strategiaan yhtenä keskeisenä painopisteenä. Raision lukion yrittäjyyskasvatus on luonteva jatkumo yläkoulun ekonomiaopinnoille. On hienoa, että tätä polkua voidaan jatkaa myös korkea-asteelle, Laakso sanoo.

Suunnitteilla muun muassa yrittäjyysleiri syksyllä 2017

Yhteistyösopimuksen myötä Raision lukiossa suoritetuilla yrittäjyyslinjan opinnoilla voidaan myöhemmin korvata yliopiston yrittäjyyden peruskurssi. Turun yliopiston ja Raision lukion yhteistyö etenee syksyllä 2017, jolloin on tarkoitus järjestää muun muassa yrittäjyysleiri, jolla yliopiston opiskelijat voivat toimia opintopisteitä vastaan tuutoreina lukiolaisille.

‒ Tulevaisuuden työelämässä on entistä enemmän yrittäjämäisiä piirteitä riippumatta siitä, missä työskentelee. Haluamme yhteistyöllä osoittaa, että yrittäjämäinen asenne ja toimintatapa voidaan omaksua varhain ja se katsotaan eduksi paitsi yliopistossa myös myöhemmin työelämässä. Erityisen mukavaa on tehdä yhteistyösopimus yrittäjyydestä oman vanhan opinahjon, Raision lukion, kanssa, sanoo Turun yliopiston yrittäjyyden professori Jarna Heinonen.

Lisätietoja:

yrittäjyyden professori Jarna Heinonen, Turun yliopisto, jarna.heinonen@utu.fi, p. 050 563 1713

opinto-ohjaaja Tuula Aro, Raision lukio, tuula.aro@raisio.fi, p. 044 797 1281

 

Teksti: Taru Suhonen

Kuva: Hanna Oksanen

Share

» Ajankohtaista » Turun yliopisto ja Raision lukio...
On 13.2.2017
By

Comments are closed.

« »