Tutkimusjohtaja Ulla Hytille myönnetty eurooppalainen yrittäjyyskasvatuksen (EEEA) tunnustuspalkinto

Yleinen Kommentit pois päältä artikkelissa Tutkimusjohtaja Ulla Hytille myönnetty eurooppalainen yrittäjyyskasvatuksen (EEEA) tunnustuspalkinto

European Entrepreneurship Education Award (EEEA) myönnetään vuosittain yksilölle tai organisaatiolle, joka on osaltaan parantanut yrittäjyyskasvatusta Euroopassa. Tänä vuonna palkinnon saa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun yrittäjyyden tutkimusjohtaja Ulla Hytti tunnustuksena yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyskasvatukseen liittyvän tutkimuksen eteen tehdystä työstä.

Ulla Hytti tunnetaan hyvin niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin yrittäjyyskoulutukseen ja yrittäjyysidentiteettiin liittyvästä tutkimuksesta sekä aktiivisesta osallistumisesta eurooppalaisen tutkimusyhteisön rakentamiseen. Hänet valittiin Porin yliopistokeskuksen vuoden tutkijaksi vuonna 2014, hän on ollut perustamassa yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseuraa ja toiminut myös seuran puheenjohtajana. Hytti on lisäksi ollut mukana järjestämässä yrittäjyyskoulutuksen konferenssia, ECSB Entrepreneurship Education (3E) Conference, joka järjestetään tänä vuonna jo kuudetta kertaa.

Priimustohtoriksi ja dosentiksi nimitetty Hytti on työskennellyt Turun kauppakorkeakoulussa vuodesta 1996, jossa hän tällä hetkellä toimii yrittäjyyden yksikön tutkimusjohtajana. Vuonna 2018 hänet palkittiin Turun kauppakorkeakoulun 50-vuotisjuhlarahaston stipendillä ansiokkaasta tutkimuksen ja koulutuksen eteen tehdystä työstä.

Tärkeää kyseenalaistaa itsestäänselvyyksiä

Yrittäjyys ei ole ollut aina itsestään selvä kiinnostuksen kohde Hytille. Turun kauppakorkeakoulun maisteriopintoihin ei vielä 90-luvun alussa lukeutunut yrittäjyysopetusta, ja suurin osa opiskelijoista halusi mennä isoihin yrityksiin töihin.

– Siihen aikaan tuskin kukaan opiskelija pohti mahdollisuuksia ryhtyä yrittäjäksi, muistelee Hytti.

Kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan muodostui vasta myöhemmin, jolloin eri projekteissa työskennellyt Hytti haastatteli lukuisia yrittäjiä ja sitä kautta kiinnostui yrittäjyysidentiteetistä ja sen rakentumisesta. Yrittäjyysidentiteetti päätyi lopulta myös hänen väitöskirjansa aiheeksi.

– Yrittäjät näyttäytyivät minulle karismaattisina ja mielenkiintoisina persoonina. Kiinnostuin, miten yrittäjäksi tullaan ja mistä yrittäjäidentiteetti muodostuu, Hytti kertoo.

Hyttiä motivoi tutkimus, joka haastaa olemassa olevia itsestäänselvyyksiä ja totuuksia – joita on yrittäjyyden piirissä paljon. Yrittäjyyden tutkimuksen kentällä on helppo ajautua tutkimaan yritysten menestymistä tai yritysten kasvua. Myös niiden yritysten, jotka eivät menesty tai jotka epäonnistuvat, tutkimus on tärkeää, koska sen kautta voidaan lisätä koko yrittäjyyden kentän parempaa ymmärrystä.

Yrittäjyysopetukseen tarvitaan arvokeskustelua

Hytille yrittäjyysopetuksessa on tärkeää, että yrittäjyys näyttäytyisi yhtenä uramahdollisuutena ja että yrittäjyysopetus tarjoaisi opiskelijoille valmiuksia toimia yrittäjänä.

– Tarvitaan lisää tutkimusta yrittäjänä toimimisesta työuralle­ – onko yrittäjyysosaaminen hyvää osaamista, joka on hyödynnettävissä palkkatyössä vai voiko yrittäjänä toimimisesta olla yksilölle esteitä. Opiskelijoille pitää tarjota mahdollisuuksia pohtia tätä ja työkaluja, miten rakentaa hyvä cv, joka sisältää myös kokemuksen yrittäjänä toimimisesta.

Yrittäjyysopetuksessa Hytti haluaa yhdistää yrittäjyyden opetuksen sekä yliopiston perinteiset osa-alueet eli kriittisyyden ja analyyttiset taidot. Opiskelijoiden tulisi saada sellaisia taitoja, että he pystyvät ymmärtämään yrittäjyyttä sekä arvioimaan ja tunnistamaan mitä se on.

– Yrittäjyyteen liittyy paljon stereotypioita, ja se on edelleen hyvin miehistä toimintaa. Tästä syystä on naivia esittää, että yrittäjyys toimintamallina olisi kaikille tasa-arvoista. Opiskelijoille pitää antaa mahdollisuus pohtia, mitä nämä stereotypiat tarkoittavat, kuvaa Hytti.

Yrittäjyyskentällä puhutaan tällä hetkellä positiiviseen sävyyn epäonnistumisesta. Hytin mukaan tämä voi osaltaan viestittää opiskelijoille, että epäonnistuminen ei haittaa. Yrittäjyysopetuksessa tulisi kuitenkin myös käydä keskustelua siitä, mitä seuraamuksia epäonnistumisella voi olla.

– Yrittäjyysopetuksesta puuttuu arvokeskustelu eli keskustelu siitä, mitä pidetään arvokkaana ja kuinka me voimme perustella valittuja arvotuksiamme. Tarvitaan siis keskustelua siitä, miten yrittäjyysopetusta halutaan toteuttaa ja mitä se tarkoittaa. Opiskelijoille pitää tarjota muutakin kuin vain rohkaista heitä yrittämään ja epäonnistumaan. Opiskelijoille pitää antaa taitoja arvioida omaa tekemistään ja niiden seuraamuksia, kiteyttää Hytti.

Ulla Hytti vastaanottaa European Entrepreneurship Education Award (EEEA) –tunnustuspalkinnon 28.-29.3.2019 Lundissa, Ruotsissa järjestettävässä European Entrepreneurship Education Workshop –konferenssissa. Lisätietoja: https://www.entrepreneur.lu.se/en/events/eeew/eeew-2019

Teksti: Paula Pehkonen, Turun yliopisto, yrittäjyysyliopisto

Kuva: Miikka Kiminki

 

Share

» Yleinen » Tutkimusjohtaja Ulla Hytille myönnetty eurooppalainen...
On 22.3.2019
By

Comments are closed.

« »