Varjosta yrittäjää!

Yleinen Kommentit pois päältä artikkelissa Varjosta yrittäjää!

Yrittäjän varjostuksen tavoitteena on saada ajatuksia ja ideoita yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa edistävän yliopisto-opetuksen kehittämiseen sekä työelämä- ja yritysyhteistyön laajentamiseen osaksi oman aineen opetusta.

Yrittäjän varjostus (2 op) on osa Turun yliopiston Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta yliopisto-opetuksessa (2018-2019) -henkilöstökoulutusta. Varjostamaan voivat lähteä kaikki Turun yliopiston henkilökunnan jäsenet, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään lisää yrittäjyydestä tai yritysten toiminnasta.

Yrittäjää varjostetaan yhden päivän ajan havainnoiden, keskustellen ja mahdollisesti osallistuen yrittäjän rinnalla hänen päivittäiseen työhönsä. Parhaassa tapauksessa varjostus mahdollistaa tulevaisuuden yhteistyötä ja tuo uudenlaisia näkökulmia tutustuttaen erilaisiin toimintaympäristöihin. Varjostus auttaa myös ymmärtämään yrittäjyyden monimuotoisuutta ja havainnoimaan yrittäjämäisen käyttäytymisen ilmenemismuotoja sekä tunnistamaan erilaisia tapoja liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Yrittäjän varjostus tulee toteuttaa toukokuun aikana. Yrittäjyysyliopiston väki auttaa sinua varjostettavan yrittäjän löytämisessä.

Lue lisää varjostuksesta ja ilmoittaudu su 28.4.2019 mennessä Turun yliopiston henkilöstökoulutuskalenterista!

Lisätietoja

Share

» Yleinen » Varjosta yrittäjää!
On 11.4.2019
By

Comments are closed.

« »