Alueen koulutusorganisaatiot aloittavat yhteispäivystyksen Potkurissa

Ajankohtaista Kommentit pois päältä artikkelissa Alueen koulutusorganisaatiot aloittavat yhteispäivystyksen Potkurissa

Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Turun ammatti-instituutti, Turun Aikuiskoulutuskeskus ja Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko aloittavat viikoittaisen päivystyksen Turun seudun yrityspalvelupiste Potkurin tiloissa.

Päivystyksen tavoitteena on palvella koulutusyhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä ja auttaa niitä rakentamaan mahdollisimman osuvia yhteistyökumppanuuksia koulutusorganisaatioiden kanssa.

Idea yhteispäivystyksestä nousi esiin Turun ammattikorkeakoulun Selko-hankkeen organisoimassa työpajassa tammikuun loppupuolella. Ideaa lähti viemään eteenpäin Turku Science Park Oy:ssä korkeakouluyhteistyöstä vastaava erityisasiantuntija Tero Keva. Hän käynnisti Turku Science Park Oy:n alaisuudessa toimivan Potkurin ja koulutusorganisaatioiden välisen yhteistyön nopeassa tahdissa.

‒ Alueen yritykset ovat erittäin tervetulleita tutustumaan koulutusorganisaatioiden tuottamiin palveluihin ja keskustelemaan tarkemmin omista koulutusyhteistyötarpeistaan. Halutessaan päivystyksiin voi varata ajan, mutta paikalle voi toki tulla myös aikaa varaamatta. Jatkossa koulutusorganisaatot voivat myös järjestää omia sidosryhmätilaisuuksiaan Potkurin tiloissa, Keva kertoo.

Turku Science Park Oy:n rooli yrityksiä ja yrityspalveluita tarjoavia toimijoita – myös koulutusorganisaatioita – yhdistävänä välittäjäorganisaationa kasvaa tulevaisuudessa. Potkurin toiminta onkin osoitus käytännönläheisestä toiminnasta, joka ei vaadi suurta resursointia vaan toimijoiden yhteistä tahtotilaa ja aitoa yhteistyötä.

‒ Tulevaisuudessa korkeakoulujen ja yritysten välisen monialaisen yhteistyön merkitys kasvaa. Tämä on yksi tapa edistää tätä yhteistyötä. Helposti löydettävät ja lähestyttävät palvelut ovat edellytys sille, että osapuolien väillä voi syntyä uusia ja yllättäviäkin yhteistyömalleja, toteaa Korkeakoulukumppani-palvelun yhteyshenkilönä Turun yliopistossa toimiva lehtori Antti Tuomisto.

Potkurin päivystykset käynnistyvät Turun seudun yrityspalvelupiste Potkurissa (os. Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku) tiistaina 28.2. Sen jälkeen koulutustoimijoiden edustajat päivystävät säännöllisesti tiistaisin ja torstaisin klo 12.15‒14.15. Päivystyksiin voi varata ajan Potkurin numerosta 040 488 2000, tai tulla paikalle aikaa varaamatta.

Yrityspalvelupiste Potkurin verkkosivut:

http://www.businessturku.fi/bt/fi/cms.nsf/pages/B3AF614C91B852A9C2257E65002FD98B?opendocument

Lisätietoja:

lehtori Antti Tuomisto, Turun yliopisto, antti.tuomisto@utu.fi, p. 040 737 1533

Share

» Ajankohtaista » Alueen koulutusorganisaatiot aloittavat yhteispäivystyksen Potkurissa
On 24.2.2017
By

Comments are closed.

« »