Blogi: Yoopista on moneksi

Yleinen Kommentit pois päältä artikkelissa Blogi: Yoopista on moneksi

Hotit opit -hankkeessa kehitetty sähköinen työkalu, Yoop – Yrittäjyyosaaminen opintopisteiksi!, on ollut apuna erityisesti aikaisemmin hankitun yrittäjyysosaamisen tunnistamisessa, mutta siitä on ollu hyötyä myös koulutusten alku- ja loppuarvioinneissa, kirjoittaa projektijohtaja Kirsi Peura.

Lähdimme syksyllä 2018 yhdessä viiden yliopiston ja neljän ammattikorkeakoulun kanssa kehittämään sähköisiä ratkaisuja muualla hankitun yrittäjyysosaamisen tuomiseksi osaksi korkeakouluopintoja. Hankettamme on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeemme ollessa nyt loppusuoralla, olen ilokseni huomannut, että vastikään julkaistut ratkaisumme ovat monessa korkeakoulussa jo käytössä – myös monissa, ennalta arvaamattomissa käyttötarkoituksissa.

Päätuotoksemme on sähköinen työkalu www.yoop.fi – Yrittäjyysosaaminen opintopisteiksi! Yoop pyrkii edistämään yrittäjyysopintojen mielekkyyttä ja etenemistä tukemalla yritystoiminnasta, työelämästä, opiskelijajärjestöissä toimimisesta tai muusta harrastustoiminnasta kertyneen yrittäjyysosaamisen sisällyttämistä opintoihin. Se tukee korkeakoulujen opiskelijoita ja opettajia korkeakoulun ulkopuolella hankitun yrittäjyysosaamisen tunnistamisessa (ahotointi tai hottaus) sekä yrittäjyysosaamista kerryttävän korkeakouluopetuksen ulkopuolella tapahtuvan oppimisen opinnollistamisessa.

Yoop on keino auttaa muualla hankitun osaamisen täsmäyttämisessä siihen osaamiseen, mitä korkeakoulututkinnoissa tulisi oppia. Yksi työkalun toiminnallisuus on interaktiivinen yrittäjyysosaamisen itsearviointi. Tälle oli hankkeen alussa tekemämme laajan selvityksen mukaan selkeä tarve. Työkalua on nyt ehditty jo onnistuneesti käyttää osaamisen tunnistamisessa korkeakoulujen ahotoinneissa. Sen avulla opiskelija voi tunnistaa sekä sanoittaa omaa osaamistaan opintopisteiden saamiseksi. Opettaja saa myös tietoa opiskelijan olemassa olevasta osaamisesta pohjaksi ohjauskeskusteluille.

Yoop on toisaalta ja yllättäen viety myös monien korkeakoulujen kursseihin sekä sen ulkopuolisten toimijoiden (kuten opiskelijavetoiset startup-yhteisöt) ohjelmiin. Yoop on otettu erityisesti käyttöön osana koulutusten alku- ja loppuarviointeja. Lähdimme siis opetussuunnitelman ulkopuolelta ja päädyimme takaisin opetussuunnitelman sisälle. Kuinkas tässä näin kävikään?

Oppimisen ja osaamisen arviointi yrittäjyyskursseilla

Yrittäjyyskursseilla tyypillisiä tapoja seurata opiskelijoiden osaamisen kehittymistä on ollut mitata heidän yrittäjyyteen ja yrittäjäksi ryhtymiseen liittyviä aikomuksia tai motivaatiota. Niiden lisäksi kurssien onnistumista on voitu mitata perustetuilla yrityksillä tai tehtyjen liiketoimintasuunnitelmien määrällä. Mittaamiseen perustuva tarkastelu on usein kuitenkin suppea, eikä ainoa vastaus osaamisen kehittymisen esiin tuomiseksi.

Yoop tuntuu täydentävän kurssien ja koulutusten keinovalikoimaa aktivoidessaan opiskelijoita oman osaamisensa aktiiviseen reflektoimiseen. Yoop on viety myös esimerkiksi osaksi kansainvälisiä opiskelijayrityskilpailuja sekä mentorointikeskusteluja, joissa on tärkeää saada käsitys opiskelijan osaamisen nykytilasta sekä kehittymistarpeista. Arvatenkin opintojen alussa moni ei vielä hahmota omaa osaamistaan, ja Yoopin itsearvioinnin käytön myötä oman osaamisen tunnistaminenkin paranee. Tästä näkökulmasta hyödyt ovat moninaiset.

Yoopin monipuolinen hyödyntäminen on kaikkinensa positiivinen asia. Se viestii siitä, että opettajat ovat aktiivisia uusien työkalujen ja toimintatapojen omaksumisessa. He myös osaavat arvioida uusien ratkaisujen hyötyjä opetuksen ja oppimisen tarpeiden näkökulmasta.

Tervetuloa tutustumaan Yoopiin!

Lisätietoja

Tiedustelut:

  • Projektijohtaja Kirsi Peura, Turun yliopisto, kirsi.peura@utu.fi

Share

» Yleinen » Blogi: Yoopista on moneksi
On 17.3.2021
By

Comments are closed.

« »