Yrittäjyys- ja innovaatiolähettiläät

Turun yliopistossa aloitti lukuvuoden 2017–2018 alussa uusi sisäinen verkosto, joka koostuu tiedekuntien ja laitosten yrittäjyys- ja innovaatioyhteyshenkilöistä. Verkoston tavoitteena on tehostaa Turun yliopiston strategiaa tukemalla opiskelijoiden ja henkilökunnan yrittäjyys- ja innovaatio-osaamisen kehittymistä sekä yrittäjämäisen asenteen vahvistumista. Verkosto lisäksi helpottaa ja parantaa laitosten ja yksiköiden yhteistyötä ja tiedonvälitystä Innovaatiot, yrittäjyys ja koulutusvienti -yksikön kanssa.

Entrepreneurship championit – yrittäjyyden ja yrittäjyyskoulutuksen lähettiläät

Entrepreneurship champion toimii yhteyshenkilönä omassa tiedekunnassaan/laitoksellaan/ yksikössään yrittäjyyskoulutukseen ja -kasvatukseen liittyvissä asioissa. Hän tukee opiskelijoita yrittäjyyden polulla, ja tarjoaa heille ensisijaisesti tietoa erilaisista yrittäjyystietojen, -taitojen ja -osaamiseen liittyvistä koulutus- ja muista tukimahdollisuuksista niin yliopistolla kuin laajemminkin alueen yrittäjyysekosysteemissä. Entrepreneurship champion on mahdollisuuksien mukaan myös muiden opettajien ja opetussuunnitelmatyöhön osallistuvien matalankynnyksen vertaisapu.

Entrepreneurship champion saa Innovaatiot, yrittäjyys ja koulutusvienti -yksiköltä ajantasaista tietoa yrittäjyyskoulutukseen ja -kasvatukseen liittyen, mahdollisuuden osallistujia tietoiskuihin ja koulutuksiin sekä aiheeseen liittyviin tilaisuuksiin yhdessä muiden yliopiston yrittäjyyslähettiläiden kanssa.

Innovation scoutit – innovaatiolähettiläät

Innovation scout on yhteyshenkilö keksintöihin, innovaatiotoimintaan ja tutkimuksen kaupallistamiseen liittyvissä asioissa omassa tiedekunnassaan. Hän välittää tietoa yliopiston tutkimuksen kaupallistamisprosessista sekä siihen liittyvistä tukipalveluista, koulutuksista ja tapahtumista ja toimii matalankynnyksen vertaisapuna tiedekunnan tutkijoille ja opettajille. Innovaatiolähettiläs on osa tiedekunta- ja korkeakoulurajat ylittävää tutkimuksen kaupallistamisesta kiinnostuneiden verkostoa.

Innovation scout toimii yhteistyössä Innovaatiot, yrittäjyys ja koulutusvienti -yksikön kanssa ja pääsee osallistumaan ja muiden alueen toimijoiden järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin sekä aiheeseen liittyviin tilaisuuksiin yhdessä muiden yliopiston innovaatiolähettiläiden kanssa.

Yrittäjyys- ja innovaatiolähettiläät

Humanistinen tiedekunta

Yrittäjyyslähettiläs Kalle Konttinen

Opetus- ja tutkimustyöni kiinnostuksen kohteita ovat kääntäminen, käännösteknologia sekä kääntämisen organisointi yritystoiminnaksi. Vahvimmin yritystoiminta on esillä Monikielinen käännöstyöpaja -kursseilla, joissa opiskelijat perustavat virtuaaliyrityksiä ja hoitavat käännöstoimeksiantoja.

Kalle Konttinen, saksan kieli, Kieli- ja käännöstieteiden laitos, humanistinen tiedekunta
kalle.konttinen@utu.fi
Työhuone: Yliopistonmäellä Rosetta-rakennuksen huone 100a

Yrittäjyyslähettiläs Maija Mäki

Toimin lukuvuoden 2017–2018 kansatieteen yliopisto-opettajana. Samanaikaisesti viimeistelen väitöskirjaa, joka käsittelee tulevaisuusorientoituneesti matkailua ja sen kehittämistä arkeologisissa kohteissa. Opetustyössäni pidän tärkeänä pyrkiä vahvistamaan opiskelijoiden työelämätaitoja, itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta. Olen kiinnostunut opetuksen kehittämisestä erityisesti käytännönläheisen projektioppimisen ja toisaalta digitaalisten menetelmien hyödyntämisen kautta.

Maija Mäki, Yliopisto-opettaja / University Teacher, Kansatiede / European Ethnology
maija.j.maki@utu.fi
Tel. +358 (0)50 3289013 / +358 (0)29 4503408

Innovaatiolähettiläs Jukka Vahlo

Tutkimuspäällikkö, Centre for Collaborative Research (CCR)
julavi@utu.fi


Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Yrittäjyyslähettiläs Arttu Saarinen

Olen taloussosiologian dosentti ja yliopisto-opettaja. Olen tutkijana keskittynyt muun muassa verkostoihin, poliittisiin toimijoihin, markkinoistumiseen, yrittäjyyspolitiikkaan, hyvinvointiin ja poliittiseen polarisaatioon. Pidän tärkeänä, että yliopisto tekee yhteistyötä laaja-alaisesti eri yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Opetuksessani olen tehnyt paljon yhteistyötä akateemisen maailman ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Toimin esimerkiksi opettajana kurssilla missä opiskelijat tekevät yhteistyöprojekteja yritysten, järjestöjen tai julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Olen avoin myös jatkossa uusille ideoille koskien erilaisia yhteistyömuotoja erityisesti koskien opetusta eli olkaa rohkeasti yhteydessä.

Arttu Saarinen, yliopisto-opettaja, dosentti,
Puh. +358 (0)50 563 0600, aosaar@utu.fi,

https://www.utu.fi/fi/ihmiset/arttu-saarinen

Yrittäjyyslähettiläs Erika Lilja

Erika Lilja, projektipäällikkö, INVEST lippulaiva
Puh. +358 44 556 3411, erika.lilja@utu.fi

https://www.utu.fi/fi/ihmiset/erika-liljaLääketieteellinen tiedekunta

Yrittäjyyslähettiläs Terhi Heino

Toimin yliopisto-opettajana lääketieteellisessä tiedekunnassa, biolääketieteen laitoksella. Opetan pääasiassa kandivaiheen opiskelijoita ja oma tutkimustyöni liittyy kantasoluihin ja luun paranemiseen. Olen aktiivinen toimija ja innostun helposti uusista asioista. Varmaankin juuri siksi olen myös mukana edistämässä niin tiedekuntamme yrittäjyysstrategiaa kuin koulutusvientiäkin. Pidän siitä, että työni on vaihtelevaa ja toivon, että roolissani yrittäjyyslähettiläänä pystyisin ravistelemaan vanhoja ajattelumalleja esim. opetusmenetelmien suhteen.

FT, dosentti Terhi Heino, Biolääketieteen laitos, Medisiina C3, Kiinamyllynkatu 10,
puh. 02 333 7361, terhi.j.heino@utu.fi

Yrittäjyyslähettiläs Petri Susi

Bioteknologian ja mikrobiologian yliopistonlehtorin toimenkuvassa yrittäjyys on aina läsnä! Työhistoriaani kuuluvat yritysyhteistyönä toteutetut EU-, SHOK- ja TEKES-projektit (nyk. Business Finland), joissa olen päässyt lähemmin tutustumaan tuotekehitykseen ja yrittäjyyteen. Yritysprojektien aikana olen itsekin työskennellyt yhteistyöyrityksissä ja tämän lisäksi myös kahdessa omassa start up –yrityksessä. Näitä kokemuksia ja asiantuntemustani pyrin jakamaan sekä yritysten, opettajien että opiskelijoiden käyttöön.

FT Petri Susi, tupladosentti, Syöpä, infektiot ja immuniteetti –tutkimusyksikkö
Biolääketieteen laitos, Kiinamyllynkatu 13, 20520 Turku
+358-440499990, pesusi@utu.fi, Skype: petrisusi

Innovaatiolähettiläs Mari Sandell

Olen apulaisprofessori Mari Sandell, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen varajohtaja Lääketieteellisessä tiedekunnassa, sekä Aistit ja ruoka -tutkimusryhmän vetäjä. Sain akatemiapalkinnon yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta vuonna 2012. FFFn toiminnassa ulkoisella rahoituksella ja monitieteisyydellä on merkittävä rooli. FFFn oma elinkeinotoiminnan yksikkö Aistila palvelee yrityksiä kuluttajakokemuksien ymmärtämisessä ja tähän päästiin TUTLin avulla. Olen parhaillaan usean Tekes-hankkeen sekä Akatemiaprojektin vastuullinen johtaja. Arki on täynnä oman osaamisen yhdistämistä uusiin konteksteihin. Oman mukavuusalueen ulkopuolella on kiva seikkailla ja löytää uusia haasteita. Olen innovaatiolähettiläs lääkiksessä ja käytettävissä myös vertaistukena, jos jatkuvat rahanmetsästys tuntuu rankalta.

Mari Sandell, FFF. PharmaCityn 4A 5. kerros
mari.sandell@utu.fi, puh. 0403524149

Innovaatiolähettiläs Laura Elo

Toimin Turun biotekniikan keskuksessa Bioinformatiikkayksikön johtajana ja Laskennallisen lääketieteen ryhmänjohtajana. Tavoitteemme on edistää sairauksien diagnostiikkaa ja hoitoa tarjoamalla luotettavia laskennallisia työkaluja kliinisten ja molekyylitason aineistojen analysointiin ja tulkintaan. Innovaatiolähettiläänä toivon voivani edesauttaa innovaatioiden ja kehittämistarpeiden tunnistamisessa ja edistämisessä.

Laura Elo, FT, bioinformatiikan tutkimusjohtaja, biomatematiikan dosentti
Turun biotekniikan keskus
Tykistökatu 6
20520 Turku
Email: laura.elo@utu.fi
http://www.btk.fi/research/research-groups/elo/

Innovaatiolähettiläs Eeva Rainio

Olen lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntapäällikkö, ja tärkeänä osana työtäni on tiedekunnan yritysyhteistyön kehittäminen. Tässä innovaatiopalvelut toimii tärkeänä tukena. Yritysten edustajia tavatessani minulla on erinomainen mahdollisuus kuunnella, mikä yliopistolla yrityksiä tällä hetkellä kiinnostaa, ja voimme suunnitella esim. tutkijatapaamisia, joissa tutkijat pääsevät halutessaan kertomaan uusimmista löydöistään yritystutkijoille. Toivon myös, että tutkijat itse ovat aktiivisia ja ovat yhteydessä minuun, mikäli joku keksintöprosessiin tai innovaatioihin liittyvä asia mietityttää. Oma taustani on biolääketieteellisessä tutkimuksessa; olen selvittänyt mm. mahdollisuuksia estää syöpäsolujen kasvua säätelevien kinaasien toimintaa uusien kinaasi-inhibiittorien avulla.

Innovaatiolähettiläs Matti Waris

Olen taustaltani FT biokemisti ja virusten immunobiologian dosentti. Toimin biolääketieteen laitoksessa virologian oppiaineessa yliopitotutkijana ja sivuotoimisena biokemistinä TYKS:n kliinisen virologian osastolla. Tutkimustyössäni diagnostiikalla ja siihen liittyvällä menetelmäkehitystyöllä on keskeinen osuus, päämääränä ymmärtää paremmin virusinfektioiden aiheuttamia tauteja, niiden hoitoa ja ehkäisyä. Kehittämilleni diagnostiikkasovelluksille ja niissä tarvittaville reagensseille on ollut kiinnostusta niin tutkimuksessa kuin alan kaupallisessa toiminnassa.

Matti Waris, FT, dos. yliopistotutkija
Biolääketieteen laitos/Virusoppi, Kiinamyllynkatu 13, 20520 Turku
Puh. 02-3337465, matti.waris@utu.fiTurun kauppakorkeakoulu

Yrittäjyyslähettiläs Sanna Ilonen

Olen työskennellyt vuodesta 2013 yrittäjyyden oppiaineessa Turun yliopiston kauppakorkeakoululla. Yrittäjyyden yliopisto-opettajana ja yrittäjyyskasvatustutkijana yrittäjyys on vahvasti läsnä arjessani. Näen yrittäjyyden monimuotoisena ilmiönä; sitä on kaikkialla ja jokainen voi halutessaan löytää itsellensä sopivan ja mielekkään yrittäjämäisen tavan toimia. Autan mielelläni kaikissa yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä, aina saa tulla nykäisemään hihasta!

Sanna Ilonen (os. Suomalainen) yliopisto-opettaja, yrittäjyys
johtamisen ja yrittäjyyden laitos, kauppakorkeakoulu
sanna.ilonen@utu.fi, 02 3339 418

Innovaatiolähettiläs Jouni Saarni

Olen toinen Turun kauppakorkeakoulussa toimivista innovaatiolähettiläistä. Päätehtävässäni toimii kauppakorkeakoulun CCR:ssä kehityspäällikkönä ja ylläpidän tilannekuvaa kauppakorkeakoulun täydentävän rahoituksen tutkimushankkeista ja valmisteluista. CCR:n toiminnan kautta tunnen toisaalta kauppatieteellistä tutkimuskenttää että eri alojen yrityskenttää. Tässä kontekstissa toivottavasti pystyn tarvittaessa tunnistamaan potentiaalisia tutkimuksen hyödyntäjiä erityyppisille ideoille. Erityisesti teollisuuden toimijat ja tarpeet on hanketoiminnan kautta tullut tutuksi. Jos kaipaat keskustelukumppania oman tutkimuksen ja yritysten yhdistämiseen sekä lintuperspektiiviä mitä kauppakorkeakoulun yritysrajapinnoilla tapahtuu, niin ota yhteyttä!
Jouni Saarni, kehityspäällikkö

Centre for Collaborative Research
Turku School of Economics (Rehtorinpellonkatu 3)
+358 50 327 4146, jouni.saarni@utu.fi

Innovaatiolähettiläs Aki Koponen

Erikoistutkija, Centre for Collaborative Research (CCR)
+358 29 450 2357
+358 50 524 6239
aki.koponen@utu.fi

Teknillinen tiedekunta

Yrittäjyyslähettiläs Kaapo Seppälä

Nimeni on Kaapo Seppälä ja työskentelen Tietotekniikan laitoksella. Olen toiminut jo yli vuosikymmenen Turun yliopistossa erityisesti sopimustutkimukseen, teknologiansiirtoon sekä yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Lisäksi toimin, yhdessä tutkijakollegoitteni kanssa, yrittäjänä turkulaisessa IT-alan yrityksessä, CTRL Reality OY:ssä

Lähettiläänä osallistun aktiivisesti I&E-tietoisuuden kasvattamiseen haluan olla mukana synnyttämässä lisää yliopistolähtöistä yritystoimintaa. Yrittäjyyslähettiläänä edustan Teknillistä tiedekuntaa, mutta kannustan, sekä opiskelijoita ja henkilökuntaan tähyilemään tarvittaessa myös tiedekuntarajojen yli. Meitä lähettiläitähän on nyt jokaisessa tiedekunnassa!

Kaapo Seppälä, Project Manager
Department of Future Technologies
Agora, 4th floor
Puh. +368 40 744 4182, kamise@utu.fi


Matemaattis-Luonnontieteellinen tiedekunta

Innovaatiolähettiläs Johanna Hautala

Maantieteen ja geologian laitoksen innovaatiolähettiläänä toimin henkilökunnan arkipäivän yhteyshenkilönä ja kannustajana innovaatiotoiminnan ja tutkimuksen kaupallistamiseen liittyvissä asioissa, sekä käytännön linkkinä yliopiston innovaatiopalveluihin. Aihe on luonteva osa työskentelyäni tutkijana ja opettajana, sillä tutkin tiedon jalostamisen ja innovaatioiden prosesseja ajassa ja tilassa.

Toimisto: Natura,  huone 435
Puhelin: +358 29 450 3574
Email: johanna.hautala[at]utu.fi

Innovaatiolähettiläs Tom Kuusela

Olen työskennellyt vuosien mittaan useimmissa laitoksen laboratorioissa, vetänyt TEKES-, Suomen akatemia- ja EU-projekteja, sekä toiminut 15 vuotta osa-aikaisena yrittäjänä. Kiinnostuksen kohteet laaja-alaisesti kvanttioptiikasta lääketieteeseen.

Tom Kuusela, yliopistotutkija
Fysiikan ja tähtitieteen laitos, Kvanttioptiikan laboratorio
Quantum, 1 krs, h. 145
Vesilinnantie 5, 20500 Turku
tom.kuusela@utu.fi
333 6398, 0405485008

Innovaatiolähettiläs Annika Saarto

Yksikönjohtaja, Aerobiologian yksikkö
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan yhteiset
+358 2 333 5810
annika.saarto@utu.fi

Innovaatiolähettiläs Ilari Sääksjärvi

Tutkimusjohtaja, Eläinmuseo
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan yhteiset
+358 29 450 4175
+358 50 577 3565
ileesa@utu.fi

Innovaatiolähettiläs Kalle Parvinen

Yliopistotutkija, Sovellettu matematiikka
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
+358 2 333 5623
kalparvi@utu.fi

Kasvatustieteiden tiedekunta

Yrittäjyys- ja innovaatiolähettiläs Eila Lindfors (Rauma)

​Tutkimusjohtaja, professori, OKL Rauma
Opettajankoulutuslaitos
+358 2 333 7140
+358 50 365 2538
eila.lindfors@utu.fi

Yrittäjyys- ja innovaatiolähettiläs Jaana Lepistö (Rauma)

Yliopistotutkija, OKL Rauma
Opettajankoulutuslaitos
+358 29 450 2458
+358 40 505 8252
jaana.lepisto@utu.fi

Oikeustieteellinen tiedekunta

Yrittäjyys- ja innovaatiolähettiläs Jaakko Ossa

Professori, Oikeustiede
Oikeustieteellinen tiedekunta
jossa@utu.fi