Yrittäjyysopetuksen perusteet -seminaari opettajille 18.1.2019

Ajankohtaista Kommentit pois päältä artikkelissa Yrittäjyysopetuksen perusteet -seminaari opettajille 18.1.2019

Seminaari on suunnattu Turun yliopiston ja Åbo Akademin opetushenkilökunnalle ja opetussuunnitelmatyössä mukana oleville henkilöille. Seminaarissa perehdytään yrittäjyysopetuksen erilaisiin tavoitteisiin ja opetusmenetelmiin sekä kuullaan erilaisia case-esimerkkejä onnistuneesta yrittäjyysopetuksesta. Seminaarin aikana osallistuvat pääsevät monitieteisissä ryhmissä suunnittelemaan opiskelijoiden yrittäjyysosaamisen kehittymistä tukevien elementtien kytkemistä omaan opetukseensa.

OHJELMA

Paikka: SparkUp, kokoushuone Silo (2. kerros), ElectroCity, Tykistökatu 4 B, 20520 Turku

09.00     Mitä on yrittäjyysosaaminen? Jarna Heinonen ja Ulla Hytti, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Miten yrittäjyysosaaminen kehittyy eri koulutusohjelmissa? Kurssiesimerkkejä Turun alueen korkeakouluista:
(Katso tarkemmat kuvaukset alla.)

  • Innovointivoimaa Let’s Innovate -kurssilta, Joachim Ramström
  • KULTSU valmistaa työelämään, Emma Susi
  • Yrittäjämäinen mieli herää eloon korkeakoulukurssilla: Case Markkinointiviestintäkurssi, Anna-Greta Nyström

12.00      Omakustanteinen lounas

12.45     Yrittäjyysopetus sisältönä ja/tai menetelmänä, Jarna Heinonen ja Ulla Hytti

Menetelmäpisteet ja työskentely oman opetuksen kehittämisen parissa yhdessä asiantuntijoiden kanssa

16.00     Tilaisuus päättyy

 

Ilmoittautuminen 14.1.mennessä
Turun yliopiston henkilökunnalle tästä (linkki vie TY:n intranetiin)
Åbo Akademin henkilökunnalle tästä (linkki vie ÅA:n intranetiin)

 

Lisätiedot:

  • Turun yliopistossa: yrittäjyysasiamies Kirsi Peura (kirsi.peura@utu.fi)
  • Åbo Akademissa: yliopistonlehtori Anna-Greta Nyström (annnystr@abo.fi)

 

CASE-KURSSIT

Let’s Innovate

Let’s Innovate on innovaatiotaitohin ja prosesseihin keskittyvä kurssi, jossa kurssin osallistujat saavat kokemuksia innovaatioprosesseista ja luovat uusia innovatiivisia ratkaisuja ajankohtaiseen teemaan tai haasteeseen. Kurssilla osallistujat voivat myös työstää organisaatiosta tai yrityksestä tulevia haasteita.

Joachim Ramström (KTT) toimii markkinoinnin opettajana Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Aloittaessaan opettajana 17 vuotta sitten hän teki kaksi päätöstä itselleen; hänen kursseillaan ei koskaan tule olemaan tenttejä eikä luentoja, ja kaikilla kursseilla on mukana työelämältä tuleva toimeksianto. Näitä kahta lupausta hän ei ole vielä rikkonut. Tämä menettelytapa vaati oppijoilta yrittäjämäistä oppimista!

KULTSU valmistaa työelämään

Turun yliopiston kulttuurituotannon suunnittelun oppiaineessa tasapainoillaan teorian ja käytännön välimaastossa. Kulttuurituotannon opetuksen historia Suomessa on verrattain lyhyt ja omaa tutkimustraditiota ei ole kehittynyt. Tämä tekee oppiaineen opettamisesta yliopistossa haasteellisen, mutta myös luovaan toimintaan kannustavan pelikentän. Opetuksessa on keskeistä johdattaa opiskelijat kulttuurituotannon monitieteiseen tutkimuskenttään ja painottaa alan työelämäyhteyksiä. Tuottajuus on luonteeltaan yrittäjämäistä työtä ja opetuksessa opiskelijoita pyritään valmentamaan kohtaamaan alan haasteet. Puheenvuorossa käydään läpi yleisesti oppiaineen sisältöjä ja esitellään muutamia tehokkaaksi todettuja työskentelymenetelmiä sekä hyviä käytäntöjä opiskelijoiden työelämään valmentautumisen kannalta.

Emma Susi (FM) on toiminut Kulttuurituotannon suunnittelun oppiaineen tuntiopettajana lähes kymmenen vuotta. Hän opettaa tuottamiseen liittyviä sisältöjä myös muissa oppilaitoksissa. Emma Susi on toiminut taiteen ja kulttuurin tuottajana vuodesta 2005. Hän on työskennellyt monenlaisissa organisaatioissa ja laaja-alaisesti eri taiteen alojen kanssa. Tuottajana hän on erikoistunut kulttuurin saavutettavuuden ja moninaisuuden kysymyksiin.

Yrittäjämäinen mieli herää eloon korkeakoulukurssilla: Case Markkinointiviestintäkurssi

Åbo Akademin markkinointiviestintäkurssin yhtenä tavoitteena on edistää opiskelijoiden yrittäjämäistä toimintaa markkinoinnin alueella. Kurssi toteutetaan yhteistyönä visuaalisen suunnittelun ja valokuvauksen opiskelijoiden kanssa. Monialaiset tiimit oppivat yritystoimeksiantojen, lukemisen ja työpajatyöskentelyn kautta. Kurssin jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa toimintaa tiimissä. Esityksessä käydään esimerkkien avulla läpi, miten opiskelijoiden yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa voi mahdollistaa ja tukea sekä keskustellaan yrittäjyyden tukemisen eduista ja haasteista kurssisuunnittelussa ja -toteutuksessa.

Anna-Greta Nyström (KTT) on toiminut vuodesta 2009 kansainvälisen markkinoinnin yliopistolehtorina Åbo Akademin kauppakorkeakoulussa. Anna-Greta valittiin Åbo Akademin Vuoden Opettajaksi 2017 ja hän sai Suomen Ekonomien Opetuspalkinnon 2016 yhteydessä kunniamaininnan yritysyhteistyön ja tutkimuksen integroimisesta opetukseen. Opetuksen kehittäminen ja oppiminen kuuluvat Anna-Gretan intohimoihin.

Share

» Ajankohtaista » Yrittäjyysopetuksen perusteet -seminaari opettajille 18.1.2019
On 8.11.2018
By

Comments are closed.

« »